לוח שנה אקדמי תשע"ט

לוח לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019 – כללי
פתיחת שנת הלימודים **שיעורים המתקיימים בימי ג' יחלו שבוע קודם** יום א', י"ט חשוון תשע"ט
יום ג', י"ד חשוון תשע"ט
28.10.2018
23.10.2018
סיום סמסטר סתיו יום ו', י"ט בשבט, תשע"ט 25.1.2019
בחינות סמסטר סתיו מיום א', כ"א בשבט, תשע"ט
עד יום ו', י"ז באדר א', תשע"ט
27.1.2019-22.2.2019
פתיחת סמסטר אביב יום א', י"ט באדר א', תשע"ט 24.2.2019
פסח (אין לימודים) מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ט
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ט
19.4.2019-26.4.2019
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ט 1.5.2019-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ג', ב' באייר, תשע"ט 7.5.2019-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ד', ג' באייר, תשע"ט 8.5.2019
יום העצמאות (אין לימודים) יום ה', ד' באייר, תשע"ט 9.5.2019
סיום סמסטר אביב יום ו', ד' בסיון, תשע"ט 7.6.2019
שבועות (אין לימודים) מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ט
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ט
8.6.2019-9.6.2019
בחינות סמסטר אביב מיום ב', ז' בסיון, תשע"ט
עד יום ו', ב' בתמוז, תשע"ט
10.6.2019-5.7.2019
פתיחת סמסטר קיץ יום א', ד' בתמוז, תשע"ט 7.7.2019
סיום סמסטר קיץ יום ו', י"ג באלול, תשע"ט 13.9.2019
בחינות סמסטר קיץ מיום א', ט"ו באלול, תשע"ט
עד יום ו', כ"ו בתשרי, תשע"ט
15.9.2019-25.10.2019
ראש השנה (אין לימודים) מיום א', כ"ט באלול, תשע"ט
עד יום ג', ב' בתשרי, תש"ף
29.9.2019-1.10.2019
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים) מיום ג', ט' בתשרי, תש"ף
עד יום ד', י' בתשרי, תש"ף
8.10.2019-10.10.2019
סוכות(אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינות מיום א', י"ד בתשרי, תש"ף
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תש"ף
13.10.2019-14.10.2019
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים) מיום א', כ"א בתשרי, תש"ף
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תש"ף
20.10.2019-21.10.2019
תחילת שנת הלימודים תש"ף 27.10.2019
* ביום ג' ה- 30.10.2018 לא יתקיימו לימודים – יום בחירות לרשויות המקומיות
* מצורפת טבלת חגים של הדתות השונותלוח לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019 – ייעוץ חינוכי
פתיחת שנת הלימודים **שיעורים המתקיימים בימי ג' יחלו שבוע קודם** יום א', י"ט חשוון תשע"ט
יום ג', י"ד חשוון תשע"ט
28.10.2018
23.10.2018
סיום סמסטר סתיו יום ו', י"ט בשבט, תשע"ט 25.1.2019
בחינות סמסטר סתיו מיום א', כ"א בשבט, תשע"ט
עד יום ו', י"ז באדר א', תשע"ט
27.1.2019-22.2.2019
פתיחת סמסטר אביב יום א', י"ט באדר א', תשע"ט 24.2.2019
פסח (אין לימודים) מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ט
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ט
19.4.2019-26.4.2019
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ט 1.5.2019-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ג', ב' באייר, תשע"ט 7.5.2019-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ד', ג' באייר, תשע"ט 8.5.2019
יום העצמאות (אין לימודים) יום ה', ד' באייר, תשע"ט 9.5.2019
סיום סמסטר אביב יום ו', ד' בסיון, תשע"ט 7.6.2019
שבועות (אין לימודים) מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ט
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ט
8.6.2019-9.6.2019
בחינות סמסטר אביב מיום ב', ז' בסיון, תשע"ט
עד יום ב, כ"ח בסיון, תשע"ט
10.6.2019-1.7.2019
פתיחת סמסטר קיץ יום ג', כ"ט בסיון, תשע"ט 2.7.2019
סיום סמסטר קיץ יום ו', כ"ב באב, תשע"ט 23.8.2019
בחינות סמסטר קיץ מיום א', א' באלול, תשע"ט
עד יום ו', כ"ו בתשרי, תש"ף
1.9.2019-25.10.2019
ראש השנה (אין לימודים) מיום א', כ"ט באלול, תשע"ט
עד יום ג', ב' בתשרי, תש"ף
29.9.2019-1.10.2019
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים) מיום ג', ט' בתשרי, תש"ף
עד יום ד', י' בתשרי, תש"ף
8.10.2019-10.10.2019
סוכות(אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינות מיום א', י"ד בתשרי, תש"ף
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תש"ף
13.10.2019-14.10.2019
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים) מיום א', כ"א בתשרי, תש"ף
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תש"ף
20.10.2019-21.10.2019
תחילת שנת הלימודים תש"ף 27.10.2019לוח לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019 - מערכות מידע
פתיחת שנת הלימודים יום א', י"ט חשוון תשע"ט 28.10.2018
סיום סמסטר סתיו יום ו', י"ט בשבט, תשע"ט 25.1.2019
בחינות סמסטר סתיו מיום א', כ"א בשבט, תשע"ט
עד יום ו', י"ז באדר א', תשע"ט
27.1.2019-22.2.2019
פתיחת סמסטר אביב יום א', י"ט באדר א', תשע"ט 24.2.2019
פסח (אין לימודים) מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ט
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ט
19.4.2019-26.4.2019
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ט 1.5.2019-אין לימודים
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ג', ב' באייר, תשע"ט 7.5.2019- הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ד', ג' באייר, תשע"ט 8.5.2019
יום העצמאות (אין לימודים) יום ה', ד' באייר, תשע"ט 9.5.2019
סיום סמסטר אביב יום ו', ד' בסיון, תשע"ט 7.6.2019
שבועות (אין לימודים) מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ט
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ט
8.6.2019-9.6.2019
בחינות סמסטר אביב מיום ב', ז' בסיון, תשע"ט
עד יום ו', ב' בתמוז, תשע"ט
10.6.2019-5.7.2019
פתיחת סמסטר קיץ יום א', ד' בתמוז, תשע"ט 7.7.2019
סיום סמסטר קיץ יום ו', י"ג באלול, תשע"ט 6.9.2019
בחינות סמסטר קיץ מיום א', ט"ו באלול, תשע"ט
עד יום ו', כ"ו בתשרי, תשע"ט
15.9.2019-25.10.2019
ראש השנה (אין לימודים) מיום א', כ"ט באלול, תשע"ט
עד יום ג', ב' בתשרי, תש"ף
29.9.2019-1.10.2019
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים) מיום ג', ט' בתשרי, תש"ף
עד יום ד', י' בתשרי, תש"ף
8.10.2019-10.10.2019
סוכות (אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינות מיום א', י"ד בתשרי, תש"ף
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תש"ף
13.10.2019-14.10.2019
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים) מיום א', כ"א בתשרי, תש"ף
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תש"ף
20.10.2019-21.10.2019
תחילת שנת הלימודים תש"ף 27.10.2019חגי הדתות השונות שנת הלימודים תשע"ט 2018-2019
מוחרם - ראש השנה ההג'רית 1.9.2018 (נתון לשינוי) ***
יום הולדת הנביא מוחמד 20.11.2018 (נתון לשינוי) ***
חג המולד 25.12.2018-26.12.2018
ראשית השנה (קתולים ופרוטסטנטים) 1.1.2019
חג ההתגלות (קתולים ופרוטסטנטים) 6.1.2019
חג המולד 7.1.2019-8.1.2019
ראשית השנה (אורתודוכסים) 14.1.2019
חג ההתגלות (אורתודוכסים) 19.1.2019
חג הנביא אלח'דר (אליהו הנביא) 25.01.2019
יום שישי לפני הפסחא 30.3.2019
פסחא 1.4.2019-2.4.2019
חג הנביא שועייב (יתרו) 25.4.2019-28.4.2019
העלייה השמיימה 10.5.2019
שבועות 20.5.2019-21.5.2019
עיד אל פיטר - חג הפסקת הצום 4.6.2019-5.6.2019
עיד אלאדחה - חג הקורבן 11.8.2019-15.8.2019 (נתון לשינוי) ***
חג הנביא סבלאן 10.9.2019
חג המולד 25.12.2019-26.12.2019
***חגי המוסלמים והדרוזים נקבעים בהתאם למולד הירח, ולכן עשויים לחול שינויים במועדי החגים הסופיים.