נוהל פעילות חברתית/שירות מילואים

נוהל פעילות חברתית/שירות מילואים

המכללה האקדמית רמת גן מקדמת תכניות לחיזוק החברה האזרחית ופועלת להגברת המעורבות וההשפעה של סטודנטים וסגל המכללה על החברה בישראל.

לפי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (תשע״ח)  סטודנט יהיה זכאי ל-2 נ״ז  פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור אחת מהפעילויות הבאות:

  1. ביצוע שרות מילואים פעיל
  2. פעילות חברתית וקהילתית

פטור של 2  נ״ז בגין מילואים או בגין פעילות חברתית יינתן במקום קורס של 2 נ״ז על חשבון קורסי הבחירה  או קורס אחר על פי שיקול דעתו של ראש התכנית.  לא ינתן פטור משכר לימוד בגין פטור זה.

נוהל פעילות חברתית/שירות מילואים

שירות מילואים פעיל

סטודנט/ית המבקש/ת לקבל הכרה של 2 ש"ס בגין שירות המילואי  יפנה לרכזת דיקאן הסטודנטים.

שירות מילואים יוכר  כ-2 נ״ז בתנאי שלא הוכרה פעילות אחרת כ-2 נ״ז ובמקרים הבאים בלבד:

  1. שירות מילואים פעיל במשך 14 ימים במהלך שנת לימודים  (אוקטובר עד ספטמבר), מהם 5 ימי מילואים ברצף.
  2. שירות מילואים פעיל במשך 25 ימים לא רצופים במהלך שנת לימודים (אוקטובר  עד ספטמבר)

ראש התכנית יקבל את הבקשה הכוללת את אישורי המילואים שבוצעו בפועל ויעבירה לרכזת מנהל הרישום המטפלת בנושא הפטורים. זו תוציא אישור על הפטור.

פעילות חברתית וקהילתית

פעילות חברתית תיחשב כפעילות שיש בה תרומה לקהילה או למען החברה  בהיקף של 30 שעות לפחות.

ראש התכנית יקבל את הבקשה, ינהל מעקב אחר הפעילות על גבי הטופס המצ״ב בתום הפעילות יעביר את הבקשה לרכזת מנהל הרישום האחראית על הפטורים שתוציא אישור על הפטור.

 

 

 

צור קשר

לקבלת מידע נוסף אנא מלא/י פרטיך
בוא/י נקבע פגישה! מלא/י את הפרטים ונתאם
בוא/י נקבע פגישה! מלא/י את הפרטים ונתאם
template-occupational.php