קרן מלגות קורונה תשפ"א – מידע להגשת מלגה

סטודנטים יקרים,

בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו, הקמנו במכללה האקדמית רמת גן, קרן מלגות ייעודית שמטרתה לסייע ולהקל על הסטודנטים, בתקופה זו.

זכאים להגיש מלגה סטודנטים הלומדים בשנת תשפ"א מערכת לימודים מלאה ושכר הלימוד השנתי שלהם גבוה מ- 12,000 ש"ח. לא יתקבלו בקשות למלגה מסטודנטים אשר לימודיהם הופסקו ו/או ביטלו לימודיהם בעת הדיון על המלגות.

על הפונים בבקשה למלגה להוכיח פגיעה בהכנסתם בעקבות פיטורין, יציאה לחל"ת או הפחתה משמעותית בהיקף עבודתם.

טופס בקשת המלגה פתוח מיום 15.11.2020 ועד ליום 15.12.2020 בשעה 12:00.

להגשת בקשה לקרן מלגות קורונה >>

בברכה,

הנהלת המכללה

האקדמית רמת גן