מלגת מצטיינים לתואר ראשון בסיעוד

חזרה לדף כתבות

מלגת מצטיינים לתואר ראשון בסיעוד

מועמדים יקרים,
כחלק מפעילות האקדמית רמת גן לעידוד מצוינות, מעניקה המכללה מלגות שכר לימוד למועמדים מצטייני סכם לתואר ראשון בסיעוד.

מענקי ההצטיינות יוענקו לתלמידים חדשים העומדים בכל התנאים הבאים במצטבר:

  • בעלי ציון פסיכומטרי רב-תחומי של 700 ומעלה
  • ילמדו בשנת הלימודים הראשונה בתכנית בהיקף לימודים שלא יפחת מ-40 נ"ז.
  • הינם תלמידים חדשים שלא למדו בעבר ואינם לומדים השנה באקדמית רמת גן.
  • המועמדים נרשמו עד לתאריך 31.8.21. 

גובה המלגה: לימודים בשכר לימוד אוניברסיטאי*

*גובה המלגה יחושב כלהלן: ההפרש שבין שכר הלימוד הרשמי לתואר ראשון בסיעוד לבין גובה שכר הלימוד האוניברסיטאי כפי שפורסם על-ידי המל"ג לשנת הלימודים הרלוונטית.

תנאים מנהליים לקבלת מענק ההצטיינות

  • רק מתקבלים, שהשלימו את כל סידורי הקבלה שלהם לתוכנית הסיעוד במכללה וילמדו במכללה, יהיו זכאים למלגת שכר לימוד למצטיינים.
  • המועמדים נרשמו עד לתאריך 31.8.21 והגישו את בקשתם למלגה במסגרת הרישום המוקדם בלבד. לגבי מועמדים שנרשמו לאחר תום מועד הרישום המוקדם ו/או אינם עומדים בתנאים האמורים, קבלת מלגת הצטיינות, והתנאים לכך, יהיו כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה בהתאם להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכנית ולהחלטה ואישור ועדת קבלה. מועמד שלא יציג את המסמכים הנדרשים עד למועד האחרון שנקבע  אשר מצוין בטופס אימות הנתונים שנשלח למועמד בדוא"ל וכן מופיע בתחנת המידע, יחשב כמי שוויתר על מועמדותו למלגה באותה שנת לימודים. עם זאת, היה ויציג מסמכים לאחר המועד האחרון שנקבע, תהיה קבלת מלגה ושיעורה כפופים לשיקול ועדת הקבלה בכפוף להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות.
  • גובה המלגה נקבעה כמפורט לעיל. מובהר כי היא אינה כוללת תשלומים נלווים כלשהם אותם יידרש המועמד להשלים בהתאם לתקנון התשלום הנהוג במכללה.
  • בכל מקרה של חילוקי דעות בגין הזכאות למלגה, תישאר זכות ההכרעה בידי המכללה.
  • תלמיד שיפסיק את לימודיו בתכנית, יידרש להשיב את המלגה, קרי להשלים את התשלום בגין הלימודים החלקיים בהתאם לתקנון שכר הלימוד של המכללה.

צור קשר

לקבלת מידע נוסף אנא מלא/י פרטיך
בוא/י נקבע פגישה! מלא/י את הפרטים ונתאם
בוא/י נקבע פגישה! מלא/י את הפרטים ונתאם