מלאו את הפרטים הבאים

טכנולוגיות למידה דיגיטלית M.A

סביבת הלמידה של העולם החדש משתנה וכולנו
לומדים מכל מקום, בכל זמן.
בואו לרכוש ידע וכלים יישומים לפיתוח דרכי הוראה ולמידה חדשניות תוך שימוש בטכנולוגיות למידה מתקדמות

כמומחים בפדגוגיות חדשניות ובטכנולוגיות למידה דיגיטלית, ייפתחו בפניכם מגוון רחב של אפשרויות חדשות במערכת החינוך ובמוסדות וארגונים פרטיים וציבוריים.

שילוב מנצח  של שני עולמות תוכן בתחומים מבוקשים ומתפתחים במהירות, פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות בחינוך

  • שכר לימוד אוניברסיטאי לנרשמים למחזור אוקטובר 22'!

  • תעודת הסמכה מטעם לשכת טכנולוגיות המידע
  • מתכונת לימודים של שני מפגשים בשעות אחה"צ- ערב וכוללים למידה מקוונת.
  • סביבת לימודים נוחה עם מעבדת מחשבים חדישה, ספריה עדכנית וקמפוס לימודים רחב.

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

טכנולוגיות למידה דיגיטלית M.A.

סביבת הלמידה של העולם החדש משתנה וכולנו
לומדים מכל מקום, בכל זמן.
בואו לרכוש ידע וכלים יישומים לפיתוח דרכי הוראה ולמידה חדשניות תוך שימוש בטכנולוגיות למידה מתקדמות

כמומחים בפדגוגיות חדשניות ובטכנולוגיות למידה דיגיטלית, ייפתחו בפניכם מגוון רחב של אפשרויות חדשות במערכת החינוך ובמוסדות וארגונים פרטיים וציבוריים.

שילוב מנצח  של שני עולמות תוכן בתחומים מבוקשים ומתפתחים במהירות, פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות בחינוך

  • שכר לימוד אוניברסיטאי לנרשמים למחזור אוקטובר 22'!

  • תעודת הסמכה מטעם לשכת טכנולוגיות המידע
  • מתכונת לימודים של שני מפגשים בשעות אחה"צ- ערבוכוללים למידה מקוונת.
  • סביבת לימודים נוחה עם מעבדת מחשבים חדישה, ספריה עדכנית וקמפוס לימודים רחב.
  • נגישות נוחה לקמפוס המכללה

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

מלאו את הפרטים הבאים