נשיא המכללה האקדמית לישראל

המסגרת האקדמית אותה מספקת המכללה האקדמית רמת גן אינה יכולה להיות רק מסגרת המספקת בידי הבאים בשעריה ידע אקדמי, כי אם גם, ובעיקר, הכשרת תלמידיה להשתלבות מוצלחת ובולטת, בתפקידי מפתח, בשוק העבודה, כמנהיגים, כמובילי דעה, וכמעצבי תודעה.

 

המכללה האקדמית רמת גן משמשת מסגרת אקדמית כמנגנון של גישור על הפערים ההיסטוריים אשר נוצרו, במשך השנים, בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, כדי למצב את בוגריה בעמדה גבוהה יותר, ממנה יוכלו להתמודד, כשווים בין שווים, על תפקידי מפתח, ובהתאם להשפיע על קבלת ההחלטות בחברה הישראלית בכללותה.

 

לשם כך, החינוך האקדמי המוענק על ידי המכללה האקדמית רמת גן מלווה בהשרשת חינוך ערכי, הדרוש לשם ימלאו בוגריה את תפקידיהם השונים באופן מקצועי, אתי, מוסרי, ותוך רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים מהותיים. הכל, תוך עידודם למעורבות חברתית, קהילתית ורב-תרבותית. בבסיס אלה מונח עקרון העל בדבר כבוד לזולת. שכן, אלה הם בחזקת כישורים אישיים הכרחיים לכל בוגרי המכללה. 

 

לאור זאת, הכשרתם האקדמית של תלמידי המכללה כוללת גם השרשת כללי אתיקה מקצועית בקרבם. דברים אלה נכונים שִׁבְעָתַיִם דווקא משום השאיפה של המכללה להעמיד את בוגריה במרכז מוקדי ההשפעה בחברה הישראלית.

 

שמירה קפדנית על הרמה האתית תוסיף כבוד לא רק למכללה, אלא גם לכל אחד ואחת מתלמידיה. שמירה קפדנית על הרמה האתית אינה מחויבות הנולדת עם קבלת התואר האקדמי; היא תכונה שיש לטפחה בקרב התלמידים כבר בשלבים מוקדמים בחייהם האקדמיים.

 

שמירה קפדנית על הרמה האתית נוגעת לא רק למעשים, אלא גם לאופן התנסחות. לשפה יש חשיבות אקוטית בחיינו. היא מבטאת את ההיסטוריה של חברה מסוימת, משקפת את ההווה של אותה חברה, ובכוחה אף לסמן את כיווני התפתחותה של החברה. שימוש נכון, ראוי, נאות, מקצועי, ענייני ומחושב במילים יוצר שפה מיוחדת; הוא יוצר תרבות בעלת מאפיינים ייחודיים.  

 

ביחד, אנחנו יוצאים למסע אקדמי חשוב ומאתגר, המבוסס על עבודה מקצועית ועל עקרונות וערכים החשובים לכולנו כאחד, ערכים של כבוד, שוויון, אתיקה, רגישות חברתית, רב תרבותיות, ואלטרואיזם.

 

אני מאחל לכולנו לימודים אקדמיים פוריים, מוצלחים, ומעניינים. הכל, באחווה, רעות, וכבוד הדדי.

 

לו יהי!

בכבוד רב,

חתימה של פרופ' מוחמד וותד נשיא המכללה

פרופ׳ מוחמד ותד

נשיא