הליך הכרה בלימודים קודמים – תואר ראשון ושני

תהליך קבלת פטור מהשתתפות בקורסים, הינו תהליך בקרה אקדמי הדורש זמן בדיקה, הנבחן על ידי ועדת הסטאטוס המוסדית.

הליך הכרה בלימודים קודמים לתואר ראשון
הליך הכרה בלימודים קודמים לתואר שני
טופס ערעור על החלטת וועדת סטאטוס