הנפקת כרטיס סטודנט לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022

סטודנטים יקרים,

מידע לגבי הנפקת כרטיס סטודנט לשנת הלימודים תשפ"ב יפורסם בהקדם.