הנפקת כרטיס סטודנט לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

אתם מוזמנים להגיש בקשה להנפקת כרטיס סטודנט לשנת הלימודים תשפ"ד!

הכרטיס מונפק מטעם התאחדות הסטודנטים בישראל ויקנה לכם הטבה בתחבורה ציבורית ועוד.

הכרטיס הדיגיטלי מתעדכן באפליקציית האקדמית רמת גן.

לחצו לפרטים