הנפקת כרטיס סטודנט לשנת הלימודים תש"ף 2019-2020

סטודנטים יקרים,

הנכם מוזמנים להגיש בקשה לקבלת כרטיס סטודנט לשנת הלימודים תש"ף 2019-2020.
הכרטיס מונפק מטעם התאחדות הסטודנטים בישראל. עלות הכרטיס – 40 ₪.

על הסטודנטים למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המצורף מטה.

יודגש, כי סימון תיבת הסימון בדבר הסכמת הסטודנט להיכלל במאגר המידע של ההתאחדות היא חובה ולא ניתן להנפיק כרטיס סטודנט ללא קבלת הסכמת הסטודנט לכך על ידי סימון תיבת הסימון כאמור.

שימו לב, בסיום מילוי הטופס ייפתח בפניכם מידע הכולל קישור להשלמת תהליך הנפקת כרטיס הסטודנט באתר התאחדות הסטודנטים (יש להכין תמונת פספורט בקובץ JPG).

להגשת בקשה »