חדשנות בבטיחות הטיפול במערכת הבריאות- לימודי תעודה


שם הקורס

בטיחות הטיפול בעבר ובהווה

מניהול סיכונים לבטיחות הטיפול, טעות במערכת הבריאות, יחסי גומלין של בטיחות הטיפול עם איכות ושירות, היבטים משפטיים הנוגעים לחקיקת בריאות והשפעתה על בטיחות הטיפול, בטיחות הטיפול מראיית מבטם של שופטים, תובעים וסנגורים.

בטיחות הטיפול במערך רפואי (בית חולים וקהילה)

זיהוי של אירועים חריגים וכמעט אירועים, מחויבות ההנהלה לשיפור בטיחות הטיפול, סימולציה ככלי לקידום בטיחות, תקשורת אפקטיבית, גילוי נאות, המטפל כקורבן שני, רב תרבותיות.

מתודולוגיה ללמידה ארגונית

תחקיר במערכת הבריאות ובחינת אפקטיביות התחקיר.

סביבת עבודה ותהליכי עבודה

הגורם האנושי והקשר לטעויות, תכנון סביבת העבודה ושיפור תהליכי עבודה

רפואה מקוונת ובטיחות הטיפול

רפואה מקוונת במאה ה-21, בטיחות הטיפול בעידן של רפואה מקוונת, בריאות דיגיטלית לאומית, מתן ייעוץ רפואי ומידע רפואי, שיפור הקשר בין המטפלים למטופלים.

בטיחות בטכנולוגיות רפואיות, מערכות מידע וטיפול תרופתי

הערכת טכנולוגיות ומערכות מידע רפואיות בהיבטי בטיחות הטיפול, הטמעת טכנולוגיות, פרמקוויג'ילנס, ניהול סיכונים תרופתי.
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו

צור איתנו קשר