אודות
מינהל הסטודנטים מלווה את הסטודנט החל מרגע קבלתו ללימודים במכללה ועד להשלמת כל חובותיו לתואר וקבלת תעודת גמר.
במינהל הסטודנטים פועלות צוות רכזות בחלוקה לתכניות הלימודים, שאליהן ניתן לפנות לכל בעיה ושאלה לה נדרש הסטודנט במהלך לימודיו.
מנהל הסטודנטים מרכז את כל הרישומים האקדמיים של הסטודנט ומסייע במגוון תחומים:
אישור על מצב לימודים, עדכון גיליונות ציונים, סיום חובות אקדמיים והפקת תעודות גמר ועוד.
שעות פעילות
קבלת קהל בהתאם למידע שנמסר ע"י רכזת התכנית

צוות מנהל הסטודנטים

שם תפקיד דוא”ל
רויטל אבנר ראש מנהל לימודים ומזכירה אקדמית דוא"ל
גילה צפורי רכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
בר ברקוביץ רכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
מרב חן רכזת התכנית לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
לימור שאשו רכזת תכנית הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
עומר מזרחי רכז התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב ותואר ראשון במערכות מידע דוא"ל
אלכסנדרה גלמן רכזת התכנית לתואר ראשון דו-חוגי דוא"ל
אנסטסיה קריצבסקי רכזת התכנית לתואר ראשון דו-חוגי דוא"ל
אסתי שמעוני רכזת התכנית לתואר ראשון בניהול מצבי חירום ומשבר דוא"ל
שרית גבע רכזת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי ותואר שני בניהול השינוי וייעוץ ארגוני ורכזת וועדת משמעת דוא"ל
סיגלית אפשטיין רכזת התכנית לתואר שני במנהל מערכות בריאות, לתואר שני בטכנולוגיות למידה דיגיטלית ורכזת וועדת מינויים דוא"ל