אודות
מינהל הסטודנטים מלווה את הסטודנט החל מרגע קבלתו ללימודים במכללה ועד להשלמת כל חובותיו לתואר וקבלת תעודת גמר.
במינהל הסטודנטים פועלות צוות רכזות בחלוקה לתכניות הלימודים, שאליהן ניתן לפנות לכל בעיה ושאלה לה נדרש הסטודנט במהלך לימודיו.
מנהל הסטודנטים מרכז את כל הרישומים האקדמיים של הסטודנט ומסייע במגוון תחומים:
אישור על מצב לימודים, עדכון גיליונות ציונים, סיום חובות אקדמיים והפקת תעודות גמר ועוד.
שעות פעילות
קבלת קהל בהתאם למידע שנמסר ע"י רכזת התכנית

צוות מנהל הסטודנטים

שם תפקיד דוא”ל
רויטל אבנר מזכירה אקדמית וראש מינהל הלימודים דוא"ל
נטשה ברזובסקי ראש מנהל מרצים דוא"ל
שרית גבע ודינה לפטב רכזות דיקאן הסטודנטים דוא"ל
גילה צפורי רכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
נעמה הראל רכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
מרב חן רכזת התכנית לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
יעל כהן רכזת תכנית הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
עינב גרינברג רכזת התכניות לתואר ראשון דו-חוגי דוא"ל
רונלי ישראל רכזת התכנית לתואר ראשון במערכות מידע דוא"ל
ליטל כהן רכזת התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב דוא"ל
שרית גבע רכזת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי דוא"ל
רונית קויתי רכזת התכנית לתואר שני במנהל מערכות בריאות, לתואר שני בטכנולוגיות למידה דיגיטלית ורכזת וועדת משמעת דוא"ל