מועמדים שלא למדו את הקורסים הבאים במסגרת התואר הראשון, יידרשו ללמדם בשנת הלימודים הראשונה:

  1. יסודות הראיון
  2. מבוא לחינוך

אחד מהתנאים לפטור מקורס השלמה בלימודי ייעוץ חינוכי יינתן למועמד שלמד את הקורס במסגרת תואר ראשון בלבד (לימודים במסגרת תעודת הוראה אינם מעניקים פטור מקורס) במהלך 7 השנים האחרונות.

שאר התנאים לקבלת פטור מופיעים ב"נהלי קבלת פטור מקורס".

יסודות הראיון

מטרות הקורס:

להקנות ידע והבנה בסיסיים בנושא הראיון כאינטראקציה בין אישית

להכיר ולתרגל מיומנויות בסיסיות לניהול ראיון

מבוא לחינוך

מטרות הקורס:

לאמץ הסתכלות רחבה על מקומו ומרכזיותו של החינוך בחברה ובתרבות.

לסקור גישות שונות בחינוך ובהוראה, תוך בחינת הקשר שביניהן לבין תפיסות העולם (הפרדיגמות) בהן התפתחו.

לעמוד על ההתפתחות והמאפיינים של החינוך וביה"ס במאה ה- 21.

לעמוד על התפתחות החינוך וההוראה בישראל.

צפה בוידאו