לימודי ייעוץ חינוכי – תנאי קבלה ורישום

 • תעודת תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות בתחומים:
  ייעוץ חינוכי, חינוך, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך מיוחד, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, קלינאות
  תקשורת, ריפוי בעיסוק, סיעוד, מורים ואנשי חינוך או בעלי תואר ראשון בכל תחום אחר שבידם תעודת הוראה.
 • מועמדים בעלי ממוצע של 75-79 בתואר הראשון יידרשו לעבור ראיון קבלה ומעומדותם תיבחן בוועדת החריגים (מספר המקומות מוגבל).
 • קורסי השלמה אותם יש לסיים בשנת הלימודים הראשונה:
  • מבוא לחינוך- בעלי תואר ראשון בחינוך(B.ed/BA/MA בחינוך) או בעלי תעודת הוראה פטורים מלימוד הקורס.
 • התנאים לקבלת פטור מקורס השלמה כוללים בין היתר את הקריטריונים הבאים:
  • הקורס נלמד במסגרת תואר ראשון בלבד. קורסים שנלמדו במסגרת לימודי תעודת הוראה לא יזכו בפטור
  מקורסי ההשלמה.
  • תוכן הקורס שנלמד זהה לתוכן הקורס הנדרש במסגרת קורסי ההשלמה
  • היקף הלימוד בקורס שנלמד עומד על 2 נ"ז לפחות והציון בו 70 ומעלה
  • הקורס נלמד במהלך 7 השנים האחרונות
  מידע נוסף באתר המכללה: הליך קבלת פטור לתואר שני.

תנאים נוספים מפורטים בערכת ההרשמה.

 

צפה בוידאו