תקנון הלימודים במכללה

תקנון ועדת הערכה להתנהגות מקצועית בתחום תכניות הסיעוד

זכויות הסטודנט- התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

חוק זכויות הסטודנט

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון שכר לימוד

התקנון למניעת הטרדה מינית

התקנון למניעת הטרדה מינית בשפה הערבית

התקנון למניעת הטרדה מינית בשפה האנגלית

תקנון כללים להתאמות לנשים בהריון

תיקון כללי זכויות הסטודנט תשע"ב

הליך קבלת פטור מקורסים לתואר הראשון

הליך קבלת פטור מקורסים לתואר השני

תקנון משמעת סגל אקדמי