שם הקורס
נקודות זכות

מיקרוביולוגיה ווירולוגיה ואימונולוגיה 3 נ"ז

הקורס עוסק בהכרת מושגי היסוד של תורת החיידקים, הטפילים, הנגיפים והפטריות. המשותף לגורמי הזיהום והייחודיות שלהם מבחינה קלינית תוך הכרת מרכיבי המערכת החיסונית במצבי בריאות וחולי.

מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז

הקורס יעסוק בתכנים ומושגי יסוד בסיסיים מתחום הפסיכולוגיה כבסיס להבנה ולמידה של תחומים ספציפיים ומתקדמים, כגון פסיכולוגיה התפתחותית. במהלך הקורס יושם דגש על סוגיות פסיכולוגיות שונות ומיקומם באינטראקציה הטיפולית.

תקשורת בין אישית - ייעוץ ותמיכה 2 נ"ז

הקורס יעסוק בהכרה וניתוח מושגים בסיסיים בתקשורת תוך ובין-אישית ובפיתוח יכולות הלומד כמסייע למטופלים במצבי חולי ומשבר.

אנטומיה ופיזיולוגיה 5 נ"ז

הקורס יתמקד במבנה מערכות גוף האדם ותפקודן, ויהווה בסיס להבנת ההפרעות הפתופיזיולוגיות ולקביעת עקרונות הטיפול בהם.

פתולוגיה 4 נ"ז

קורס זה מתמקד במושגים בסיסיים בפתולוגיה ובתהליכי מחלה הקשורים למערכות הגוף.

עקרונות הסיעוד הקליני 5 נ"ז

הקורס יעסוק באספקטים סיעודיים ורפואיים ובמיומנויות קליניות המהוות את הבסיס לעשייה הסיעודית במצבי בריאות וחולי.

פסיכולוגיה התפתחותית 2 נ"ז

הקורס סוקר באופן שיטתי את תחומי ההתפתחות השונים: פיזיולוגית, קוגניטיבית, רגשית, אישיותית וחברתית, מינקות ועד בגרות וזקנה בדגש תיאורטי ומחקרי. במהלך הקורס ייבחנו הסוגיות המרכזיות של הפסיכולוגיה ההתפתחותית השלכותיהם ויישומיהם.

סיעוד במחלות פנימיות א' 4 נ"ז

בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.

תזונה ודיאטטיקה 2 נ"ז

קורס זה מיועד להעניק לסטודנטים בסיעוד הבנה לגבי עקרונות התזונה הנבונה, שיטות הזנה, וההשפעות על האיזון התזונתי בבריאות ובמצבי חולי שונים.

פרמקולוגיה 4 נ"ז

היכרות מדעית ומקצועית, עם המושגים תרופה ופרמקולוגיה. הבנת מנגנוני הפעולה של תרופות כחומרים שמתערבים במערכות פיזיולוגיות ופתופיזיולוגיות בגוף האדם. הכרת התרופות הנפוצות למצבי מחלה שכיחים, הקשר בין מנגנון הפעולה של תרופה ליכולת הריפוי שלה והאמצעים להפחתת הרעילות ותופעות הלוואי.

סיעוד בכירורגיה א' 4 נ"ז

ילמד הקשר בין האנטומיה-פיזיולוגיה והפתולוגיה למצבים שהחלופה הטיפולית הנה כירורגית. ידונו היבטים סיעודיים בטיפול במטופל כירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני, במהלך ואחרי התערבות כירורגית.

חוק ואתיקה 2 נ"ז

קורס זה מיועד להבנת ההיבטים החוקיים והאתיים במתן שירותי בריאות בכלל ושל שירותי סיעוד בפרט. דגש מיוחד יינתן על פיתוח הבנה של דילמות אתיות בסיעוד ועל פיתוח כלים שיאפשרו קבלת החלטות לפתרונן.

מבוא לאפידמיולוגיה 2 נ"ז

הקורס מקנה רקע כללי בעקרונות והמושגים האפידמיולוגיים, הבנה בנוגע לטבען של מחלות כרוניות וזיהומיות והתהליכים הקשורים אליהן בקהילה, בבית החולים ובאוכלוסייה הכללית. בקורס יילמדו סוגים שונים של מחקרים אפידמיולוגיים ודפוסים בינלאומיים של בריאות וחולי ומגמות של מחלות לאורך זמן.

סיעוד במחלות פנימיות ב' 8 נ"ז

קורס המשך- בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.

סיעוד בכירורגיה ב' 8 נ"ז

קורס המשך- יידונו היבטים סיעודיים במטופל הכירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני במהלך ואחרי התערבות כירורגית.

סיעוד בריאות הנפש והפסיכיאטריה 5 נ"ז

הסטודנט יכיר הפרעות נפשיות שכיחות, על פי הקלסיפיקציה של ה- DSM5. בכל הפרעה נפשית יוצגו ההיבטים השונים של ההפרעה, גורמי הסיכון, הסימנים והתסמינים וגישות טיפוליות שונות.

סיעוד בקהילה 3 נ"ז

הקורס יעסוק בפיתוח תפיסה קהילתית בטיפול, ויבחן את ההשלכות של מאפייני הקהילה על בריאות הפרט, המשפחה והקהילה על רצף בריאות וחולי. כמו כן, יודגש תפקיד הסיעוד במניעה וטיפול בשירותי הבריאות השונים הפועלים בקהילה.

סיעוד במיילדות וגניקולוגיה 7 נ"ז

הקורס יעסוק בבריאות האישה על רצף החיים ויתמקד בשלוש תקופות חיים משמעותיות: תקופת ההתבגרות, תקופת הפריון ותום תקופת הפוריות. בתקופת הפריון יושם דגש על מערכת הרבייה, הנערה המתבגרת, האישה ההרה, היולדת והיונק, נדון במשפחה המתהווה, תכנון משפחה, בעיות גינקולוגיות שכיחות, בעיות בפריון וגינקולוגיה אונקולוגית. בנוסף הקורס יעסוק בהיבטים השונים של גיל המעבר.

פרמקולוגיה קלינית 2 נ"ז

הקורס יתמקד באפשרויות הטיפול התרופתי במצבי מחלה שונים. לשם ריפוי או הקלה של סימפטומים, התאמה מירבית של תרופה למצב המחלה והחולה הספציפי, כמו גם יתרונות וסכנות בטיפול.

סיעוד הילד והמתבגר 7 נ"ז

הקורס עוסק בפיתוח גישה ייחודית לטיפול בילדים ובני נוער ומדגיש את הטיפול בהם לצד קידום בריאות ורווחה גופנית, נפשית, וחברתית, באוכלוסייה ייחודית זו. תכני הקורס יילמדו תוך התייחסות לקבוצות הגיל השונות- יילודים, תינוקות, פעוטות, גיל טרום בית ספר, גיל בית ספר ומתבגרים.

קידום בריאות 1 נ"ז

הקורס יעסוק בפיתוח גישה מקדמת בריאות והכרת מיומנויות לאומדן והתערבות קהילתית.

סיעוד בטראומה וברפואה דחופה 4 נ"ז

הקורס נועד לפתח ידע ומיומנויות בטיפול סיעודי בחולים במצב חריף ומסכן חיים הזקוקים לטיפול מיידי במחלקה לרפואה דחופה. כמו כן הקורס יתמקד בביצוע אומדן, תכנון התערבות והערכה סיעודית במצבי חירום מייצגים במערכות השונות ברצף החיים במסגרת ביה"ח וטרום בי"ח. דגש מיוחד יינתן לחשיבה קריטית וקביעת קדימויות לטיפול.

סמינר קליני- בריאות וסיעוד בחברה רב תרבותית 3 נ"ז

הקורס יעסוק בלימוד דפוסי התמודדות על מטופלים ומשפחותיהם עם בעיית בריאות ממושכת, בהתבסס על תיאוריות ומודלים הקשורים לרב תרבותיות.

התנסויות קליניות 26

תכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד כוללת הרצאות פרונטליות, פעילויות לימודיות אינטגרטיבית, והתנסויות במסגרות טיפוליות שונות בבתי החולים ובמרפאות הקהילה. ההתנסויות הקליניות מאפשרות ליישם ידע קליני וחשיבה אינטגרטיבית בניהול הטיפול בחולה ובמשפחתו, במצבי בריאות משתנים. במהלך ההתנסויות ירכשו הסטודנטים מיומנויות טיפול בפיקוח של מדריך קליני מורשה המלווה את הסטודנטים, מדריך ומסייע באופן פעיל בעבודת הסיעוד.

גנטיקה, אמבריולוגיה ורפואה מותאמת אישית

מע' הבריאות בישראל, איכות וניהול סיכונים

עזרה ראשונה

חדשנות טכנולוגיות

האדם במרכז וניהול הטיפול בסיעוד

כימיה ביוכימיה

סיעוד בגריאטריה ושיקום

תיאוריות בסיעוד

צפה בוידאו