שם הקורס
נקודות זכות

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 5 נ"ז

קורס ראשון באנליזה, העוסק בחקר תופעת הרציפות ובמושגים כגון הגבול של סדרה, גבול ורציפות של פונקציה ,נגזרת ואינטגרל.

מבוא למדעי המחשב ותכנות בשפת C++ 5 נ"ז

הקורס דן בנושאים בסיסיים ויסודיים במדעי המחשב, בפתרון בעיות, בכתיבת אלגוריתמים וניתוחם ובעקרונות התכנות באמצעות שפת התכנות C++. בקורס נדרש תרגול מעשי במחשב.

מבוא למערכות מידע ניהולי 4 נ"ז

הבנה והכרת טכנולוגיות המידע, חשיבותן למנהלים וסוגיות ניהוליות ארגוניות הקשורות בהן; הכרה של מאפייני מערכות מידע ארגוניות ותהליכי פיתוח; יישום ושימוש במערכות מידע; היכרות עם כלים וטכנולוגיות מידע. מטרות הקורס הן הכרות כללית עם הנושאים, המושגים וההיבטים השונים הקשורים בתחום מערכות מידע בארגון. סקירת אופן שילוב כלי התוכנה והטכנולוגיה בניהול ופיתוח מערכות מידע בארגון.

לוגיקה ותורת הקבוצות 3.5 נ"ז

לוגיקה: תחשיב הפסוקים: סינטאקס וסמנטיקה, פעולות לוגיות, טבלאות אמת, ערכי אמת של פסוקים, טאואולוגיות, שקילויות וגרירות לוגיות, מערכות הוכחה, נאותות ושלמות. תחשיב היחסים: הגדרת השפה, כמתים, נוסחאות ופסוקים בשפה. הגדרת מבנה (מודל) המספק פסוק. טאוטולוגיות, שקילויות וגרירות לוגיות. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, שייכות, הכלה, איחוד, חיתוך, הפרש. יחסים, פונקציות, יחסי שקילות, יחסי סדר, עוצמות קבוצות, שיטת הליכסון של קנטור. מטרות הקורס הן הקניית מושגי יסוד בלוגיקה. היכרות בסיסית עם ה"שפה" של מדעי המחשב התאורטיים.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 5 נ"ז

קורס המשך באנליזה, העוסק באינטגרלים לא אמיתיים, טורי מספרים וטורי פונקציות. חקר של פונקציות במספר משתנים, אינטגרלים כפולים ומשולשים, אינטגרלים קוויים ומבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות.

תכנות מונחה עצמים בשפת Java 5 נ"ז

מטרת הקורס להעניק לסטודנטים ידע מקיף בתכנות מונחה עצמים. בקורס זה ילמדו העקרונות והמנגנונים העיקריים של תכנות מונחה עצמים, כגון: מחלקות, העמסה, הגדרה מחדש, המרות ועוד, תוך שימוש בשפת התכנות JAVA. בקורס נדרש תרגול מעשי במחשב.

אלגברה לינארית 1 4 נ"ז

בקורס זה לומדים הסטודנטים את המושגים הבסיסים של אלגברה לינארית: מערכות לינאריות, אלגברת המטריצות, מרחבים וקטוריים, העתקות ליניאריות וכו'. קורס זה מיועד לספק לסטודנטים היכרות עם מושגים מתמטיים מן האלגברה הלינארית. המושגים האלה הם בסיס לשימושים בתחומים רבים ומגוונים.

שיטות בפיתוח תוכנה 3 נ"ז

למידת גישות, מתודולוגיות וכלי הנדסת תוכנה שנועדו לסייע למפתחי תוכנה ומערכות מידע בשלבים השונים של תהליך הפיתוח.

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 2.5 נ"ז

המטרה העיקרית של הקורס היא לפתח חשיבה הסתברותית, ללמוד ולהבין את עקרונות ההסתברות והסטטיסטיקה ולפתח מערכת של כלים רלוונטיים לנושאים אלו. תכנית הקורס כוללת סטטיסטיקה תיאורטית, קומבינטוריקה, מבוא להסתברות, משתנים מקריים- בדידים ורציפים, התפלגויות בדידות ורציפות, משפט הגבול המרכזי, הסקה סטטיסטית, אמידה ובדיקת השערות, רגרסיה ליניארית.

מתמטיקה בדידה 3.5 נ"ז

נושאי הקורס העיקריים הם אינדוקציות ורקורסיות וכן קומבינטוריקה. סטודנטים שיסיימו קורס זה בהצלחה יוכלו להשתמש ביעילות בכלים הבסיסיים הבאים, הנדרשים לחשיבה הלוגית של קורסי הליבה במדעי המחשב: אינדוקציה ורקורסיה, חישובים קומבינטוריים והוכחות קומבינטוריות.

אלגברה לינארית 2 4 נ"ז

בקורס זה לומדים הסטודנטים כמה נושאים מתקדמים באלגברה לינארית , בהם המבנה של העתקות לינאריות , מרחבים אוקלידיים ואוניטריים ושימושיהם. קורס זה מיועד לספק לסטודנטים היכרות עם מושגים מתמטיים מן האלגברה הלינארית. המושגים האלה הם בסיס לשימושים בתחומים רבים ומגוונים.

מבני נתונים 4.5 נ"ז

מטרת הקורס היא ללמד מבחר מבני נתונים ולהשתמש בהם לתכנון אלגוריתמים יעילים. לצורך זה נגדיר פונקציות רקורסיביות המתארות זמני ריצה אסימפטוטיים ונפחי אחסון ונלמד לפתור אותן. בנוסף נילמד מספר רב של מבני נתונים קלאסיים ואלגוריתמים כגון, עצי חיפוש בינאריים, עצי חיפוש מאוזנים דינאמית, רשימות דילוגים, טבלאות עירבול, ערימות, מיונים, אלגוריתמים על גרפים ועוד.

אוטומטים ושפות פורמליות 3.5 נ"ז

הגדרות בסיסיות- אלפבית ושפות, שפות רגולריות, פעולות על שפות רגולריות, תכונות סגור. למת הניפוח ומשפט נרוד, הוכחת אי-רגולריות. אוטומטים סופיים, דטרמיניסטיים (DFA) ואי דטרמיניסטיים (NFA). שקילות DFA ו-NFA. שקילות שפות רקולריות ושפות המתקבלות על ידי אוטומט סופי. מעבר מאוטומט לביטוי רגולרי ולהפך. דקדוקים, שפות חסרות הקשר, אוטומטי מחסנית, שקילות בין שפות חסרות הקשר והשפות המוגדרות על ידי אוטומטי מחסנית. תכונות סגור ומשפטי ניפוח עבור שפות חסרות-הקשר. מטרות הקורס הקניית בסיס להבנת Parsing, קומפילציה, Pattern Matching.

תורת הגרפים 2.5 נ"ז

נושאי הקורס העיקריים כוללים מונחי יסוד בתורת הגרפים, מסלולי אוילר והמילטון, משפטי Hall, Tutte, Turán, ו-Ramsey, גרפים מישוריים וצביעה, מניה של גרפים ובעיות קיצון בגרפים.  

אלגוריתמים 4.5 נ"ז

הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לתיכון וניתוח אלגוריתמים, כולל שיטות סריקה, אלגוריתמים חמדנים, תכנון דינמי, רדוקציות, מסלולים משפרים, אלגוריתמים הסתברותיים, ושיטות אלגבריות. בקורס מציגים אלגוריתמים יעילים לשאלות יסוד בתורת הגרפים ובתחומים אחרים. בין השאר דנים בנושאים הבאים: סריקה לרוחב, סריקה לעומק, עץ פורש מינימום, מסלולים קלים ביותר, זרימה ברשתות, חתכים, התאמת מחרוזות, בעיות גיאומטריות.

ארגון המחשב ושפת סף 3 נ"ז

מבוא למבנה של מערכת מחשב טיפוסית (מעבד, זכרון ואמצעי קלט/ פלט) ולשפת Assembly למעבד פנטיום 32-ביט.

עקרונות מערכת הפעלה 3 נ"ז

מבוא למבנה ואופן עבודת מערכות הפעלה מודרניות כגון Windows and Linux. נלמד את המרכיבים הפונקציונליים שלמערכות הפעלה ואת התייחסותם זה לזה. נראה כיצד ניתן להשתמש בזכרון וירטואלי כדי להפריד מרחבי כתובות. נסביר את אופן פעולת גרעין מערכת ההפעלה. נסביר על קבצים טיפוסיים.

בסיסי נתונים 3.5 נ"ז

מודלים של נתונים, אלגברה רלציונית, שפות שאילתות תכנון מסד הנתונים, אכסון יעיל של נתונים, אופטימיזציה של שאילתות, ניהול טרנזקציות, ניתוח בטיחות של טרנזקציות מקבילות. מטרת הקורס היא הבנת העקרונות של תכנון, בניה ושימוש במערכות בסיסי נתונים, המאפשרות ניהול יעיל של כמויות נתונים גדולות.

מבוא לבינה מלאכותית 3.5 נ"ז

בינה מלאכותית היא ענף של מדעי המחשב העוסק ביכולתם של מחשבים לפעול באופן המציג יכולות השמורות עד כה לבינה האנושית בלבד. תחום הבינה המלאכותית עוסק בבניית מכונות וכתיבת תכניות לביצוע משימות מתוחכמות במגוון תחומים במדע ובהנדסה, הדורשות אינטליגנציה אנושית. לדוגמא: נהיגה ברכב אוטונומי, שחרור מבוקר של תרופות לגוף, משחק שחמט, תכנון לוח טיסות ועוד. מצפים ממכונות אלה שיבצעו את המשימות ברמה גבוהה ויעילה יותר אפילו מזו שבני אנוש יכולים לבצע. הקורס מתמקד בנושאים בסיסיים בתחום הבינה המלאכותית: פתרון בעיות באמצעות שיטות חיפוש, משחקים, ייצוג ידע והסקת ידע חדש, אי-ודאות, תכנון‏ ולמידה. הסטודנטים בקורס יכירו את העקרונות הכלליים של הבינה המלאכותית, יבינו את חשיבות הנושא, את מורכבותו, ואת האופן בו ניתן לשלב בינה מלאכותית בתחומים שונים.

חישוביות וסיבוכיות 3.5 נ"ז

מטרות הקורס הן להקנות לסטודנטים חקירת כח החישוב של המחשב והכרת מגבלותיו וכן מיון הבעיות שניתנות לפתרון באמצעות המחשב, לפי רמת קושיין ויעילות האלגוריתמים לפתרונן. בין נושאי הקורס- שפות מזוהות ושפות כריעות בעיית העצירה ומשפט Church-Turing, רדוקציות וזיהוי בעיות לא כריעות ולא מזוהות באמצעותן, משפט Rice.

היבטים משפטיים ואתיים במערכות מידע 2 נ"ז

מטרות הקורס הן להכיר לסטודנט גישות בסיסיות בתחום חוקי המחשב בכלל ובתחום האינטרנט ואוטוסטרדת המידע בפרט. בין הנושאים שיילמדו - קניין רוחני, רישום פטנטים, חתימה וירטואלית, הגנה על זכויות יוצרים ועוד. להקנות כלים להתמודדות יעילה עם דילמות אתיות בתחום המחשוב וטכנולוגיות המידע. להבין את ההבדל בין גישה משפטית ("מותר/ אסור לעשות") לבין גישה אתית ("ראוי לעשות/ להימנע מעשייה").

סדנא- תכנות מתקדם בשפת Java 4 נ"ז

הסדנא מיועדת לאפשר לסטודנטים למדעי המחשב לרכוש ניסיון בשפת פיתוח מודרנית הנפוצה בשימוש ברשת האינטרנט בסביבות עבודה שונות ולהתמודד עם פיתוח מערכת מעשית משלב בחירת המערכת לפיתוח עד שלב ההגשה. הסדנא עוסקת בתכנות ברמה מתקדמת ומתמקדת בפיתוח מערכת שלמה בשפת Java. הסטודנטים יכולים לבחור פיתוח מערכת בנושאים שונים כגון: מערכות לניהול קשרי לקוחות ושיווק דיגיטלי, מערכות Web לטפסים או שאלונים דיגיטליים ועוד. העבודה תבוצע בצוותים של שניים עד שלושה סטודנטים, כאשר על כל צוות להראות יכולת עצמאית ועבודת צוות בתכנון, בפיתוח ובישום המערכת. במסגרת הסדנא יתבקשו הסטודנטים ללמוד נושא מתקדם מספרים ו/או ממאמרים, להגיש מערכת עובדת ולהרצות עליה לפני קבוצת סטודנטים ואנשי סגל.

תורת הקומפילציה 3 נ"ז

מבוא למבנה ואופן הפעולה של קומפיילרים עבור שפה פרוצדורלית מונחית ארועים טיפוסית. נלמד כיצד אלמנטים של שפה גבוהה מיושמים ברמת המכונה. ונלמד כיצד להפעיל אופטימיזציה לפני ואחרי יצירת קוד.

סמינר: כריית מידע בנתוני עתק 4 נ"ז

ההתפתחות המהירה של רשת האינטרנט, מהירות תעבורת המידע ברשת, אחסון הנתונים המהיר, המחיר הנמוך של שטחי האיחסון והיכולת הגבוהה של איסוף וניתוח הנתונים, גורמים לשימוש נרחב בנתונים גדולים בכל תחומי המדעים, ההנדסה והניהול. ניתוח נתונים מהווה כלי אסטרטגי חשוב בכל פירמה ובכל תחום. בסמינר זה נבין את משמעות מאגרי הנתונים העצומים שנאספים ממקורות שונים ברשת ובמבנים מגוונים. נלמד מהו כריית מידע ומה בין כריית מידע לבינה עיסקית. מטרת הסמינר היא ללמוד באופן עצמאי נושא מתקדם ממאמרים מדעיים שיוצעו ע"י המרצה, להגיש עבודה בכתב ולהרצות בפני קבוצת הסטודנטים והמרצה במהלך השעורים בסמסטר.

חיזוי טכנולוגי 2 נ"ז

הקורס פותח בהצגת המתודולוגיות העיקריות של החיזוי, משם אנו ממשיכים למשתני החיזוי העיקריים שאותם אנו מפעילים על ענפים נבחרים כגון טכנולוגיות מידע, טלקום, מדיה, כוח אדם טכנולוגי, ומסיימים בלימוד אתרי האינטרנט של ארגונים חשובים המשתמשים בחיזוי. במהלך הקורס התלמידים יפעילו כלים כמותיים ואיכותיים וילמדו על מיטב החוקרים והדמויות הבולטות בתחום כגון: טופלר, קורצוויל, מור, ונגרופונטה. מטרות הקורס הן הבנת מתודולוגיות החיזוי המרכזיות הקיימות בעולם, הבנת תועלות החיזוי הטכנולוגי לארגון, הבנת משתני החיזוי העיקריים: טכנולוגיה, דמוגרפיה, פוליטיקה, גלובליזציה ועוד. לימוד חיזויים נבחרים בענפים מרכזיים: הטלקום , משאבי האנוש, האינטרנט, הננוטכנולוגיה, הביוטכנולוגיה, המחשוב הארגוני.

מבוא לאותות ומערכות 4 נ"ז

הקורס עוסק בתיאור מערכות לינאריות בתחום הזמן ובתחום התדר. בתחילת הקורס יינתנו שעורי השלמה במשוואות דיפרנציאליות רגילות ופונקציות מרוכבות. בהמשך נעסוק בהרחבה בשימושים השונים של טורי והתמרות פורייה בזמן רציף. נתאר מסננים שונים בתחום התדר. נעבור על אותות דגומים, משפט הדגימה ושחזור אות מדגימותיו. נכיר התמרת פורייה בזמן בדיד. בנוסף נעבור על התמרות לפלס (אותות רציפים) התמרת Z (אותות בדידים) לניתוח מערכות.

אנגלית מתקדמים ב' 2 נ"ז

קורסי בחירה (ייפתחו ע"פ מילוי מכסת רישום)

מבוא ללמידת מכונה 3 נ"ז

קורס מבוא ללמידת מכונה, הכולל סקירה והתנסות יישומית בשיטות למידה מונחות ולא-מונחות, ושם דגש על מתודולוגיה ופרקטיקה נכונה. מטרת הקורס היא הקניית יכולות מימוש אלגוריתמים של למידת מכונה.

מבוא לתקשורת נתונים 4 נ"ז

הקורס מתוכנן להוות סקירה כללית לעולם תקשורת נתונים. בקורס יחקרו יסודות של רשתות מקומיות ואיזוריות, אותות אנלוגיים ודיגיטליים, יובהרו חשיבות הסטנדרטים בתקשורת ויפורטו הפרוטוקולים שהם ביסודות התקשורת, עם דגש של שיקולי ניתוח עיצוב וניהול של רשתות תקשורת. יעדי הקורס הם להביא להבנה של מושגים בתקשורת נתונים, רשתות וישומים מבוזרים. עקרונות ניהול רשתות ובטיחות מידע ברשת. כל זאת בהתייחסות לעולם העסקים כאשר הדוגמאות והתרגול ילבנו מתוך עולם התקשורת העסקית. יכוסו בקורס הנושאים החדשניים ביותר מעולם רשתות מהירות, אינטרנט, אינטראנט ואקסטראנט. כיצד תומכת תקשורת נתונים בדרישות עולם העסקים המודרני ומה הם השיקולים בהחלטות ישומי תקשורת.

גרפיקה ממוחשבת 3 נ"ז

מטרות הקורס הן להקנות לסטודנט ידע תיאורטי ומעשי באלגוריתמים של גרפיקה ממוחשבת. במסגרת הקורס יוסברו עקרונות גרפיקה ממוחשבת דו-מימדית ותלת-מימדית . אלה טרנספורמציות, היטלים, הצללה ותאורה, עבודה עם מרקמים ועוד מספר נושאים.

עיבוד תמונה 3 נ"ז

מבוא למושגים בסיסיים ושיטות בסיסיות בעיבוד תמונה אשר יאפשרו המשך עיסוק בעיבוד תמונה.

עיצוב ממשק משתמש 2 נ"ז

הקורס יתמקד בתכנון ועיצוב ממשקי משתמש, ובאופן שבו ניתן להיעזר בידע תיאורטי רלוונטי בנושאים כגון למידה, זיכרון, תפיסה, קשב וקבלת החלטות, לצורך אפיון ותכנון ממשק משתמש. במהלך הקורס יתנסו התלמידים בשלבים השונים של עיצוב ממשקי משתמש: מחקר, עיצוב, יישום והערכה. התלמידים בקורס יכירו את העקרונות הכלליים על פיהם ניתן לתכנן מערכות קלות לשימוש. כמו כן יוכלו התלמידים בקורס להבין את חשיבות הנושא, את מורכבותו, ואת האופן בו ניתן לשלב מומחי חווית משתמש בפרויקט תוכנה.

אלגוריתמי ניווט ושיערוך מיקום 4 נ"ז

הקורס מציג את האלגוריתמים החשובים של מערכות ניווט ושיערוך מיקום. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו על מסנני קלמן, ניווט GNSS ומניווט בתוך מבנים ובקרים לנסיעה חלקה.

מבוא לבינה עסקית (BI) ולביג דאטה 2 נ"ז

הקורס סוקר את המתודולוגיות והטכנולוגיות המרכזיות של תחום הבינה העסקית החל משלב איסוף הנתונים מהמערכות התפעוליות, דרך השבחת הנתונים וריכוזם במחסן ארגוני, דרך עיבודם בקוביות OLAP ואלגוריתמים של כריית נתונים ועד להצגתם למשתמשים. בקורס יילמדו הנושאים המרכזיים המסורתיים של הבינה העסקית כמו: תהליך הפקת הידע (נתון-מידע-ידע), ניהול הידע, תהליך ה-ETL לבניית מחסן הנתונים (Data Warehouse) שיטות לעיצוב מחסן הנתונים וקוביות OLAP, לצד נושאים חדשים יותר המותאמים לעידן ה-Big Data ומתעדכנים באופן שוטף, כמו המעבר ממחסן הנתונים לאגם נתונים (Data Lake) ושיטות מתקדמות של כריית נתונים (Data Mining) להפקת תובנות מהנתונים.

יסודות תורת ההצפנה 3 נ"ז

הקורס יעסוק בהיבטים השונים של אבטחת יישומים באמצעות שימוש בקריפטוגרפיה כולל הצפנה, חתימות דיגיטליות, תהליכי הזדהות, ותקשורת מאובטחת. הקורס יציג אלגוריתמים, פרוטוקולים, סטנדרטים ו Best practices, וכן התקפות רלוונטיות תוך ניתוח הפגיעויות (Vulnerabilities) המאפשרות את ההתקפה.

בניית יישומים מאובטחים 3 נ"ז

הקורס יעסוק בהיבטים השונים של אבטחת יישומים כולל הצפנה, חתימות דיגיטליות, תהליכי הזדהות, ותקשורת מאובטחת. הקורס יציג אלגוריתמים, פרוטוקולים, סטנדרטים ו Best practices, וכן התקפות רלוונטיות תוך ניתוח הפגיעויות (Vulnerabilities) המאפשרות את ההתקפה. בנוסף, נלמד כיצד לבנות יישומים מאובטחים ולמנוע פגיעות בשכבת היישום. ננתח פגיעויות של שכבת היישום, ונסביר כיצד האקרים עושים בהן שימוש בכדי לתקוף את היישום ו/או את המערכת ונדון בשיטות העבודה המומלצות לכתיבה של קוד מאובטח.

למידה עמוקה 3.5 נ"ז

קורס מבוא ללמידה עמוקה, הכולל סקירה והתנסות יישומית בשיטות למידה עמוקה מודרניות בדגש על יישומיי ראיה ממוחשבת. הקורס כולל פרויקט. מטרת הקורס היא הקניית יכולות מימוש אלגוריתמים של למידה עמוקה לזיהוי תמונה ומשימות אחרות.

ראייה ממוחשבת 3 נ"ז

במסגרת הקורס יילמדו נושאים של ראייה ממוחשבת הקשורים לפתרון בעיות מעשיות של תעשייה. ניתן לסווג את הנושאים הללו לעיבוד ברמת הפיקסלים (Low-Level Processing), עיבוד ברמת המאפיינים (Mid-Level Processing) ופתרון בעיות מורכבות (Application-Level Processing).

אבטחת יישומים ברשת 3 נ"ז

מערכות מבוססות Web, כגון אפליקציות מובייל וענן, חשופות לאיומים בטיחותיים בשכבת הרשת, בשכבת התשתית ובשכבת האפליקציה. נלמד איך לאבטח את מערכת ה-Web תוך שימוש ב-Firewall, כיצד להקשיח את תשתית המערכת ע"י יישום שיטות אבטחה שונות ואת שכבת האפליקציה ע"י מימוש. Authentication and authorization נדון בפגיעות האפליקציה ושיטות התקפה ונלמד שיטות למנוע פגיעות.

כריית נתונים 2 נ"ז

תחום כריית מידע (Data Mining) הינו בעל פוטנציאל גדול לשינוי העולם העסקי, ומיושם כיום בחברות רבות על מנת ליצור יתרון תחרותי. הפקת תובנות בעלות ערך, מהנתונים הרבים הנצברים במערכות המחשוב המגוונות ובמחסן הנתונים הארגוני, מהווה אתגר מרכזי בארגון. השימוש בטכנולוגיות המתקדמות של כריית מידע, מאפשר לייצר ידע עסקי אינטגרטיבי בעל ערך למקבלי ההחלטות בארגון, מתוך מטרה למנף את תשואות הארגון. שימוש במודלים של כריית נתונים נמצאים בפסגת הטכנולוגיות האנליטיות של הבינה העסקית בארגון. קיימת עליה מתמדת בכמויות הנתונים ובמגוון הסוגים של הנתונים (Big Data), מעבר לאלו המאוחסנים בבסיסי הנתונים הקלאסיים. הנתונים ה"חדשים" מגיעים ממקורות רבים כמו תשדורות ברשתות חברתיות, חיישנים, אמצעי מעקב טכנולוגיים, עקבות דיגיטליים מגלישה באינטרנט ועוד. העלייה הדרמטית בכמויות ובסוגי הנתונים המאוחסנים מעלה את הפוטנציאל הקיים לגלות דפוסים וקשרים חשובים החבויים בהם, במטרה להפיק תובנות בעלות ערך עסקי, ומובילה לצורך ביישום טכנולוגיות כריית מידע מתקדמות על סטים רחבי היקף של נתונים מסוגים שונים. הקורס יסקור מושגים בסיסיים ושיטות מתקדמות של כריית נתונים. הקורס יעסוק בחלק התיאורטי של הנושא כמו גם בפן המעשי תוך הכרות עם כלי ממוחשב של כריית נתונים במטרה לאפשר לסטודנטים להתנסות באופן מעשי בפיתוח מודל של כריית נתונים.

גיאומטריה חישובית יישומית 4.5 נ"ז

גיאומטריה חישובית הוא תחום במדעי המחשב המספק פתרונות לבעיות בעלות צביון גיאומטרי. מימוש אלגוריתמים בתחום זה, כלומר, תכנות וחישוב גיאומטרי, אינו קל בלשון המעטה ודורש ידע ומיומנות. סטודנטים שיסיימו קורס זה בהצלחה, יתמצאו במונחי יסוד בגיאומטריה חישובית, יכירו אלגוריתמים בסיסיים בתחום ובשיטות מימוש של אלגוריתמים אלו, ויבינו כיצד ניתן להשתמש באלגוריתמים אלו ביישומים שונים.

פיתוח מערכות מבוססות Web 3 נ"ז

מבוא ליצירת אפליקציות Web. נלמד אפליקציות רשת Client-Server. ניצור אתרים סטטיים, ניצור אתרים דינמיים מקושרים לבסיסי נתונים, נלמד איך להתגונן בפני בעיות בטיחות, כגון בבסיס הנתונים ומתקפות על סיסמאות.
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו