• בעלי תעודת בגרות ישראלית – ממוצע 80 ומעלה או בעלי זכאות לתעודת בגרות וציון 520 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.
  • ציון נדרש בבחינת הבגרות במתמטיקה: 5 יחידות – ציון 70 ומעלה / 4 יחידות – ציון 85 ומעלה. מועמדים שלא עומדים בתנאי זה, יחויבו ללמוד במכינה למתמטיקה, ברמת 4 יחידות או לעמוד בהצלחה במבחן פטור. הציון בקורס/ במבחן יעמוד על 80 לפחות.

הנדסאי בעל תעודת בגרות אשר סיים לימודיו בבי"ס מוכר להנדסאות ובידו דיפלומה או תעודת זכאות לדיפלומה (כולל עמידה בבחינות חיצוניות והגנה על הפרויקט), יוכל להתקבל, ללא צורך בבחינה פסיכומטרית, באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו:
– על פי ציוניו בתעודת הבגרות כמצוין בתנאי הקבלה של התוכנית.
– על פי הציון הממוצע המשוקלל של ציוניו בתעודת הבגרות ובלימודי ההנדסאות.
– על פי ציון של לפחות 75 בבחינות החיצוניות של מה"ט.

קורס הכנה לבגרות לגילאי 30+מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתכנית המוצעת על ידי האקדמית רמת גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. נוכל לקבל  למכינה 30+  עד 10% מהמתקבלים באותה השנה ללימודים במוסד.

**הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

רמת אנגלית רמת האנגלית של המועמד תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים והמקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם  או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

רמת עברית מועמדים שניגשו לבגרות בשפה שאינה עברית, חייבים לעבור מבדק ידע בעברית ולעמוד בו ברמה הנדרשת. לחילופין ניתן להציג ציון בבחינת רמת ידע בעברית (יע"ל) לבדיקה של מידת השליטה בעברית ולסיווג המועמדים לקורסי הכנה ברמות השונות.

צפה בוידאו