האקדמית רמת גן  מחויבת ליצירת סביבה שבה ישנם יחסי כבוד הדדי והגינות כלפי עובדיה, הסטודנטים וכל מי שנמצא עימה בקשרים במסגרת העבודה. המכללה רואה בחומרה רבה כל התנהגות של הטרדה מינית ותעשה ככל שביכולתה למנוע התנהגות זו. מטרת הנוהל היא לוודא כי המכללה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית ו/או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, וכן להסדיר את פעולת הגופים השונים במכללה בנושא זה.

ד"ר מוטי נצר וגב' רויטל אבנר אחראים מטעם המכללה לנושא מניעת הטרדה מינית.

תפקידם לקבל פניות ותלונות בנושא, לקיים בירור ולהעניק המלצה לגבי אופן הטיפול במקרים המוגדרים הטרדה מינית וייעוץ והכוונה לסטודנטים ולעובדים הפונים אלינו.

פרטי ההתקשרות עם הממונים:

ד"ר מוטי נצר:

מייל – moti.n@iac.ac.il

טלפון במשרד: 03-6719932

גב' רויטל אבנר:

מייל: revital.a@iac.ac.il

טלפון במשרד: 03-6719971

למידע בשפה העברית לחצו
למידע בשפה הערבית לחצו
למידע בשפה האנגלית לחצו