לימודי משאבי אנוש – תואר ראשון דו-חוגי (BA)


תעודת בגרות בציון ממוצע של 80 ומעלה או זכאות לתעודת בגרות ופסיכומטרי של 550 לפחות. 

ניתן לקבל עד 10% תלמידים שאינם עונים על תנאי הקבלה במלואם וזאת על פי החלטת וועדת הסטטוס המוסדית.

בעלי תעודת הנדסאי, ממשרד החינוך או ממשרד הכלכלה והתעשייה (מה"ט), ייחשבו כבעלי תעודה שוות ערך לתעודת בגרות, בתנאי שיציגו גיליון ציונים של דיפלומת ההנדסאים בממוצע 80 ומעלה.

מבדק רמת עברית – מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה או לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) שעל פיו תיקבע רמתם.

אנגלית- רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים והמקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם  או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על ידי משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה.

תכנית לקורסים לבגרות +30 – מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתכנית המוצעת על ידי האקדמית רמת גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. נוכל לקבל  למכינה 30+  עד 10% מהמתקבלים באותה השנה ללימודים במוסד.

לפרטים נוספים על לימודי תואר במשאבי אנוש

 

צפה בוידאו