תואר ראשון בסיעוד (BSN) לאחים ואחיות מוסמכים


שם הקורס
נקודות זכות
שם הקורס מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה
נקודות זכות 2
2
הקורס יעסוק בתכנים ומושגי יסוד בסיסיים מתחום הפסיכולוגיה כבסיס להבנה ולמידה של תחומים ספציפיים ומתקדמים, כגון פסיכולוגיה התפתחותית. במהלך הקורס יושם דגש על סוגיות פסיכולוגיות שונות ומיקומם באינטראקציה הטיפולית.
שם הקורס פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה התפתחותית
נקודות זכות 2
2
הקורס סוקר באופן שיטתי את תחומי ההתפתחות השונים: פיזיולוגית, קוגניטיבית, רגשית, אישיותית וחברתית, מינקות ועד בגרות וזקנה בדגש תיאורטי ומחקרי. במהלך הקורס ייבחנו הסוגיות המרכזיות של הפסיכולוגיה ההתפתחותית השלכותיהם ויישומיהם.
שם הקורס מבוא למנהל
מבוא למנהל
נקודות זכות 2
2
הקורס יעסוק בהיבטים נבחרים של התנהגות ארגונית תוך התמקדות בתיאוריות, מחקרים וביישומם בארגוני בריאות בכלל ובסיעוד בפרט. במהלך הקורס יודגשו תהליכים בין אישיים ומיומנויות ניהול ובחינת ביטויים והקשרם לתיאוריות השונות.
שם הקורס מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר
נקודות זכות 3
3
הקורס יתמקד בהקניית מושגי יסוד במחקר אמפירי תוך התמקדות בשיטות הסטטיסטיות הבסיסיות לתיאור הנתונים, ניתוחם והסקת מסקנות. בנוסף, הקורס יעסוק בשיטות מחקר, הבעיות והאתגרים בחקירה מדעית.
שם הקורס מבוא לכלכלת בריאות
מבוא לכלכלת בריאות
נקודות זכות 2
2
הקורס יתמקד בהיבטים נבחרים של כלכלת בריאות בישראל. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למניעי התנהגות כלכליים בבריאות אצל פרטים, חברות אנושיות, קובעי מדיניות וממשלות.
שם הקורס פרמקולוגיה
פרמקולוגיה
נקודות זכות 4
4
היכרות מדעית ומקצועית, עם המושגים תרופה ופרמקולוגיה. הבנת מנגנוני הפעולה של תרופות כחומרים שמתערבים במערכות פיזיולוגיות ופתופיזיולוגיות בגוף האדם. הכרת התרופות הנפוצות למצבי מחלה שכיחים, הקשר בין מנגנון הפעולה של תרופה ליכולת הריפוי שלה והאמצעים להפחתת הרעילות ותופעות הלוואי.
שם הקורס פרמקולוגיה קלינית
פרמקולוגיה קלינית
נקודות זכות 3
3
הקורס יתמקד באפשרויות הטיפול התרופתי במצבי מחלה שונים. לשם ריפוי או הקלה של סימפטומים, התאמה מירבית של תרופה למצב המחלה והחולה הספציפי, כמו גם יתרונות וסכנות בטיפול.
שם הקורס אנטומיה ופיזיולוגיה
אנטומיה ופיזיולוגיה
נקודות זכות 8
8
הקורס יתמקד במבנה מערכות גוף האדם ותפקודן, ויהווה בסיס להבנת ההפרעות הפתופיזיולוגיות ולקביעת עקרונות הטיפול בהם.
שם הקורס פתולוגיה
פתולוגיה
נקודות זכות 4
4
קורס זה מתמקד במושגים בסיסיים בפתולוגיה ובתהליכי מחלה הקשורים למערכות הגוף.
שם הקורס מבוא לאפידמיולוגיה
מבוא לאפידמיולוגיה
נקודות זכות 2
2
הקורס מקנה רקע כללי בעקרונות והמושגים האפידמיולוגיים, הבנה בנוגע לטבען של מחלות כרוניות וזיהומיות והתהליכים הקשורים אליהן בקהילה, בבית החולים ובאוכלוסייה הכללית. בקורס יילמדו סוגים שונים של מחקרים אפידמיולוגיים ודפוסים בינלאומיים של בריאות וחולי ומגמות של מחלות לאורך זמן.
שם הקורס מיומנויות מחשב
מיומנויות מחשב
נקודות זכות 2
2
הקורס עוסק ברכישת מיומנויות מחשוב הכוללות את הכרת המחשב האישי ומושגי היסוד של טכנולוגיות המידע העכשוויות. במהלך הקורס יסקרו מונחים עיקריים בתחום חומרת המחשב ומערכת ההפעלה שלו. תילמד ותתורגל עבודה עם מעבד תמלילים, גיליונות חישוב אלקטרוניים והצגת נתונים באופן גרפי ובניית מצגות.
שם הקורס חוק ואתיקה
חוק ואתיקה
נקודות זכות 2
2
קורס זה מיועד להבנת ההיבטים החוקיים והאתיים במתן שירותי בריאות בכלל ושל שירותי סיעוד בפרט. דגש מיוחד יינתן על פיתוח הבנה של דילמות אתיות בסיעוד ועל פיתוח כלים שיאפשרו קבלת החלטות לפתרונן.
שם הקורס תקשורת בין אישית - ייעוץ ותמיכה
תקשורת בין אישית - ייעוץ ותמיכה
נקודות זכות 3
3
הקורס יעסוק בהכרה וניתוח מושגים בסיסיים בתקשורת תוך ובין-אישית ובפיתוח יכולות הלומד כמסייע למטופלים במצבי חולי ומשבר.
שם הקורס סמינר קליני- בריאות וסיעוד בחברה רב תרבותית
סמינר קליני- בריאות וסיעוד בחברה רב תרבותית
נקודות זכות 3
3
הקורס יעסוק בלימוד דפוסי התמודדות על מטופלים ומשפחותיהם עם בעיית בריאות ממושכת, בהתבסס על תיאוריות ומודלים הקשורים לרב תרבותיות.
שם הקורס סיעוד במחלות פנימיות א'
סיעוד במחלות פנימיות א'
נקודות זכות 4
4
בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.
שם הקורס סיעוד במחלות פנימיות ב'
סיעוד במחלות פנימיות ב'
נקודות זכות 8
8
קורס המשך- בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.
שם הקורס סיעוד בכירורגיה א'
סיעוד בכירורגיה א'
נקודות זכות 4
4
ילמד הקשר בין האנטומיה-פיזיולוגיה והפתולוגיה למצבים שהחלופה הטיפולית הנה כירורגית. ידונו היבטים סיעודיים בטיפול במטופל כירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני, במהלך ואחרי התערבות כירורגית.
שם הקורס סיעוד בכירורגיה ב'
סיעוד בכירורגיה ב'
נקודות זכות 8
8
קורס המשך- יידונו היבטים סיעודיים במטופל הכירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני במהלך ואחרי התערבות כירורגית.
שם הקורס כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית
כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית
נקודות זכות 1
1
הקורס יעסוק בהקניית עקרונות לכתיבה מדעית וקריאה ביקורתית לקידום ושיפור מיומנויות כתיבה, חיפוש מידע במקורות מודפסים ואלקטרוניים ושימוש בנתוני מחקר.
שם הקורס סמינר מחקר
סמינר מחקר
נקודות זכות 4
4
הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מחקרית תוך יישום מיומנויות וכלים מחקריים הקשורים בשלבי המחקר.
שם הקורס גנטיקה, אמבריולוגיה ורפואה מותאמת אישית
גנטיקה, אמבריולוגיה ורפואה מותאמת אישית
נקודות זכות
שם הקורס חדשנות טכנולוגיות
חדשנות טכנולוגיות
נקודות זכות
שם הקורס האדם במרכז וניהול הטיפול בסיעוד
האדם במרכז וניהול הטיפול בסיעוד
נקודות זכות
שם הקורס מערכת הבריאות בישראל, איכות וניהול סיכונים
מערכת הבריאות בישראל, איכות וניהול סיכונים
נקודות זכות
שם הקורס סיעוד בגריאטריה ושיקום
סיעוד בגריאטריה ושיקום
נקודות זכות
שם הקורס סיעוד בקהילה
סיעוד בקהילה
נקודות זכות
שם הקורס האדם במרכז וניהול הטיפול בסיעוד
האדם במרכז וניהול הטיפול בסיעוד
נקודות זכות
שם הקורס קורסי בחירה
קורסי בחירה
נקודות זכות
שם הקורס סיעוד בטראומה וברפואה דחופה
סיעוד בטראומה וברפואה דחופה
נקודות זכות
 • שם הקורס מבוא לפסיכולוגיה נקודות זכות 2
 • שם הקורס פסיכולוגיה התפתחותית נקודות זכות 2
 • שם הקורס מבוא למנהל נקודות זכות 2
 • שם הקורס מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר נקודות זכות 3
 • שם הקורס מבוא לכלכלת בריאות נקודות זכות 2
 • שם הקורס פרמקולוגיה נקודות זכות 4
 • שם הקורס פרמקולוגיה קלינית נקודות זכות 3
 • שם הקורס אנטומיה ופיזיולוגיה נקודות זכות 8
 • שם הקורס פתולוגיה נקודות זכות 4
 • שם הקורס מבוא לאפידמיולוגיה נקודות זכות 2
 • שם הקורס מיומנויות מחשב נקודות זכות 2
 • שם הקורס חוק ואתיקה נקודות זכות 2
 • שם הקורס תקשורת בין אישית - ייעוץ ותמיכה נקודות זכות 3
 • שם הקורס סמינר קליני- בריאות וסיעוד בחברה רב תרבותית נקודות זכות 3
 • שם הקורס סיעוד במחלות פנימיות א' נקודות זכות 4
 • שם הקורס סיעוד במחלות פנימיות ב' נקודות זכות 8
 • שם הקורס סיעוד בכירורגיה א' נקודות זכות 4
 • שם הקורס סיעוד בכירורגיה ב' נקודות זכות 8
 • שם הקורס כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית נקודות זכות 1
 • שם הקורס סמינר מחקר נקודות זכות 4
 • שם הקורס גנטיקה, אמבריולוגיה ורפואה מותאמת אישית נקודות זכות
 • שם הקורס חדשנות טכנולוגיות נקודות זכות
 • שם הקורס האדם במרכז וניהול הטיפול בסיעוד נקודות זכות
 • שם הקורס מערכת הבריאות בישראל, איכות וניהול סיכונים נקודות זכות
 • שם הקורס סיעוד בגריאטריה ושיקום נקודות זכות
 • שם הקורס סיעוד בקהילה נקודות זכות
 • שם הקורס האדם במרכז וניהול הטיפול בסיעוד נקודות זכות
 • שם הקורס קורסי בחירה נקודות זכות
 • שם הקורס סיעוד בטראומה וברפואה דחופה נקודות זכות
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו