תואר ראשון בסיעוד (BSN) לאחים ואחיות מוסמכים


תנאי קבלה למועמדים בעלי תעודת אח/אחות מוסמכים:

תעודת אח/ות מוסמכ/ת (RN) ישראלית.
גיליון לימודי ההסמכה בציון ממוצע של 75 לפחות.

מועמדים שהציון שלהם נע בין 70-74 יידרשו לעבור ראיון קבלה.

עמידה באחד מהתנאים הבאים:

• ציון בחינה פסיכומטרית של 500 לפחות והצגת זכאות לתעודת בגרות.
• מועמדים בעלי תעודת בגרות בממוצע של 80 ומעלה, יכולים להמיר את חובת הבחינה הפסיכומטרית בראיון קבלה.
• מועמדים מעל גיל 40 פטורים מחובת עמידה בבחינה הפסיכומטרית ונדרשים להצגת זכאות לתעודת בגרות.

בעלי אזרחות ישראלית או בעלי תעודת תושב קבע בישראל. מועמד ששוהה בארץ פחות מחמש שנים, יידרש להופיע בפני ועדת הסטאטוס המוסדית על מנת לדון בידע שלו בעברית.

הצהרה על היעדר רישום פלילי – מצ"ב בנפרד לערכת ההרשמה.

הצהרת בריאות – מצ"ב בנפרד לערכת ההרשמה.

• אנגלית- רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים והמקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם  או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

• בעלי תעודת הנדסאי, ממשרד החינוך או ממשרד הכלכלה והתעשייה (מה"ט), ייחשבו כבעלי תעודה שוות ערך לתעודת בגרות, בתנאי שיציגו גיליון ציונים של דיפלומת ההנדסאים בממוצע 80 ומעלה.

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על ידי משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה.

תכנית לקורסים לבגרות +30 – מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתכנית המוצעת על ידי האקדמית רמת גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. נוכל לקבל  למכינה 30+  עד 10% מהמתקבלים באותה השנה ללימודים במוסד.

 

 

 

 

צפה בוידאו