שם הקורס
נקודות זכות

מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז

הקורס יעסוק בתכנים ומושגי יסוד בסיסיים מתחום הפסיכולוגיה כבסיס להבנה ולמידה של תחומים ספציפיים ומתקדמים, כגון פסיכולוגיה התפתחותית. במהלך הקורס יושם דגש על סוגיות פסיכולוגיות שונות ומיקומם באינטראקציה הטיפולית.

פסיכולוגיה התפתחותית 2 נ"ז

הקורס סוקר באופן שיטתי את תחומי ההתפתחות השונים: פיזיולוגית, קוגניטיבית, רגשית, אישיותית וחברתית, מינקות ועד בגרות וזקנה בדגש תיאורטי ומחקרי. במהלך הקורס ייבחנו הסוגיות המרכזיות של הפסיכולוגיה ההתפתחותית השלכותיהם ויישומיהם.

מבוא למנהל 2 נ"ז

הקורס יעסוק בהיבטים נבחרים של התנהגות ארגונית תוך התמקדות בתיאוריות, מחקרים וביישומם בארגוני בריאות בכלל ובסיעוד בפרט. במהלך הקורס יודגשו תהליכים בין אישיים ומיומנויות ניהול ובחינת ביטויים והקשרם לתיאוריות השונות.

מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר 3 נ"ז

הקורס יתמקד בהקניית מושגי יסוד במחקר אמפירי תוך התמקדות בשיטות הסטטיסטיות הבסיסיות לתיאור הנתונים, ניתוחם והסקת מסקנות. בנוסף, הקורס יעסוק בשיטות מחקר, הבעיות והאתגרים בחקירה מדעית.

מבוא לכלכלת בריאות 2 נ"ז

הקורס יתמקד בהיבטים נבחרים של כלכלת בריאות בישראל. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למניעי התנהגות כלכליים בבריאות אצל פרטים, חברות אנושיות, קובעי מדיניות וממשלות.

פרמקולוגיה 4 נ"ז

היכרות מדעית ומקצועית, עם המושגים תרופה ופרמקולוגיה. הבנת מנגנוני הפעולה של תרופות כחומרים שמתערבים במערכות פיזיולוגיות ופתופיזיולוגיות בגוף האדם. הכרת התרופות הנפוצות למצבי מחלה שכיחים, הקשר בין מנגנון הפעולה של תרופה ליכולת הריפוי שלה והאמצעים להפחתת הרעילות ותופעות הלוואי.

פרמקולוגיה קלינית 3 נ"ז

הקורס יתמקד באפשרויות הטיפול התרופתי במצבי מחלה שונים. לשם ריפוי או הקלה של סימפטומים, התאמה מירבית של תרופה למצב המחלה והחולה הספציפי, כמו גם יתרונות וסכנות בטיפול.

אנטומיה ופיזיולוגיה 8 נ"ז

הקורס יתמקד במבנה מערכות גוף האדם ותפקודן, ויהווה בסיס להבנת ההפרעות הפתופיזיולוגיות ולקביעת עקרונות הטיפול בהם.

מיקרוביולוגיה ווירולוגיה ואימונולוגיה 3 נ"ז

הקורס עוסק בהכרת מושגי היסוד של תורת החיידקים, הטפילים, הנגיפים והפטריות. המשותף לגורמי הזיהום והייחודיות שלהם מבחינה קלינית תוך הכרת מרכיבי המערכת החיסונית במצבי בריאות וחולי.

פתולוגיה 4 נ"ז

קורס זה מתמקד במושגים בסיסיים בפתולוגיה ובתהליכי מחלה הקשורים למערכות הגוף.

תזונה ודיאטטיקה 2 נ"ז

קורס זה מיועד להעניק לסטודנטים בסיעוד הבנה לגבי עקרונות התזונה הנבונה, שיטות הזנה, וההשפעות על האיזון התזונתי בבריאות ובמצבי חולי שונים.

מבוא לאפידמיולוגיה 2 נ"ז

הקורס מקנה רקע כללי בעקרונות והמושגים האפידמיולוגיים, הבנה בנוגע לטבען של מחלות כרוניות וזיהומיות והתהליכים הקשורים אליהן בקהילה, בבית החולים ובאוכלוסייה הכללית. בקורס יילמדו סוגים שונים של מחקרים אפידמיולוגיים ודפוסים בינלאומיים של בריאות וחולי ומגמות של מחלות לאורך זמן.

מיומנויות מחשב 2 נ"ז

הקורס עוסק ברכישת מיומנויות מחשוב הכוללות את הכרת המחשב האישי ומושגי היסוד של טכנולוגיות המידע העכשוויות. במהלך הקורס יסקרו מונחים עיקריים בתחום חומרת המחשב ומערכת ההפעלה שלו. תילמד ותתורגל עבודה עם מעבד תמלילים, גיליונות חישוב אלקטרוניים והצגת נתונים באופן גרפי ובניית מצגות.

חוק ואתיקה 2 נ"ז

קורס זה מיועד להבנת ההיבטים החוקיים והאתיים במתן שירותי בריאות בכלל ושל שירותי סיעוד בפרט. דגש מיוחד יינתן על פיתוח הבנה של דילמות אתיות בסיעוד ועל פיתוח כלים שיאפשרו קבלת החלטות לפתרונן.

תקשורת בין אישית - ייעוץ ותמיכה 3 נ"ז

הקורס יעסוק בהכרה וניתוח מושגים בסיסיים בתקשורת תוך ובין-אישית ובפיתוח יכולות הלומד כמסייע למטופלים במצבי חולי ומשבר.

אומדן פיזיקאלי 2 נ"ז

הקורס יעסוק ברכישת מיומנויות אומדן גופני במערכות הגוף השונות, תוך הבנה ויישום של טכניקות האומדן, הכרת ממצאים תקינים וחריגה מהם, וכן דיווח ותיעוד הממצאים.

עקרונות הסיעוד הקליני 5 נ"ז

הקורס יעסוק באספקטים סיעודיים ורפואיים ובמיומנויות קליניות המהוות את הבסיס לעשייה הסיעודית במצבי בריאות וחולי.

סמינר קליני- בריאות וסיעוד בחברה רב תרבותית 3 נ"ז

הקורס יעסוק בלימוד דפוסי התמודדות על מטופלים ומשפחותיהם עם בעיית בריאות ממושכת, בהתבסס על תיאוריות ומודלים הקשורים לרב תרבותיות.

סיעוד במחלות פנימיות א' 4 נ"ז

בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.

סיעוד במחלות פנימיות ב' 8 נ"ז

קורס המשך- בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.

סיעוד בכירורגיה א' 4 נ"ז

ילמד הקשר בין האנטומיה-פיזיולוגיה והפתולוגיה למצבים שהחלופה הטיפולית הנה כירורגית. ידונו היבטים סיעודיים בטיפול במטופל כירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני, במהלך ואחרי התערבות כירורגית.

סיעוד בכירורגיה ב' 8 נ"ז

קורס המשך- יידונו היבטים סיעודיים במטופל הכירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני במהלך ואחרי התערבות כירורגית.

סיעוד במיילדות וגניקולוגיה 7 נ"ז

הקורס יעסוק בבריאות האישה על רצף החיים ויתמקד בשלוש תקופות חיים משמעותיות: תקופת ההתבגרות, תקופת הפריון ותום תקופת הפוריות. בתקופת הפריון יושם דגש על מערכת הרבייה, הנערה המתבגרת, האישה ההרה, היולדת והיונק, נדון במשפחה המתהווה, תכנון משפחה, בעיות גינקולוגיות שכיחות, בעיות בפריון וגינקולוגיה אונקולוגית. בנוסף הקורס יעסוק בהיבטים השונים של גיל המעבר.

סיעוד הילד והמתבגר 7 נ"ז

הקורס עוסק בפיתוח גישה ייחודית לטיפול בילדים ובני נוער ומדגיש את הטיפול בהם לצד קידום בריאות ורווחה גופנית, נפשית, וחברתית, באוכלוסייה ייחודית זו. תכני הקורס יילמדו תוך התייחסות לקבוצות הגיל השונות- יילודים, תינוקות, פעוטות, גיל טרום בית ספר, גיל בית ספר ומתבגרים.

סיעוד בקהילה 3 נ"ז

הקורס יעסוק בפיתוח תפיסה קהילתית בטיפול, ויבחן את ההשלכות של מאפייני הקהילה על בריאות הפרט, המשפחה והקהילה על רצף בריאות וחולי. כמו כן, יודגש תפקיד הסיעוד במניעה וטיפול בשירותי הבריאות השונים הפועלים בקהילה.

סיעוד בריאות הנפש והפסיכיאטריה 5 נ"ז

הסטודנט יכיר הפרעות נפשיות שכיחות, על פי הקלסיפיקציה של ה- DSM5. בכל הפרעה נפשית יוצגו ההיבטים השונים של ההפרעה, גורמי הסיכון, הסימנים והתסמינים וגישות טיפוליות שונות.

סיעוד בטראומה וברפואה דחופה 4 נ"ז

הקורס נועד לפתח ידע ומיומנויות בטיפול סיעודי בחולים מבוגרים ו/או ילדים במצב חריף ומסכן חיים, הנזקקים לטיפול מיידי במחלקה לרפואה דחופה, כמו גם לפתח ידע בסיסי בטיפול בפצועים ונפגעים מתאונות עם פגיעות מערכתיות ורב מערכתיות.

כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית 1 נ"ז

הקורס יעסוק בהקניית עקרונות לכתיבה מדעית וקריאה ביקורתית לקידום ושיפור מיומנויות כתיבה, חיפוש מידע במקורות מודפסים ואלקטרוניים ושימוש בנתוני מחקר.

סמינר מחקר 4 נ"ז

הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מחקרית תוך יישום מיומנויות וכלים מחקריים הקשורים בשלבי המחקר.

קידום בריאות 2 נ"ז

הקורס יעסוק בפיתוח גישה מקדמת בריאות והכרת מיומנויות לאומדן והתערבות קהילתית.

התנסויות קליניות 26 נ"ז

תכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד כוללת הרצאות פרונטליות, פעילויות לימודיות אינטגרטיבית, והתנסויות במסגרות טיפוליות שונות בבתי החולים ובמרפאות הקהילה. ההתנסויות הקליניות מאפשרות ליישם ידע קליני וחשיבה אינטגרטיבית בניהול הטיפול בחולה ובמשפחתו, במצבי בריאות משתנים. במהלך ההתנסויות ירכשו הסטודנטים מיומנויות טיפול בפיקוח של מדריך קליני מורשה המלווה את הסטודנטים, מדריך ומסייע באופן פעיל בעבודת הסיעוד.

גנטיקה, אמבריולוגיה ורפואה מותאמת אישית

סוציולוגיה של הבריאות

עזרה ראשונה

כימיה ביוכמיה

סיעוד בגריאטריה ושיקום

קורסי בחירה

תיאוריות בסיעוד

מערכת הבריאות בישראל, איכות וניהול סיכונים

חדשנות טכנולוגיות

האדם במרכז וניהול הטיפול בסיעוד

* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו