תואר ראשון בסיעוד (4 שנתי) – תנאי קבלה:

וועדת קבלה – בדיקת התאמת המועמד לתכנית.
בעלי תעודת בגרות ישראלית – בממוצע 80 ומעלה.
בחינה פסיכומטרית – בציון 520 לפחות.
• ציון סכם – לבעלי בגרות בממוצע 75-79 וציון פסיכומטרי 520 ומעלה, קיימת אפשרות להתקבל על פי ציון סכם.
• מבדק רמת עברית – מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה או לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית )יע"ל( שעל פיו תיקבע רמתם. לפרטים לחצו>>
בעלי אזרחות ישראלית או בעלי תעודת תושב קבע בישראל. מועמד ששוהה בארץ פחות מחמש שנים, יידרש להופיע בפני ועדת הסטאטוס המוסדית על מנת לדון בידע שלו בעברית.
הצהרה על היעדר רישום פלילי – מצ"ב בנפרד לערכת ההרשמה.
הצהרת בריאות – מצ"ב בנפרד לערכת ההרשמה.
אנגלית- רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים והמקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם  או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. לפרטים לחצו>>

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על ידי משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה.
תכנית לקורסים לבגרות +30 – מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתכנית המוצעת על ידי האקדמית רמת גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. נוכל לקבל  למכינה 30+  עד 10% מהמתקבלים באותה השנה ללימודים במוסד.

 

 

 

 

צפה בוידאו