תואר ראשון (BA) ניהול במערכות בריאות


שם הקורס
נקודות זכות
שם הקורס התנהגות ארגונית
התנהגות ארגונית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מבוא למנהל בבריאות
מבוא למנהל בבריאות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מבוא לניהול משאבי אנוש
מבוא לניהול משאבי אנוש
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מבוא לסטטיסטיקה - סטטיסטיקה ניהולית
מבוא לסטטיסטיקה - סטטיסטיקה ניהולית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מבוא לרפואה לא לרפואנים
מבוא לרפואה לא לרפואנים
נקודות זכות 5 נ"ז
5 נ"ז
שם הקורס מבנה מערכות הבריאות בישראל
מבנה מערכות הבריאות בישראל
נקודות זכות 3 נ"ז
3 נ"ז
שם הקורס מבנה מערכות הבריאות בעולם
מבנה מערכות הבריאות בעולם
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מיומנויות מיחשוב אישי
מיומנויות מיחשוב אישי
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות
מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מערכות מידע יישומיות
מערכות מידע יישומיות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס סטטיסטיקה רפואית
סטטיסטיקה רפואית
נקודות זכות 3 נ"ז
3 נ"ז
שם הקורס עקרונות השיווק
עקרונות השיווק
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה התפתחותית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית
קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס שיטות מחקר כמותיות בניהול
שיטות מחקר כמותיות בניהול
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס תזונה ודיאטטיקה
תזונה ודיאטטיקה
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס תקשורת מקצועית
תקשורת מקצועית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס אבטחת איכות וניהול סיכונים
אבטחת איכות וניהול סיכונים
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס אבטחת מידע רפואי
אבטחת מידע רפואי
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס בריאות הציבור/ בריאות וסביבה
בריאות הציבור/ בריאות וסביבה
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס גרונטולוגיה-מבט אל העתיד
גרונטולוגיה-מבט אל העתיד
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס חדשנות טכנולוגית
חדשנות טכנולוגית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס חוק ואתיקה במערכת הבריאות בישראל
חוק ואתיקה במערכת הבריאות בישראל
נקודות זכות 3 נ"ז
3 נ"ז
שם הקורס יסודות הביטוח בבריאות
יסודות הביטוח בבריאות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס יסודות הניהול הפיננסי
יסודות הניהול הפיננסי
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
שם הקורס כלים דיאגנוסטיים ברפואה
כלים דיאגנוסטיים ברפואה
נקודות זכות 3 נ"ז
3 נ"ז
שם הקורס מבוא לאפידמיולוגיה
מבוא לאפידמיולוגיה
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
שם הקורס מבוא לכלכלת בריאות
מבוא לכלכלת בריאות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מבוא למכשור רפואי
מבוא למכשור רפואי
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות
מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות
נקודות זכות 3 נ"ז
3 נ"ז
שם הקורס מערכות מידע בשירותי הבריאות
מערכות מידע בשירותי הבריאות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס ניהול בתי חולים
ניהול בתי חולים
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס ניהול השירות במערכת הבריאות
ניהול השירות במערכת הבריאות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס ניהול התפעול, הרכש והלוגיסטיקה
ניהול התפעול, הרכש והלוגיסטיקה
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
שם הקורס ניהול מידע רפואי
ניהול מידע רפואי
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס ניהול מרפאה בקהילה
ניהול מרפאה בקהילה
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
שם הקורס סוגיות בטכנולוגיות מידע מתקדמות
סוגיות בטכנולוגיות מידע מתקדמות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס סמינר מלווה פרוייקט בבית חולים
סמינר מלווה פרוייקט בבית חולים
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
שם הקורס סמינר מלווה פרוייקט במרפאות הקהילה
סמינר מלווה פרוייקט במרפאות הקהילה
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
שם הקורס עקרונות באספקה ובניהול של שירותי בריאות
עקרונות באספקה ובניהול של שירותי בריאות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס תכנון אסטרטגי
תכנון אסטרטגי
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
שם הקורס תקצוב ותמחור בשירותי בריאות
תקצוב ותמחור בשירותי בריאות
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
שם הקורס אנגלית מתקדמים ב
אנגלית מתקדמים ב
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
 • שם הקורס התנהגות ארגונית נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מבוא למנהל בבריאות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מבוא לניהול משאבי אנוש נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מבוא לסטטיסטיקה - סטטיסטיקה ניהולית נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מבוא לפסיכולוגיה נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מבוא לרפואה לא לרפואנים נקודות זכות 5 נ"ז
 • שם הקורס מבנה מערכות הבריאות בישראל נקודות זכות 3 נ"ז
 • שם הקורס מבנה מערכות הבריאות בעולם נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מיומנויות מיחשוב אישי נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מערכות מידע יישומיות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס סטטיסטיקה רפואית נקודות זכות 3 נ"ז
 • שם הקורס עקרונות השיווק נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס פסיכולוגיה התפתחותית נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס שיטות מחקר כמותיות בניהול נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס תזונה ודיאטטיקה נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס תקשורת מקצועית נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס אבטחת איכות וניהול סיכונים נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס אבטחת מידע רפואי נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס בריאות הציבור/ בריאות וסביבה נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס גרונטולוגיה-מבט אל העתיד נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס חדשנות טכנולוגית נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס חוק ואתיקה במערכת הבריאות בישראל נקודות זכות 3 נ"ז
 • שם הקורס יסודות הביטוח בבריאות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס יסודות הניהול הפיננסי נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס כלים דיאגנוסטיים ברפואה נקודות זכות 3 נ"ז
 • שם הקורס מבוא לאפידמיולוגיה נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מבוא לכלכלה ללא כלכלנים נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס מבוא לכלכלת בריאות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מבוא למכשור רפואי נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות נקודות זכות 3 נ"ז
 • שם הקורס מערכות מידע בשירותי הבריאות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול בתי חולים נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול השירות במערכת הבריאות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול התפעול, הרכש והלוגיסטיקה נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס ניהול מידע רפואי נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול מרפאה בקהילה נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול פרוייקטים נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס סוגיות בטכנולוגיות מידע מתקדמות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס סמינר מלווה פרוייקט בבית חולים נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס סמינר מלווה פרוייקט במרפאות הקהילה נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס עקרונות באספקה ובניהול של שירותי בריאות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס תכנון אסטרטגי נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס תקצוב ותמחור בשירותי בריאות נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס אנגלית מתקדמים ב נקודות זכות 2 נ"ז

קורסי בחירה

שם הקורס גנטיקה, אמבריולוגיה ורפואה מותאמת אישית
נקודות זכות 3 נ"ז
גנטיקה, אמבריולוגיה ורפואה מותאמת אישית 3 נ"ז

שם הקורס כימיה ביוכימיה
נקודות זכות 3 נ"ז
כימיה ביוכימיה 3 נ"ז

* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו