חדשנות ויזמות – תואר ראשון דו-חוגי (BA)


שם הקורס
נקודות זכות
שם הקורס מבוא לחדשנות וליזמות
מבוא לחדשנות וליזמות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
הכרת עולם המושגים של תחומי החדשנות הטכנולוגית, הכלכלית והחברתית ולהבין את המורכבות הכרוכה בפיתוח ויישום תהליכים חדשניים. הכרת המונחים הרלוונטיים לתחומי היזמות ולהבין את התהליכים והשלבים של יזמות עסקית וחברתית. הכרת ההערכות האירגונית כגורם מעודד ומאפשר חדשנות, לזהות את גורמי ההצלחה לחדשנות וכיצד חברות יכולות לפתח ולשמר כושר לחדשנות, הבנת מרכיבי מימון מיזמים, תהליך היישום של יוזמות עצמאיות ושל יישום חדשנות במערכות ארגוניות.
שם הקורס חשיבה שיטתית ויצירתית
חשיבה שיטתית ויצירתית
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
הכרת מושגי היסוד של יצירתית ורעיונאות. הבנת אופן השימוש השיטתי בכלים של חשיבה המצאתית כתהליך מנטאלי שתוצריו הם רעיונות למוצרים או שירותים חדשים. בחינת תהליכי היישום והתנסות בחשיבה יצירתית בפיתוח של רעיונות מקוריים, תהליכי פיתוח, שיווק, פרסום ופתרון דילמות. הקניית כלי השיטה, באופן שיאפשר לסטודנטים להפעילם במגוון רחב של עולמות מוצר או שירות.
שם הקורס מצויינות וחדשנות בתעשייה
מצויינות וחדשנות בתעשייה
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרות הקורס הן להכיר לסטודנטים את המאפיינים ושלבי ההתפתחות של תעשיות שונות ואת מקומן של המצוינות והחדשנות בסביבה זאת.
להכיר את מאפייני התעשייה הישראלית ולזהות את נקודות החוזקה והחולשה שלה בהשוואה לתעשיות דומות בעולם. להבין את החשיבות וההשפעה של מצוינות וחדשנות לפיתוח תעשייה, בראיה אסטרטגית כוללת ובהשפעתה על תהליכי הביצוע הפרויקטליים, תוך התייחסות לגורמים סביבתיים משפיעים.

שם הקורס היבטים מסחריים ביזמות
היבטים מסחריים ביזמות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
הקורס יתמקד בהבנת יישום העקרונות ומושגי היסוד ביזמות, באמצעות שילוב היבטים תיאורטיים ומעשיים בבחינת מקרי אירוע ודוגמאות של יזמות בארץ ובעולם. במסגרת הקורס ייבחנו שלבי הצמיחה וההתפתחות של חברה בהיבטים המשפטיים והמסחריים הרלוונטיים. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו על פעילותן של קרנות הון סיכון, תהליכי גיוס ממשקיעים, בחינת חלופות להשקעה ופיתוח במיזמים, הענקת אופציות ותגמולים, מסחור טכנולוגיות בשלבים שונים של מחזור החיים, והיבטים שונים של מיזוגים ורכישות. הסטודנטים יכירו את התהליך היזמי של הקמת עסקים משלבי ההקמה הראשוניים ועד לשלבי הסגירה של המיזם ב-exit או בסיום וסגירת העסק.
שם הקורס ניהול חדשנות בארגון
ניהול חדשנות בארגון
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
מטרת הקורס להעניק לסטודנטים ידע וכלים לתכנון, ביצוע, ניהול, הערכה ובקרת פרויקטים וכן לימוד תוכנה לניהול פרויקטים. מעבר לכך, הסטודנטים ילמדו לנתח את הסיבות העסקיות לייזום פרויקטים ואת שיטת הניהול הנדרשת להצלחה. בסיום הקורס הסטודנטים ידעו ויהיו מסוגלים לתכנן, לארגן, לנהל ולהעריך פרויקטים.
שם הקורס עקרונות חשיבה עיצובית בחדשנות
עקרונות חשיבה עיצובית בחדשנות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
עיצוב בטכנולוגיה ובהנדסה מהווה מימוש ייחודי לפתרונות אפשריים לצרכים ובעיות. עיצוב מבוסס על איסוף מידע לגבי הצורך או הבעיה, ותכנון פתרון אפשרי באמצעות שינוי במצב הקיים או המצאת מוצר או שירות חדש ואריזתו באופן שיעניין את הלקוחות והמשתמשים. המעצב מתעניין לא רק בחומר אלא גם בהיבטים החברתיים, טכנולוגיים, כלכליים, סביבתיים, פוליטיים, חוקיים ואתיים המשפיעים על ההעדפות הלקוחות והמשתמשים. מטרת הקורס להכיר לסטודנטים את מושגי היסוד בעיצוב, להבין את השפה והכלים להעברת מסרים חזותיים בעיצוב, באמנות ובמדיה החדשה. הסטודנטים יכירו את התיאוריה וההיבטים היישומיים של תהליך פיתוח חדשנות design thinking.
שם הקורס יסודות התוכנית העסקית
יסודות התוכנית העסקית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
תכנית עסקית הינה מסמך מפורט הכולל את ההיבטים השונים של הקמת המיזם וניהולו. התוכנית מתווה את התהליך השיטתי אשר נדרש לתרגום רעיון עסקי למיזם מצליח. היא כוללת את ניתוח הסביבה הרלבנטית על ההזדמנויות ועל האיומים שהיא צופנת, ניתוח נקודות החוזק ונקודות החולשה של המיזם, בדיקת ההיתכנות של המיזם והתווית האופן בו יגויסו המקורות הדרושים להקמתו. ההיבטים העיקריים אותם מכסה התוכנית הם: אסטרטגי, כלכלי-פיננסי, שיווקי, וטכנולוגי.
שם הקורס פיתוח עסקי - מרעיון למוצר
פיתוח עסקי - מרעיון למוצר
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרות הקורס הן להכיר ולהבין את תהליך הפיתוח של מיזם חדש מתחילתו ועד הבשלתו, כמיזם עצמאי או כחלק מתהליך פיתוח בארגון קיים. לשלב את כל גורמי ההחלטה הרלוונטיים למיזם חדש על מנת להציגו בפני מקבלי ההחלטות הרלוונטיים. לזהות את גורמי ההצלחה לחדשנות ולפתח הבנה של הגורמים המשפיעים על פיתוחים חדשניים. להבין את תהליך היישום של יוזמות עצמאיות ושל יישום חדשנות במערכות ארגוניות.
שם הקורס חיזוי טכנולוגי
חיזוי טכנולוגי
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
הקורס פותח בהצגת המתודולוגיות העיקריות של החיזוי, משם אנו ממשיכים למשתני החיזוי העיקריים שאותם אנו מפעילים על ענפים נבחרים כגון טכנולוגיות מידע, טלקום, מדיה, כוח אדם טכנולוגי, ומסיימים בלימוד אתרי האינטרנט של ארגונים חשובים המשתמשים בחיזוי. במהלך הקורס התלמידים יפעילו כלים כמותיים ואיכותיים וילמדו על מיטב החוקרים והדמויות הבולטות בתחום כגון: טופלר, קורצוויל, מור, ונגרופונטה.
מטרות הקורס הן: הבנת מתודולוגיות החיזוי המרכזיות הקיימות בעולם. הבנת תועלות החיזוי הטכנולוגי לארגון. הבנת משתני החיזוי העיקריים: טכנולוגיה, דמוגרפיה, פוליטיקה, גלובליזציה ועוד. לימוד חיזויים נבחרים בענפים מרכזיים: הטלקום , משאבי האנוש, האינטרנט, הננוטכנולוגיה, הביוטכנולוגיה, מחשוב ארגוני.
שם הקורס יזמות 360 - סיפורי הצלחה וכישלון
יזמות 360 - סיפורי הצלחה וכישלון
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
הקורס מיועד להציג לסטודנטים את מגוון ההיבטים והתחומים של יזמות. במהלך הקורס ייסקרו תחומי פעילות שונים שבהם התפתחו מיזמים או נעשו ניסיונות לפתח מיזמים עסקיים או חברתיים. הקורס יפתח לסטודנטים צוהר להבנת מרחב ההזדמנויות העצום לפיתוח רעיונות והמרתם למוצרים, שירותים או תוצאות. ישראל, הידועה כאומת הסטרט-אפ, מציעה סיפורי חיים עשירים ומלמדים. באמצעות הצגת דוגמאות של מקרי אירוע יזמיים בתחומי פעילות שונים, שחלקם מהווים סיפורי הצלחה של יזמים וחלקם מהווים סיפורי כישלון של יזמים, ילמדו הסטודנטים לנתח את הגורמים המשפיעים על מיזם. הקורס יהיה מבוסס על הרצאות אורח של יזמים ומשקיעים שכל אחד מהם יציג פן שונה של הפעילות וניסיון חיים שונה שניתן ללמוד ממנו.
שם הקורס יזמות חברתית
יזמות חברתית
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
יזמות חברתית עוסקת בהקמה והובלה של חברות וארגונים השואפים לקדם שינוי בחרתי באמצעות פתרונות חדשניים. למרות רמת אי הודאות הגבוהה, וכפועל יוצא מכך של הסיכונים, ביזמות פועלים מיזמים חברתיים להשגת יעדים ארוכי טווח ושאפתניים בתחומים כגון התמודדות עם עוני, התחממות כדור הארץ, חינוך ציבורי. מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים תפיסת יזמות המשלבת את ההיבט החברתי כפעילות אלטרנטיבית ומשלימה ליזמות העסקית-כלכלית. הקורס יבחן יזמות חברתית בתחומים שונים, במגזרים ובמגדרים. הסטודנטים יתנסו בהגדרה ותכון של מיזמים חברתיים עבור ארגונים קיימים או בתכנון הקמת מיזמים חברתיים לארגונים חדשים, תוך בדיקת ההיבטים הערכיים, הכלכליים, התקשורתיים, ועוד.
שם הקורס תקשורת מקצועית
תקשורת מקצועית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
אמנות התמציתיות ועקרונות השכנוע הם העומדים בבסיס הקורס. התפישה המנחה היא שמרצה (presenter) טוב הוא מי שיש בידיו את היכולת לדבר לפני קהל בצורה מעניינת. לכן, עיקר הקורס יעסוק בפרקים של תכנון נכון של הרצאה ורק לקראת סופו ניגש לאלמנטים המרכיבים את הצלחת ההופעה על הבמה. מטרות הקורס לאפשר לתלמידי הקורס, בעלי תפקידים במקום עבודתם, לשפר את כישורי התכנון, ארגון והגשה של מסמכים ומצגות עסקיות באוריינטציה שיווקית, טכנולוגית, פיננסית או אסטרטגית. הקורס ניתן במתכונת שמשלבת הרצאה פרונטאלית ועבודת סטודנטים במהלך השיעור. מעין מיני סדנה. מחקרים מראים ששילוב של כמה טכניקות הוראה מגביר את המוטיבציה ויכולת הטמעת המידע. כמו כן, בקורס מסוג זה תינתן לתלמידים הזדמנויות רבות לעמוד בפני הכיתה.

שם הקורס ניהול סיכונים והזדמנויות
ניהול סיכונים והזדמנויות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
עולם היזמות והחדשנות מאופיין ברמת אי וודאות גבוהה המלווה בסיכונים ובהזדמנויות רבות. פעילות בעולם זה מחייבת הכרה בסיכונים פיתוח יכולות התמודדות עם אי הוודאות. מטרות הקורס הן להכיר מתודולוגיות לניהול סיכונים והזדמנויות ברמה הארגונית והפרויקטלית; לאפיין, לזהות ולסווג את סוגי הסיכונים וההזדמנויות העומדים בפני מקבלי ההחלטות; להכיר את השיטות לביצוע הערכות איכותיות, כמותיות וכלכליות לאומדני סיכונים והזדמנויות; להכיר את התקנים לניהול סיכונים; להכיר ולהבין את האסטרטגיות הפוטנציאליות למתן מענה להתמודדות עם סיכונים והזדמנויות ואת ההשלכות הנובעות מנקיטת דרכי פעולה מוגדרות.
שם הקורס סמינר מלווה בפרויקט גמר
סמינר מלווה בפרויקט גמר
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
מטרת הקורס לאפשר לבוגרי התכנית לרכוש ידע וניסיון תוך כדי למידה פעילה ולהמחיש את יכולתם להתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט יזמות וחדשנות בהיבט המעשי או המחקרי. הפרויקט יתמקד בזיהוי הזמנות, צורך או בעיה במצב הקיים ובפיתוח רעיון לפתרון ו/או שיפור המצב הקיים למימוש מוצר או שירות שיתנו ערך מוסף לארגונים או לידע הקיים בתחום. הפרויקט יבוצע בצוותים של שני סטודנטים. הסטודנטים יידרשו להוכיח את יכולתם הן כצוות והן ברמה האישית. מצוות הפרויקט מצופה להמחיש יכולתו לבצע באופן עצמאי פעילות מקצועית, המתבטאת בייזום וביישום מתודולוגיות אשר נרכשו במהלך הלימודים.
שם הקורס חקר שווקים
חקר שווקים
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
מטרות הקורס הן להבין את הצורך והחשיבות של ביצוע מחקרי שוק והבנת תוצאות מחקרי שוק כתנאי מקדים לפעילות שיווקית של מוצר או שירות. להכיר מגוון כלים בסיסיים של מחקר שווקים והשימוש בכל אחד מהם הן מנקודת המבט של מקבלי ההחלטות והן מנקודת המבט של מבצעי המחקרים. להקנות ידע והבנה של הצורך במחקר שוק, תהליכי חקר שוק, מגבלות והשלכות על הפעילות העסקית.
להתנסות בפיתוח מערך מחקר שיווקי ולתרגל את השימוש בכלי המחקר להסקת מסקנות שיווקיות.
שם הקורס פיתוח עבודת צוות
פיתוח עבודת צוות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
למידת מבנים ארגוניים ואפיון היתרונות והחסרונות של עבודה במבנים ארגוניים שונים. למידת מודלים של פיתוח ושינוי תרבות ארגונית והבנת ההשפעה של סוגים שונים של תרבות ארגונית על ביצועי הארגון ועל יכולותיו להשיג את יעדיו העסקיים. היכרות, בחינת ויישום הגישות, הטכניקות והכלים המשמשים לניהול אפקטיבי של צוותים וקבוצות עבודה. התמקדות בהבנה של תהליכי ניהול אפקטיבי להשגת יעדים בסביבה דינאמית ותחרותית.
 • שם הקורס מבוא לחדשנות וליזמות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס חשיבה שיטתית ויצירתית נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס מצויינות וחדשנות בתעשייה נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס היבטים מסחריים ביזמות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול חדשנות בארגון נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס עקרונות חשיבה עיצובית בחדשנות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס יסודות התוכנית העסקית נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס פיתוח עסקי - מרעיון למוצר נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס חיזוי טכנולוגי נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס יזמות 360 - סיפורי הצלחה וכישלון נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס יזמות חברתית נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס תקשורת מקצועית נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול סיכונים והזדמנויות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס סמינר מלווה בפרויקט גמר נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס חקר שווקים נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס פיתוח עבודת צוות נקודות זכות 2 נ"ז

קורסי יסוד משותפים עם תואר ראשון דו-חוגי בניהול

שם הקורס מבוא למערכות מידע לניהול
נקודות זכות 2 נ"ז
מבוא למערכות מידע לניהול 2 נ"ז

להכיר את הנושאים, המושגים וההיבטים השונים הקשורים בתחום מערכות מידע בארגון. לסקור ולהבין את השילוב של כלי התוכנה והטכנולוגיה בניהול ופיתוח מערכות מידע בארגון.

שם הקורס התנהגות ארגונית
נקודות זכות 2 נ"ז
התנהגות ארגונית 2 נ"ז

הקניית מסגרת מושגית תיאורטית, עיונית ומעשית בתחום התנהגות הארגונים. הצגת בפני הלומדים את דגמי המחשבה והמחקר העיקריים, המנחים את בניית הידע בתחום ההתנהגות הארגונית. עריכת היכרות עם היבטים היסטוריים, חברתיים, פונקציונאליים ופסיכולוגים המשמשים בסיס לתהליכים בהתנהגות ארגונית. פיתוח יכולות להבנה כוללת ומערכתית של ארגונים, מבנים ותהליכים בארגונים תוך זיהוי הכוחות הפנימיים והחיצוניים המשפיעים עליהם. הרחבת הידע והמודעות להתפתחויות, מגמות ותופעות חדשות בהתנהגות ארגונית בארגונים.

שם הקורס יסודות החשבונאות
נקודות זכות 4 נ"ז
יסודות החשבונאות 4 נ"ז

מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובחשבונאות ניהולית, לימוד טכניקות הרישום החשבונאי ותהליך הכנת הדוחות הכספיים תוך שימת דגש על תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. הבנת מבנה הדיווח החשבונאי בפירמה ובעיקר המרכיב הקשור לייצור ולעלויות. הבנת השימושים של האינפורמציה החשבונאית ולצורך קבלת החלטות, תכנון ובקרה.

שם הקורס יסודות המימון
נקודות זכות 4 נ"ז
יסודות המימון 4 נ"ז

הכרת היבטים פיננסיים ושילובם במערכת של שיקולים ניהוליים. לימוד הרקע התיאורטי בתורת המימון, מושגי היסוד וישומם. המשמעות המימונית והכלכלית של החלטות, השקעה וערך הזמן. קריטריונים לכדאיות השקעה.

קורסי בחירה

שם הקורס פיתוח בסביבה גלובאלית
נקודות זכות 2 נ"ז
פיתוח בסביבה גלובאלית 2 נ"ז

הקורס מבוסס על הכרת העובדה שבשוק הגלובאלי העכשווי ארגונים טכנולוגיים עסקיים חייבים, בשלב כזה או אחר, לפתח שיתופי פעולה עם ארגונים דומים במדינות יעד, ובייחוד שיתופי פעולה במחקר ופיתוח (מו"פ). מטרות הקורס להבין את ההיקף והמורכבות של סוגיות הקשורות בשיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח טכנולוגי; לפתח מיומנויות להבחנה ותכנון לניתוח מצבים עסקיים הכרוכים בשיתופי פעולה טכנולוגיים; לנתח אירועי הצלחה וכישלון של שיתופי פעולה גלובאליים; לרכוש כלים ותפישות ליישום במסגרת שיתוף פעולה טכנולוגי בינלאומי והשגת הצלחות עסקיות.

שם הקורס אסטרטגיה דיגיטלית
נקודות זכות 2 נ"ז
אסטרטגיה דיגיטלית 2 נ"ז

טכנולוגיות דיגיטליות משנות כיום את העולם העסקי במגוון דרכים שונות, את העיצוב, יצירה, שיווק של מוצרים ולפיכך הוא בעל חשיבות גוברת לתעשיות רבות, ולא רק מוגבל לאלה שמקובל לחשוב עליו כעל "היי-טק." מטרות הקורס לחשוף את הסטודנטים כיצד מנהלים צריכים לחשוב על ההשפעה של העולם הדיגיטלי על המודלים העסקיים שלהם, במה שונים שירותים לעומת מוצרים דיגיטליים, כיצד יש להשביח את האסטרטגיה העסקית בעקבות שינויים בטכנולוגיה דיגיטלית. איך לנצל טכנולוגיות למנף בצורה יעילה ולספק יתרון תחרותי. איך טכנולוגיה דיגיטלית משנה את המבנה התחרותי של תעשיות.

שם הקורס שיווק באינטרנט וניו-מדיה
נקודות זכות 2 נ"ז
שיווק באינטרנט וניו-מדיה 2 נ"ז

הקורס דן בטכנולוגיות האינטרנט והניו-מדיה ובהשלכותיהן על פריצת הגבולות הארגוניים והפרטיים, יתמקד על השפעות השיווק על הצרכנים, ועל השינויים המתחייבים במודלים העסקיים של ארגונים. במהלך הקורס יוצגו וינותחו אתרים בולטים במינוף יכולות השיווק באינטרנט ובניו-מדיה. מטרות הקורס
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו