חדשנות ויזמות – תואר ראשון דו-חוגי (BA)


בעלי תעודת בגרות ישראלית – ממוצע 80 ומעלה בתעודת הבגרות או זכאות לתעודת בגרות וציון פסיכומטרי של 550 לפחות.

ניתן לקבל עד 10% תלמידים שאינם עונים על תנאי הקבלה במלואם וזאת על פי החלטת וועדת הסטטוס המוסדית.

מבדק רמת עברית – מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה או לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) שעל פיו תיקבע רמתם. לפרטים לחצו

אנגלית- רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים והמקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם  או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. לפרטים לחצו

בעלי תעודת הנדסאי, ממשרד החינוך או ממשרד הכלכלה והתעשייה (מה"ט), ייחשבו כבעלי תעודה שוות ערך לתעודת בגרות, בתנאי שיציגו גיליון ציונים של דיפלומת ההנדסאים בממוצע 80 ומעלה.

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על ידי משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה.

תכנית לקורסים לבגרות +30 – מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתכנית המוצעת על ידי האקדמית רמת גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. נוכל לקבל  למכינה 30+  עד 10% מהמתקבלים באותה השנה ללימודים במוסד.

 

 

צפה בוידאו