תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי
קידום מנהיגות לשינוי חברתי בקרב סטודנטים
קרן הישג
מלגת סיוע לחיילים בודדים משוחררים
HIAS היא"ס ישראל
ארגון המעניק מלגות לימודים לסטודנטים שעלו לישראל מכל ארצות העולם החל משנת 2007, וכן לסטודנטים שעלו ארצה מאתיופיה החל משנת 1990. המלגה מוענקת על סמך צורך כלכלי, הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית.
מלגת אירתקא
קרן המלגות לסטודנטים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית
מלגת סחל"ב
מלגה עבור סטודנטים לתואר ראשון, הכוללת סיוע בבתי ספר וגני ילדים בשעות הצהריים