קרן מכבים של יוצאי איראן
קרן המתמקדת בסיוע לסטודנטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, תוך מתן עדיפות לסטודנטים שמוצאם באיראן.
תכנית IMPACT לחיילים לוחמים
תכנית המעניקה מלגות לימודים לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם של צה"ל
תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי
קידום מנהיגות לשינוי חברתי בקרב סטודנטים
קרן הישג
מלגת סיוע לחיילים בודדים משוחררים
HIAS היא"ס ישראל
ארגון המעניק מלגות לימודים לסטודנטים שעלו לישראל מכל ארצות העולם החל משנת 2007, וכן לסטודנטים שעלו ארצה מאתיופיה החל משנת 1990. המלגה מוענקת על סמך צורך כלכלי, הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית.