סטודנטים למען אזרחים ותיקים

העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים

קרן גרוס לחיילים משוחררים

מתן מלגות לכל סוגי הלימודים עבור משוחררי צה"ל והשרות הלאומי-אזרחי (עד 5 שנים מיום השחרור).

מלגות מפעל הפיס לקידום החינוך

מלגת סיוע כלכלי לסטודנטים

מלגת פר"ח – פרויקט חונכות

חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ולעזרה רגשית