מלגת פר"ח – פרויקט חונכות
חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ולעזרה רגשית