שם הקורס
נקודות זכות

היסטוריה של אסונות 2

לאורך ההיסטוריה פקדו אסונות רבים את האנושות, רובם אסונות טבע וחלקם מעשי ידי אדם. אסונות אלה הטביעו את חותמם על האנושות, הן בתקופתם והן שנים רבות לאחר מכן. תפיסות והתנהגויות השתנו, גורמים נחקרו, סוגיות חברתיות ותרבותיות התחדדו ולקחים הופקו. כל דור על פי תפיסותיו ויכולותיו. במהלך הקורס יסקרו דוגמאות אופייניות של מקרי אסון ותנותח לעומק השפעתם על האנושות בהיבטים השונים. כמו כן ייבחנו האמצעים שננקטו על מנת להתכונן לאירועים עתידיים. נראה שלהתמודדויות עם אסון היא תקופתית, מקומית ותלויה גם ביכולות הטכניות אך גם בהקשרים תרבותיים רחבים יותר.

מבוא לסטטיסטיקה - סטטיסטיקה ניהולית 2

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במושגי יסוד מעולם הסטטיסטיקה, וההסתברות. במהלך הקורס יינתנו כלים לריכוז נתונים בצורה טבלאית וגרפית תוך הכרת הפונקציות הסטטיסטיות ותוך קריאת פלטי .SPSS
קורס זה יהווה בסיס להבנת פיענוח תוצאות של מחקרים ויצירת בסיס לביצוע עיבודים סטטיסטיים בסמינר מחקר

התנהגות ארגונית 2

הבנת ארגונים ברמות הארגון, היחידה, הקבוצה והיחיד, רכישת מיומנות בלמידה על המורכבות של ארגונים, הכרות עם מקורות הידע השונים על ארגונים והתנהגות עובדים העומדים לרשות המנהל.
הבנת ההשפעה של גורמים אלה על התנהגות היחיד והקבוצה במערכת הארגונית. רכישת מושגים מרכזיים במתודה המדעית על מנת לקרוא ולבקר מחקרים מדעיים בתחום.
הכרת תיאוריות, מודלים וכלים המאפשרים למידה של תחום ההתנהגות הארגונית. *פיתוח יכולות ביקורתיות על יתרונות וחסרונות של מודלים שונים המסבירים אספקטים מרכזיים בהתנהגות במקום העבודה.

מבוא לסוציולוגיה 2

הכרות ראשונית עם מושגי היסוד של הסוציולוגיה כדיסציפלינה מדעית ומגוון הנושאים הנחקרים על ידה.
הקורס יסקור נושאים ומקורות נבחרים בסוציולוגיה בנושאים כגון: הפרספקטיבה הסוציולוגיה ושיטת החקירה המדעית, תרבות וחיברות, מגדר ואי שיוויון חברתי, משפחות, קבוצות, ארגונים, כלכלה ועבודה, פוליטיקה וממשל.

מבוא למנהל 2

הקורס יעסוק בהיבטים נבחרים של התנהגות ארגונית תוך התמקדות בתיאוריות, מחקרים וביישומם בארגוני בריאות בכלל ובסיעוד בפרט.
במהלך הקורס יודגשו תהליכים בין אישיים ומיומנויות ניהול ובחינת ביטויים והקשרם לתיאוריות השונות.

מבוא לפסיכולוגיה - קורס מקוון 2

הקורס יעסוק בתכנים ומושגי יסוד בסיסיים מתחום הפסיכולוגיה כבסיס להבנה ולמידה של תחומים ספציפיים ומתקדמים ובכללם: פסיכולוגיה קוגניטיבית, חברתית, התפתחותית, אישיות, וקלינית.
במהלך הקורס יושם דגש על סוגיות פסיכולוגיות שונות ומיקומם באינטראקציה הטיפולית.

מיומנויות מיחשוב אישי 2

הכרת מושגים בסיסיים מתחום המיחשוב, והקניית מיומנויות מיחשוב אישי בסיסיות.

קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית 2

הקורס יעסוק בהקניית עקרונות לכתיבה אקדמית וקריאה ביקורתית, קידום ושיפור מיומנויות כתיבה וחיפוש מידע במקורות מודפסים ואלקטרוניים. זאת, תוך פיתוח מודעות לאסטרטגיות למידה והקניית כלים ליישומן.

מבוא לניהול מצבי חירום א' 2

אסונות טבע או אסונות מעשי ידי אדם מתרחשים בארץ ובעולם פעמים רבות ללא כל התרעה מוקדמת ומשפיעים על המרקם החברתי, הכלכלי, הפוליטי והאישי. השפעתם של מצבי חירום שונים עשויה להיות ברמה המקומית, הלאומית ואף הבינלאומית. הקורס יעסוק בהיערכות ובדרכי המענה הקיימים בישראל ובעולם בהתייחס למצבי חירום ואסון.
מטרת הקורס: היכרות עם מושגי היסוד, הקניית כלים להכרה והבנת ההתמודדות עם מצבי חירום ואסון. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את סוגי האסונות, שלבי ההכנות וההתמודדות ואת הדרכים והשיטות של המערכות והגופים השונים להתמודד עם מצבי חירום ואסון.

שיטות מחקר כמותיות בניהול 2

קורס זה נותן כלים בידי הסטודנט לתכנון וליישום עקרונות המחקר הכמותי באמצעות איסוף נתונים .
הקורס יפתח מודעות לשיטות המחקר הנהוגות כיום בביצוע מחקרים כמותיים תוך דיון בעקרונות המחקר הכמותי: תיאוריה ומחקר, משתנים, מערכי מחקר, סוגי מחקרים, שימוש בשאלונים ככלי מחקרי, תוקף ומהימנות של כלי המחקר, שיטות איסוף נתונים, אוכלוסייה ומדגם.

תפיסת הביטחון הלאומי 2

הקורס עוסק בהבנת תהליך הבנייה של ביטחון לאומי.
הבנת המושג "ביטחון לאומי" על כל מרכיביו, והיכולת לנתח את המצב הקיים ולשנותו עפ"י הצורך.

אסונות טבע 4

הקורס יעסוק בהקניית ידע בסיסי בנושא אסונות הטבע, ובדגש על רעידות אדמה. בקורס נציג את מקורות התופעה של אסונות טבע, כיצד הם נוצרים וכיצד נערכים ומתמודדים איתם.

מבוא לניהול מצבי חירום ב' 2

אסונות טבע או אסונות מעשי ידי אדם מתרחשים בארץ ובעולם פעמים רבות ללא כל התרעה מוקדמת ומשפיעים על המרקם החברתי, הכלכלי, הפוליטי והאישי. השפעתם של מצבי חירום שונים עשויה להיות ברמה המקומית, הלאומית ואף הבינלאומית. הקורס יעסוק בדרכים ובשיטות לקבה"ח החלטות בחוסר ודאות, עלות יעילות בהערכות לחרום, מקומה של ההגנה האזרחית וכו .
מטרת הקורס: היכרות עם דילמות איסטרטגיות במכלול ההערכות וההתנהלות בחרום, משיטות לקבה"ח והאיזון הדק שבין פוליטיקה להחלטות בתחום חרום. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים/ות את הדילמות בהשקעה הכלכלית בהערכות לחרום, תעדוף בהערכות לאסונות, כיצד מתכננים ופועלים במצבים של חוסר ודאות וההחלטות והמשמעויות על מיקומה של הג"א.

אסונות מעשה ידי אדם 2

הקורס יעסוק בהקניית ידע בסיסי בנושא אסונות הטבע, ובדגש על רעידות אדמה. בקורס נציג את מקורות התופעה של אסונות טבע, כיצד הם נוצרים וכיצד נערכים ומתמודדים איתם.

ניהול מצבי חירום באירועי אש 2

הכרות עם נזקי אש בעולם ובארץ
תהליך התפתחות דליקה במבנה לעומת שטח פתוח
איפיון דליקות במבנים
אפיון דליקות בשטחים פתוחים
מאפייני ניהול של אירוע דליקה (שיטות, אמצעים, טכנולוגיות חדשות).
ניתוח מצבי חירום באירועי אש במבנים (הדליקה באיקיאה)
ניתוח מצבי חירום באירועי אש בשטחים פתוחים (יערות הכרמל, אירועי נובמבר 2016, הדליקה בפרדייס נובמבר 2018, קליפורניה).

מניעה ואיפחות סיכונים 2

קורס זה יעסוק בסוגיות הקשורות במניעת סיכונים וצמצום תוחלת הנזק שלהם. הבנת הסיכונים המאיימים על אוכלוסיות שונות חשובה ביצירת יכולת תעדוף של הסיכונים השונים. הבנת השיטות לאיפחות סיכונים אלה, עד כדי מניעתם לחלוטין, חשובה לבניית מערך התמודדות וטיפול בסיכונים אלה.

מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות 2

העמקת מיומנויות המיחשוב האישי, תוך מתן דגש על שימוש מיטבי במיומנות זו בהקשרים אירגוניים / עיסקיים.

פיתוח עבודת צוות 2

להקנות לסטודנטים ידע ומיומנויות העוסקים בפיתוח צוותים באירגון, תוך דגש על תהליכים של זיהוי חוזקות וגורמים מעכבים אצל חברי הצוות , וזאת על מנת לאפשר לצוותים למקסם את יכולות חברי הצוות ולהשיג את המטרות שהצוות הציב לעצמו

התנהגות אוכלוסיה במצבי חירום 4

הקורס יעסוק בהקניית ידע בסיסי בנושא הערכות אוכלוסייה למצבי חירום והתנהגות והתמודדות האוכלוסייה במצב החירום עצמו. הקורס יקנה מושגים בסיסיים מתחום החירום בכלל ומתחום התנהגות האוכלוסייה בפרט, יציג מודלים שונים להכנת האוכלוסייה ויחשוף את הלומדים לסביבה הארגונית המורכבת הרלוונטית למצב החירום.
הקורס יעסוק בשתי רמות בסיסיות: רמת הפרט והקהילה וברמת המערכת ארגוני החירום והמערכת השלטונית (משרדי הממשלה והרשויות המקומיות).

הערכות לחירום ובניית מוכנות 2

לימוד מרכיבי העשייה בהיערכות לחירום ובבניית המוכנות.
מתן כלים מעשיים לבניית מוכנות והיערכות למצבי חירום.

סוגיות נבחרות בהגנת העורף 2

בקורס יוצגו וייבחנו 6-8 סוגיות מרכזיות במוכנות במרחב האזרחי למצבי משבר – חירום מתוך מטרה ללמוד על היקפם הגדול ומורכבותם של התהליכים הנדרשים להשגת יכולות לאומיות לענות על צרכים במצבי משבר וחירום.

מצבי חירום בלתי קונבנציונאליים 2

מצבי חירום ואסון כימיים, טוקסיקולוגים, ביולוגים, רדיולוגים וגרעיניים
היכרות של הסטודנט/ית עם מצבים כמתואר בנושאי הקורס ועם עקרונות של מוכנות ותגובה

מבוא לאפידמיולוגיה 2

הקורס מקנה רקע כללי בעקרונות והמושגים האפידמיולוגיים, הבנה בנוגע לטבען של מחלות כרוניות וזיהומיות והתהליכים הקשורים אליהן בקהילה, בבית חולים ובאוכלוסייה הכללית.
המרצה יתאים את תוכן ההרצאות לצרכים השונים של התחום המקצועי של התואר הנלמד, למשל דגש על הממשק בין קליניקה בסיעוד ואפידמיולוגיה, וכן בין קבלת החלטות במנהל לבין אפידמיולוגיה – תוך הדגשת הרלוונטיות לתואר הנלמד

מערכת הבריאות בישראל 2

הקורס נועד להכרת מערכת הבריאות בישראל. היסטורית, המבנה המערכתי של הרפואה בישראל נוצר עוד לפני קום המדינה. עם הקמתה הוטמע המודל המערכתי בחוקי המדינה אם כי זכאות האזרח לבריאות וחובת המדינה לספק שירותי בריאות מוסדו רק ב-1995 עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יילמדו נושאים הקשורים למבנה המערכת, מימונה, תחומי האחריות בתוכה עד לרמת המפגש בין המטפל למטופל. כמו כן יוצגו האתגרים העומדים בפני המערכת בהווה והשלכת אירועי מאקרו עולמיים על תיפקודה העתידי של מערכת הבריאות.

ניהול נתונים, מידע וידע 2

הכרת טכנולוגיות מידע לניהול נתונים ומידע.
הבנת הקשר בין טכנולוגיות מידע לניהול נתונים, מידע וידע בארגון. רכישת ידע ומיומנות בשימוש יעיל בטכנולוגיות.
הכרת כלים ושיטות לדליית מידע וידע ממערכות אינטגרטיביות.
יכולת להגדיר ולהשתתף בעיצוב ויישום מערכות מידע ארגוניות תוך דגש על מודולי ניהול הנתונים, המידע והידע.

משבר האקלים העולמי 2

משבר האקלים הוא האתגר המדעי הגדול והמאיים ביותר לחיים על פני כדור הארץ.
200 שנים של צריכת אנרגיה הולכת וגוברת ע"י שריפת דלקי מאובנים – נפט, פחם וגז – הובילו לעלייה שאין לה תקדים בריכוזי הפחמן הדו -חמצני באטמוספירה ולהגברת 'אפקט החממה'. אפקט זה מביא לעלית הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ. ב-19 מתוך 20 השנים האחרונות נמדדו שיאי טמפרטורות במאות מקומות בעולם, כאשר 6 השנים האחרונות 2019-2014 היו החמות ביותר שנמדדו אי פעם ו -2020 מסתמנת כשנה נוספת של שיאי חום שלא נראו בעבר.
התחממות זו מקורה בפליטות גזי חממה מפעילות ה אוכלוסיה האנושית, שגדלה בקצב מהיר וצורכת כמויות הולכות וגדלות של אנרגיה לטובת תחבורה, תעשייה, צריכת חשמל, צריכת מזון מן החי, דישון ועוד. גזי החממה הללו נשארים עשרות ומאות שנים באטמוספירה, כך שכל תוספת שלהם – השלכותיה יישארו עמנו למשך זמן רב.
בקורס נלמד מהו משבר האקלים, מדוע הוא מתרחש וכיצד ניתן למתן את פליטות גזי החממה ולהיערך למציאות החדשה.

אנגלית מתקדמים ב 0

This Academic English course is the last in a series of the courses for a “ptor” (“exit status”) in English.
Students receive 2 credits towards their degree for this course.

מערכות רפואה דחופה טרום בי"ח בעולם 2

קורס המציג את ההיסטוריה, דרכי הפעולה, והשיטות בהן פועלות מערכות EMS בעולם

תקשורת במצבי חירום 2

הקורס יעסוק בנושא של תקשורת במצבי חירום. נלמד על תקשורת סיכונים, על צרכים תקשורתיים של הציבור במצבי שגרה ובמצבי חירום, על בניית קמפיין תקשורתי במצבי חירום וכן ננתח קמפיינים קיימים ואת האופן שבו ארגוני חירום עושים שימוש בערוצי תקשורת.

המענה לחרום והשיקום ממנו 2

קורס זה יעסוק במעבר משלב ההערכות לשלב המענה, ההתמודדות והשיקום במצבי חירום ואסון.
בקורס זה ייחשפו הסטודנטים למושגי יסוד הקשורים בהערכות, מענה ושיקום למצבי חירום ואסונות מסוגים שונים (מעשה ידי אדם וטבע). בסיום הקורס יכירו הסטודנטים עקרונות לבניית יכולות מענה ושיקום ממצבי חירום ואסון.

ניהול מצבי חירום במערכת הבריאות 2

היערכות מערכת הבריאות למתארי החירום השונים על פי 4 מרכיבי ההיערכות לחירום.
ממשקי עבודה של מערכת הבריאות בהיערכות ומענה למתארי החירום השונים
סיוע רפואי בינלאומי בחירום
כלי בקרה והערכה כבסיס היערכות
ניהול משברים במערכת הבריאות

אחריות וסמכות במערכת החירום בישראל 2

הקורס עוסק בהכרה והבנה יסודית של האחריות והסמכות במערכת החירום בישראל.
הכרת התשתית הנורמטיבית במערכת החירום בישראל, הבנת תהליכי הסמכות והאחריות,
ובחינת המשמעות של תהליכים אלה לבניין הכוח ולמוכנות.

ניתוח משברים ומאפייניהם 2

הקורס יעסוק בבחינת משברים, מאפייניהם וניתוחם - ברמות השונות של התרחשות. החל מאירוע מקומי (מופע), דרך משבר במרחב עירוני (השריפה בחיפה) משבר אזורי (המשלב מספר רשויות מקומיות) ועד לניתוח משבר ברמה הלאומית, תוך המחשה ודיון באירועים שהתרחשו. בנוסף נעסוק במושגים בסיסיים הקשורים להגדרת משבר וניהולו.

היבטים אתיים של מצבי חירום ואסונות 2

האתיקה כתפיסה מנסה להשיב על השאלה מהם עקרונות המוסר שלאורם עלינו לנהוג בכל מעשינו , בעיקר כשיש למעשינו השפעה על האחר. עקרונות וכללי מוסר אלה אמורים לשרת כל אחד מאיתנו בחיי היום יום. מצבי חירום ואסון הם יוצאי דופן ולעיתים קרובות מחייבים אותנו לנהוג בצורה שונה ולעיתים מעוררת אי נוחות גדולה אצל אנשי המקצוע ומקבלי ההחלטות. הקורס בא לדון בדילמות האתיות המתעוררות ומאפשר לסטודנטים הן את הבנת הבעיות והן את הדרכים להתמודד איתן.

היבטים מבצעיים, לוגיסטיקה וטכנולוגיה בחירום 2

הקורס ישלב יקנה מבט ותובנות מתוך עולמם של המגיבים הראשונים באירועי חרום ואסונות, תהליכי בניין הכח ובכללם גיבוש האיומים התרחישים, הערכות אופרטיבית לאירועי אסון, ההפעלה לארוע והמענה בזירות פעילות מבצעיות, תהליכי יצירת תמונת המצב והערכת המצב המתלווה לה, ההבטים הלוגיסטיים והיבטים טכנולוגיים הארגוניים והבין ארגוניים ותרומתם לאיכות ותוצאת המענה.

מנהיגות בחירום 2

אחד המרכיבים המרכזיים ביכולת הניהול וההתמודדות עם מצבי חירום ואסון הוא כושר מנהיגות. מנהיגות טובה היא כזו שיודעת להוביל ולנווט תהליכי קבלת החלטות. דווקא בתנאי חוסר ודאות, קבלת ההחלטות בזמן אמת ותחת לחץ, כמו גם הובלת אנשים וגופים לפעולות תכליתיות ומורכבות אשר לוקחות בחשבון אלמנטים ופרמטרים רבים, דורשת לא רק יכולת ניהולית, אלא מנהיגות. מנהיגות זו צפויה להביא לפעילות אפקטיבית של הגופים והמערכות. בהיעדר מנהיגות אפקטיבית צפויות מערכות התגובה לספק מענה חלקי ואף לקרוס, וכפועל יוצא צפויים הנזקים לנפש ורכוש להתעצם. מנהיגות בחירום מתבטאת ברבדים שונים, מהרמה המקומית ועד לרמה הלאומית.

סיוע הומניטרי במצבי חירום 2

קורס זה יעסוק בהכרת עולמות התוכן של הסיוע ההומניטרי במצבי חירום ואסון על שלל היבטיו, לרבות מענה רפואי, בריאות, חינוך, חקלאות, חוסן ועוד. הקורס ידון בתחומים הקשורים לסיוע הומניטרי ממספר נקודות מבט, כולל אלה של הארגונים ההומניטריים, בעלי העניין, ממשלות ופוליטיקאים והאוכלוסייה.

התמודדות העורף עם ירי תלול מסלול 2

קורס זה יעסוק בהכרת עולמות התוכן של הסיוע ההומניטרי במצבי חירום ואסון על שלל היבטיו, לרבות מענה רפואי, בריאות, חינוך, חקלאות, חוסן ועוד. הקורס ידון בתחומים הקשורים לסיוע הומניטרי ממספר נקודות מבט, כולל אלה של הארגונים ההומניטריים, בעלי העניין, ממשלות ופוליטיקאים והאוכלוסייה.

פסיכולוגיה חברתית של מצבי חירום ואסון 2

קורס זה יעסוק במגוון ההיבטים של פסיכולוגיית אסונות, בדגש על הפסיכולוגיה החברתית. ה"לקוח" המרכזי של ניהול מצבי חירום ואסון הוא הציבור, ועל כן עלינו להכיר את האופן שבו אנשים חושבים ומגיבים למצבי חירום ואסון אם ברצוננו להציל חיים ולצמצם נזקים לאנשים.

תכנון וניהול משברים לאומיים במתודה צבאית 2

הכרה של פורמט מהעולם הביטחוני לביצוע הערכת מצב תכנון וניהול משבר לאומי מתוך התנסות אישית של המרצה בהתפרצות הכולרה בזמביה וניהול משבר הקורונה בישראל. בקורס ילמדו פורמט הערכת המצב, פורמט פקודת המבצע ועקרונות המלחמה ויוצג ניתוח משבר הקורנה אל מול עקרונות המלחמה.
יבוצע תרגיל מסכם של ביצוע הערכת מצב אל מול אירוע מתפרץ וגיבוש תוכנית מענה לאומית, החניך יידרש לבחון אירוע משברי ולנתחו אל מול עקרונות המלחמה.

הרשות המקומית בחירום הרשות המקומית בחירום 2

בקורס נעסוק בהתמודדות הרשות המקומית עם מצבי חירום משלב ההכנות וההיערכות ועד לשלב השיקום תוך התעמקות במאפיינים השונים לכל רשות ורשות (רשויות גדולות מול קטנות, רשויות חזקות או חזקות פחות, מועצות אזוריות וכו')

סייבר וחירום 2

היכרות עם עולם הסייבר והשפעותיו, מוכנות לתקיפת סייבר והיכרות עם אירועי סייבר משמעותיים והשלכותיהם.

משק לשעת חירום 2

הצגת מערך המל"ח במדינת ישראל
להכיר לחניך את נמרך המל"ח של מדינת ישראל תפקידין, סמכויותיו ופעולתו מול כלל משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, התשתיות הלאומיות וצה"ל .

פרקטיקום 4

לפרקטיקום שתי מטרות מרכזיות:
1. מתוך מטרה לתרגל את שנלמד בתכנית ולהרחיב את ההתנסות והחשיפה של הסטודנט/ית לתחומים ונושאי משרה רלוונטיים בתחומים של ניהול והערכות למצבי חרום ואסון וכיוון ויכולת הקורסים מוגבלת מלהכיל את כלל הנושאים, יגיעו לפרקטיקום מומחים ובעלי תפקידים מתחומי חרום שונים שיחשפו את הסטודנטים לתחומי ההתמחות שלהם ויעשירו את הידע שלהם בתחום.
2. יוצגו לסטודנטים/ות מיגוון נושאים בתחום ההערכות לחרום, וכל סטודנט/ית יבחר נושא אשר הם יוכלו להכיל אותו פרקטית במקום עבודתם או משפחתם או איזור מגוריהם כתוכנית אשר יכולה לשפר את המוכנות לחרום שם. במהלך הפרקטיקום אנו נשתף את ההתלבטויות והקשיים בדרך עם כל הסטודנטים כמו גם את ההצלחות לטובת הלמידה הרוחבית. כל סטודנט יגיש בסוף הפרקטיקום עבודה פרקטית כל היישום של פרויקט ההערכות אותו בחר ויישם.

חוסן בחירום - מהאישי לקבוצתי 2

חוסן היא מילת מפתח בניהול מצבי חירום ואסון, אך מעט מאד יודעים להגדיר אותה במדויק. קורס זה יעסוק במושג החוסן מרמת הפרט ועד רמת הקבוצה. הקורס יסקור הגדרות של המושג חוסן, כיצד הוא בא לידי ביטוי בפועל, דרכים למדידה ומקרי בוחן בעלי עניין מיוחד לניהול חירום.

מערכות בריאות בעולם והיערכותן למצבי חירום 4

לכל המדינות המפותחות יש מערכות בריאות פעילות האמונות על דאגה לבריאות האוכלוסיה ואחראיות על מתן השירותים. איכויות מערכות אלה משתנות וכך גם המבנה שלהן, התקצוב והיקף חבילת השירותים המסופקות לאזרחים. מוכנות מערכת הבריאות למצבי חירום ואסון יושבת על תשתית מערכת הבריאות באותה מדינה, ניזונה מיכולותיה ומכוח האדם שבה. בקורס זה יתוארו המודלים השונים של מבנה מערכת הבריאות והמשתנים הקובעים את איכותה וייבחן הקשר בינם לבין מוכנות המערכת למצבי חירום

תכנון אסטרטגי 2

קורס אינטגרטיבי ביסודו המיועד להקנות לסטודנטים יכולת הסתכלות כלל מערכתית וארוכת טווח על ארגון בריאות תוך חשיבה שיטתית ומסודרת. בסיום הקורס יהיו הסטודנטים מודעים לחשיבות התכנון ומצוידים בכלים אנליטיים לביצוע ניתוח שיטתי של הארגון עצמו, של סביבת המיקרו ושל סביבת המאקרו שלו.
הקורס מיועד ללמד כיצד על בסיס המידע שיירכש יש לנהל את תהליך התכנון האסטרטגי של ארגון בריאות.

שווק ותקשורת סיכונים במצבי חירום 2

מטרת השווק היא להפיץ/למכור מוצרים, שירותים ורעיונות. כל אירגון יוצר משהו ומכירתו/הפצתו היא תכלית קיומו. הדבר נכון במצבי חירום. ממשלות ואירגוני בריאות עסוקים לא רק במתן מענה רפואי אלא גם קיים צורך לשנות התנהגויות פרטניות וקבוצתיות של אזרחים או קבוצות אזרחים וכן לרתום אותם למאמץ לפתרון או הקלה של המצב. כל השיווק והתקשורת משמשים את האירגון והשימוש הנכון בכלים אלה מעלה את יכולתה של מדינה להתמודד עם מצבי החירום.

סיוע בין-לאומי בחירום 2

קורס זה יעסוק בהכרת עולמות התוכן של הסיוע ההומניטרי במצבי חירום ואסון על שלל היבטיו, לרבות מענה רפואי, בריאות, חינוך, חקלאות, חוסן ועוד. הקורס ידון בתחומים הקשורים לסיוע הומניטרי ממספר נקודות מבט, כולל אלה של הארגונים ההומניטריים, בעלי העניין, ממשלות ופוליטיקאים והאוכלוסייה.

המשכיות עסקית של ארגונים 2

הקורס ילווה את תהליך ההקמה וההפעלה של מערכת ניהול המשכיות עסקית, החל בקביעת המדיניות, גיבוש תוכנית המשכיות עסקית (BCP) והפעלתה במצבי משבר.

סמינריון פרויקט גמר סמינריון פרויקט גמר 4

בקורס זה הסטודנטים יתנסו בכתיבת חיבור מדעי אשר יסקור תופעה רלוונטית מתחום ניהול מצבי חירום ואסון לבחירתם, תוך גיבוש עדויות מדעיות לתופעה הנחקרת והצעת מחקרים רלוונטיים למימוש בהקשר הנחקר.

קורסי בחירה

היפגעות וטראומה בישראל 2

הקורס אמור להקנות לסטודנטים הבנה ראשונית של תחום ההיפגעות והטראומה, הרלוונטיות שלו לחקר מצבי חירום, התחומים שמרכיבים אותו וסוגיות מתודולוגיות ייחודיות.

מענה לצרכי אוכלוסיה בשע"ח (קורס מרוכז) 4

אסונות, מענה לאסונות, מנגנוני סיוע בינ"ל לאחר אסון, איסוף וניתוח מידע לאחר אסון, הערכת צרכי אוכלוסייה לאחר אסון, בריאות ובריאות הציבור באסונות, מחסה ומים באסונות, בריאות הנפש באסונות, תכנון המענה לאסון.

קבלת החלטות 2

קבלת החלטות היא מרכיב אינטגרלי מחיי היום יום שלנו, במשפחה, בעבודה ובקהילה. כולנו מקבלים החלטות אולם רובינו לא מודעים לתהליכים השונים המשפיעים על האופן בו הם מקבלים החלטות.
מטרת הקורס להקנות למשתתפים ידע בנוגע למודלים של קבלת החלטות, הבנה להשפעות של מצבי אי-ודאות, חוסר מידע ולחץ על האופן בו אנו מקבלים החלטות, הטיות בתהליכי קבלת ההחלטות וכיצד ניתן לצמצם את השפעתן וכלים וטכניקות לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות.

המגזר השלישי בחרום 2

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול מרשים במספרם ובהיקף פעילותם של ארגוני המגזר השלישי בעולם ובישראל. ארגונים אלה, הפועלים בתחומים שונים ומגוונים וממלאים תפקידים שונים, הפכו לשחקנים מרכזיים בחברה, בכלכלה ובתהליכי קביעת מדיניות ציבורית בישראל.
המגזר השלישי כולל מוסדות ללא כוונת רווח, עמותות, אגודות שיתופיות וארגונים אחרים.
הקורס מיועד לפתוח צוהר להיכרות עם המגזר השלישי בישראל. להקנות ידע והבנה על חשיבותו ותרומתו של המגזר השלישי לחברה ולכלכלה בישראל, תוך בחינה מעמיקה של תפקידו ותרומתו של מגזר זה במצבים של חירום ומשבר.
במהלך הקורס, נבחן את הייחוד של הארגונים ללא כוונות הרווח, ביחס לארגונים עסקיים וציבוריים, נדון במגמה של טשטוש הגבולות בין המגזרים, נכיר את ארגוני ה'כלאים' (כמו למשל עסקים חברתים המשלבים מטרות חברתיות ופעילות עסקית), נבחן את שיתופי הפעולה הבין מגזריים (ציבורי, עסקי ושלישי) ונדון בתפקידו של המגזר השלישי במצבי חירום ומשבר. כמו כן, במהלך הקורס ננתח דוגמאות של ארגונים מובילים במגזר השלישי בישראל ונדון בכיווני ההתפתחות העתידיים של מגזר זה.

תורות ניהול 2

לסקור את התפתחות הניהול המתקדם ושיטות ניהול חדשניות.
להקנות הכרות וידע בהפעלת שיטות וכלי ניהול מתקדמים העומדים לרשותם של מנהלים בניהול ארגונים.
להקנות ללומדים יכולת חשיבה ביקורתית על הגישות הניהוליות החדשניות ורכישת תובנה השוואתית של יתרונותיהן וחסרונותיהן.
לעקוב אחר אופן ומידת יישומן של התורות הניהוליות בארגונים.

גישור ככלי ניהולי 2

הקורס יציג את תהליך הגישור ככלי ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט תוך הבנת המודלים השונים שלו והבנת תפקידו של המגשר והמיומנויות הנדרשות לניהול הליך הגישור

מבוא לחדשנות ויזמות 2

להכיר את עולם המושגים של תחומי החדשנות הטכנולוגית, הכלכלית והחברתית ולהבין את המורכבות הכרוכה בפיתוח ויישום תהליכים חדשניים. להכיר את המונחים הרלוונטיים לתחומי היזמות ולהבין את התהליכים והשלבים של יזמות עסקית וחברתית.
להכיר את ההערכות האירגונית כגורם מעודד ומאפשר חדשנות, לזהות את גורמי ההצלחה לחדשנות וכיצד חברות יכולות לפתח ולשמר כושר לחדשנות, להבין את מרכיבי מימון מיזמים
להבין את תהליך היישום של יוזמות עצמאיות ושל יישום חדשנות במערכות ארגוניות.
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו