בעלי תעודת בגרות בציון ממוצע של 80 ומעלה או בעלי זכאות לתעודת בגרות וציון 500 לפחות בבחינה הפסיכומטרית .

בעלי תעודת הנדסאי – הנדסאי בעל תעודת בגרות אשר סיים לימודיו בבי"ס מוכר להנדסאות ובידו דיפלומה או תעודת זכאות לדיפלומה (כולל עמידה בבחינות חיצוניות והגנה על הפרויקט), יוכל להתקבל, ללא צורך בבחינה פסיכומטרית, באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו:

על פי ציוניו בתעודת הבגרות כמצוין בתנאי הקבלה של התוכנית/ על פי הציון הממוצע המשוקלל של ציוניו בתעודת הבגרות ובלימודי ההנדסאות/ על פי ציון של לפחות 75 בבחינות החיצוניות של מה"ט.

מבדק רמת עברית – מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה או לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) שעל פיו תיקבע רמתם.

אנגלית- רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים והמקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על ידי משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה.

תוכנית לקורסים לבגרות +30 – מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתכנית המוצעת על ידי האקדמית רמת גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. נוכל לקבל למכינה 30+ עד 10% מהמתקבלים באותה השנה ללימודים במוסד.

התוכנית אושרה ע"י המל"ג והענקת התואר מותנה באישורה.

צפה בוידאו