הרישום לאקדמית רמת גן מתבצע באמצעות מילוי טפסי ההרשמה הרלוונטיים לכל אחת מתוכניות הלימוד ותשלום דמי רישום.

את המסמכים יש להעביר למנהל הרישום באחת מהדרכים הבאות:

1. רישום מקוון On Line – למעבר לרישום המקוון לחצו כאן

2. שליחת המסמכים בדואר – המכללה האקדמית רמת גן, מינהל רישום, רח' פנחס רוטנברג 87, רמת גן.

3. שליחת המסמכים בפקס – ניתן לשלוח את המסמכים לפקס: 077-6070159

4. הצגת המסמכים במשרדי הרישום במסגרת שעות הפעילות.

צוות מינהל הרישום יבדוק הלימה של המסמכים שהוגשו ע"י הנרשם לתנאי הקבלה של כל תוכנית אליה ביקש להתקבל.

ראיון קבלה מהווה תנאי הכרחי לקבלה בתכניות בהן הוא נדרש.

תשובה תישלח באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

על המועמד לצרף תעודות על השכלה בהתאם לנדרש, תעודות שאינן מקוריות צריכות להיות מאושרות כתצלום "נאמן למקור".

במידה ואין עותק מקורי יש להמציא אישור נוטריוני.

לאישורים על השכלה קודמת ממוסדות לימוד בחו"ל (כולל שלוחות) יש לצרף אישור שקילות ממשרד החינוך, האגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5602853

שעות קבלה במנהל הרישום: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:30

טלפון: 03-6719999 שלוחה "0", פקס: 03-6719984

דוא"ל: rishum@iac.ac.il

תנאי קבלה לתואר ראשון

1. תעודת בגרות מלאה של משרד החינוך והתרבות

בעלי תעודת בגרות מחו"ל יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל המאושרת על ידי משרד החינוך.

תוכנית +30:

מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות אשר יציגו אישור על 12 שנות לימוד, יוכלו להשתלב בתוכנית המוצעת על ידי המכללה. תעודת סיום בציון 80 לפחות.

בעלי אזרחות ישראלית או בעלי תעודת תושב קבע בישראל.

2. מבחן פסיכומטרי

עמידה במבחן הפסיכומטרי ברמה הנדרשת לתכנית לתואר ראשון בסיעוד

3. רמת אנגלית

רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים והמקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם  או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. מועמדים שלא הגיעו לרמת פטור באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן האמי"ר/אמי"רם ישובצו בקורסי אנגלית המוצעים על ידי המכללה. לפרטים לחצו>>

4. רמת עברית

מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה או לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) שעל פיו תיקבע רמתם. לפרטים לחצו>>

עבור המועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה מציעה האקדמית רמת גן את הקורסים הבאים:

תוכנית + 30: לפרטים לחצו>> 

קורס הכנה במתמטיקה: לפרטים לחצו>>

תנאי קבלה לתואר שני

תנאי קבלה כלליים לתואר מוסמך (MA):

1. הצגת תעודת בוגר תואר ראשון בציון ממוצע של 80 ומעלה.

2. השלמת המסמכים הנדרשים בטופס ההרשמה.

בעלי תואר אקדמי מחו"ל יוכלו להגיש מועמדות על סמך הצגת תעודת הזכאות לתואר אקדמי מחו"ל המאושרת על ידי משרד החינוך.