שם הקורס
נקודות זכות

התנהגות ארגונית 2 נ"ז

תחום ההתנהגות האירגונית משלב מספר דיצפלינות במדעי החברה: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה התעשייתית, כלכלה ותחומים אחדים במדעי הניהול. תחום ההתנהגות הארגונית למעשה מפגיש ומאחד שני מושגים "התנהגות" ו"ארגון" למסגרת אחת של "מדעי ההתנהגות".

מבוא לתכנות 4 נ"ז

המטרה העיקרית של הקורס היא להציג את המושגים הבסיסיים הקשורים ליישומי מערכות מחשב ולהוות תשתית לקורסים מתקדמים בתכנית. הסטודנט ילמד להשתמש בסביבת הפיתוח העדכנית של חברת מיקרוסופט (שפת (C#) ולהשתמש בפונקציות עיקריות. הקורס יציג גם מושגים עיקריים מתחום מדעי המחשב.

מבוא ללוגיקה 2 נ"ז

הלוגיקה היא "תורת ההיגיון", והיא מנסה, בין השאר, להשיב על שאלות כגון : מה ההבדל בין היסק הגיוני להיסק לא הגיוני? מדוע כשלים לוגיים נשמעים כל כך משכנעים? האם הבור שאינו יודע דבר יכול להיות הגיוני? האם יכולתנו להסיק מסקנות הגיוניות מתוך הנחות הוא תנאי לחיים רציונאליים? הקורס יתמקד בתיאוריה הלוגית המהווה בסיס של ענפי חקירה רבים מתחומים שונים ובפרט במתמטיקה, מדעי המחשב ואינטליגנציה מלאכותית.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 4 נ"ז

הנושאים המרכזיים בהם עוסק הקורס: מספרים ממשיים, סדרות אינסופיות של מספרים ממשיים, פונקציה ממשית של משתנה יחיד, גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות, גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי, במשפט טיילור (כולל לופיטל), חקירת פונקציה, פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה, אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגראלי ואינטגרל מוכלל.

יסודות החשבונאות 2 נ"ז

קורס זה יאפשר לסטודנטים להכיר את מושגי היסוד בחשבונאות הפיננסית. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים להכיר ולהכין את הדוחות הכספיים הבסיסיים וכן יושם דגש על מקומה של החשבונאות כיום בעולם הפיננסי.

מבוא למערכות מידע ניהולי 4 נ"ז

הבנה והכרת טכנולוגיות המידע, חשיבותן למנהלים וסוגיות ניהוליות ארגוניות הקשורות בהן; הכרה של מאפייני מערכות מידע ארגוניות ותהליכי פיתוח; יישום ושימוש במערכות מידע; היכרות עם כלים וטכנולוגיות מידע.

מבוא למודלים כמותיים בניהול 2 נ"ז

הכרת מתכונות שונות לארגון נתונים כמותיים ולניתוחם, תוך מתן דגש על שימוש מיטבי בהן בהקשרים ארגוניים/ עסקיים.

אלגברה ליניארית 4 נ"ז

הנושאים המרכזיים בהם עוסק הקורס : פתרון מערכת משוואות ליניאריות, מטריצה, דטרמיננטה, מרחבים ווקטורים, ערכים עצמיים והעתקות ליניאריות.

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות 2 נ"ז

בקורס שני חלקים עיקריים: בחלק הראשון מתמקד ב"סטטיסטיקה תיאורית". החלק השני של הקורס יעסוק ב"מבוא להסתברות".

מבוא לכלכלה - מיקרו 4 נ"ז

הקורס עוסק במושגים היסודיים בתורת הכלכלה, בניתוח מודלים בסיסיים במיקרו כלכלה, בתפיסות ומושגי יסוד בכלכלה.

מתמטיקה דיסקרטית 4 נ"ז

מטרת הקורס היא לרכוש מושגים, תוצאות ודרכי עבודה בנושאים מתמטיים המהווים כלים חשובים לטיפול ביסודות התיאורטיים של מדעי המחשב ולתרום לפיתוח החשיבה המתמטית של הסטודנט.

הסקה סטטיסטית 2 נ"ז

הקורס מלמד מושגים שונים מעולם ההסקה הסטטיסטית וכן שיטות שונות לביצוע הסקה ממדגם לאוכלוסייה.

עקרונות השיווק 2 נ"ז

הנושאים המרכזיים בהם עוסק הקורס: מיצובה של פונקצית השיווק בארגון, התפיסה השיווקית המודרנית , ניתוח הזדמנויות שיווקיות, פיתוח אסטרטגיות שיווקיות, תכנון תוכניות שיווקיות וניהול המאמץ השיווקי תוך התייחסות הן לשווקים "מסורתיים" והן לתחום ה"היי-טק".

שיטות מחקר כמותיות בניהול 2 נ"ז

הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים מחקריים לביצוע עצמאי של פרוייקטי מחקר וכלי ניתוח ביקורתיים להערכת איכויותיהם של מחקרים שונים. בסוף הקורס יוכל כל סטודנט להציב על שולחנו ו/או מדף הספרים "ארגז כלים", שיכיל כלים מרכזיים וחשובים בביסוס ההחלטות שיבצע ברמה האיכותית הגבוהה ביותר.

מבוא לכלכלה - מאקרו 2 נ"ז

הקורס מתמקד בהבנת תהליכים מאקרו כלכליים במשק הישראלי ובכלכלה העולמית, חשבונאות לאומית, תקציב המדינה, הכרת שוק הכסף ושוק העבודה (כולל פונקצית ייצור ופונקצית מחירים), הכרת שוק ההון והבורסה. במהלך הקורס תיערך השוואה אמפירית בין המשק הישראלי לעולם בנושאים שילמדו.

פיתוח מערכות מבוססות Web 4 נ"ז

הסטודנט ילמד להשתמש בסביבת הפיתוח החדשה של מיקרוסופט ASP.NET בשילוב קוד הפיתוח #C ולהשתמש בפונקציות עיקריות. הקורס יכלול גם מושגים עיקריים ממדעי המחשב שהם חיוניים לניהול הפרויקט היישומי.

ארכיטקטורה של מחשבים ועקרונות של מערכות הפעלה 4 נ"ז

היכרות מעמיקה עם ארכיטקטורה של מחשבים ועם עקרונות של מערכות הפעלה. היכרות עם מערכות הפעלה מתקדמות (כגון: מערכות הפעלה המתאימות למכשירים סלולריים). הבנת ההיבטים הניהוליים הקשורים בבחירת מערכות הפעלה, ומשמעויות הבחירה בקוד פתוח או במערכות הפעלה סגורות.

עיצוב ותכנות מונחה עצמים בשפת Java 4 נ"ז

הקורס מציג את עקרונות העיצוב והתכנות מונחה העצמים (Object Oriented Design / Object Oriented Programming ) וממחיש את העקרונות הנלמדים תוך תרגול שפת התכנות Java.

ניהול התפעול והייצור 2 נ"ז

שיטות מתקדמות לניהול הייצור והתפעול הן מרכיב חשוב בכישורים הנדרשים מכל מנהל, והן עשויות לשפר מאד את ביצועיהם של ארגונים ואת תוצאותיהם. בקורס זה יילמדו שיטות מרכזיות וחדשניות בניהול התפעול והייצור במערכות השונות.

חשיבה ביקורתית וקבלת החלטות 2 נ"ז

הקורס יעסוק בניתוח תהליכי קבלת ההחלטות ובהיבטים התנהגותיים של שיפוט אנושי. בקורס ילמדו המודלים השונים של קבלת ההחלטות. יוצג המודל הנורמטיבי-רציונלי של קבלת החלטות, כמו גם מודלים תיאוריים, מושגי יסוד, וממצאים מחקריים הקשורים לתהליכים הפסיכולוגיים המעורבים בשיפוט ובקבלת החלטות.

ניהול ומנהיגות 2 נ"ז

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי באשר למגוון תפקידי המנהל והמיומנויות הנדרשות ממנו כדי להיות מנהל אפקטיבי בארגונו. הדגש יהיה על טכניקות להפעלת אנשים כפרטים וכצוותים, הגברת המוטיבציה שלהם ויצירת מחויבות ארגונית, תוך דגש על השגת יעדי הארגון ובו זמנית סיוע במימוש היעדים האישיים של העובדים.

מבוא לתקשורת נתונים 4 נ"ז

הקורס מציג את העקרונות המנחים בתחום תקשורת הנתונים. בקורס יחקרו יסודות של רשתות מקומיות ואיזוריות, אותות אנלוגיים ודיגיטליים. יובהרו חשיבות הסטנדרטים בתקשורת ויפורטו הפרוטוקולים שהם ביסודות התקשורת, עם דגש של שיקולי ניתוח עיצוב וניהול של רשתות תקשורת.

בינה עסקית 4 נ"ז

הקורס סוקר את המתודולוגיות והטכנולוגיות המרכזיות של תחום הבינה העסקית וכריית הנתונים, החל משלב איסוף הנתונים מהמערכות התפעוליות, דרך טיוב הנתונים וריכוזם במחסן ארגוני, דרך עיבודם באלגוריתמים של בינה מלאכותית ועד להצגתם למשתמשים. נמשיך ונסקור את הספקים הגדולים בעולם בתחום ובהדגמת יישומים נבחרים בענפים חשובים כמו בנקאות, טלקום וחינוך.

מבני נתונים ואלגוריתמים 4 נ"ז

מטרת קורס זה היא להציג בפני הסטודנטים כלים לייצוג מופשט של נתונים ולביצוע תהליכים בסיסיים כגון מיון וחיפוש המהווים את הבסיס לניהול המידע בארגון.

תכנון וניהול מסדי נתונים 4 נ"ז

מסדי נתונים מהווים כיום עמוד השדרה של מערכות מידע בארגונים. הקורס עוסק בעקרונות ניהול בסיסי נתונים בסביבה רבת משתמשים ומרובת משימות, לרבות היבטים של עיצוב בסיסי נתונים לפי המודל הטבלאי וכן מודל טבלאי מונחה עצמים. הקורס מקיף נושאים רבים של פיתוח, אבטחה, ותקינות בסיסי נתונים עם הדגש יישומי מעשי בעזרת שפת SQL.

מסחר ועסקים אלקטרוניים 4 נ"ז

הקורס דן בטכנולוגיות ובהשלכות של פריצת הגבולות האירגוניים ומינוף רשת האינטרנט לשיפור המודל העסקי של ארגון.

היבטים משפטיים ואתיים במערכות מידע 2 נ"ז

הקורס יכיר לסטודנט גישות בסיסיות בתחום חוקי המחשב בכלל ובתחום האינטרנט ואוטוסטרדת המידע בפרט. בין הנושאים שיילמדו - קניין רוחני, רישום פטנטים, חתימה וירטואלית, הגנה על זכויות יוצרים ועוד.

עקרונות מימון למערכות מידע 2 נ"ז

הסטודנט ירכוש גישות בסיסיות בתחום הניהול הכספי של פרויקטים בתחום מערכות המידע. ניתוחי כדאיות כלכלית ו- ROI , תהליכי קבלת החלטות ובחירה בין ספקים, שיטות שונות לרכש מערכות מידע, במסגרת הקורס תיערך סקירה של היבטים שונים הנוגעים לתקצוב והערכה כלכלית של מערכות מידע וערכו של המידע.

ניתוח ועיצוב מערכות מידע בארגון 4 נ"ז

הקורס עוסק באפיון, עיצוב וחקר ישימות של מערכות מידע לפי שלוש המתודולוגיות הנפוצות: מוכוונות תהליכים, אירועים ואובייקטים. בקורס יינתן דגש לביצוע נכון של הנדסת אנוש לסוגיה תוך ראיית הצרכים העסקיים והניהוליים של הארגון.

ניהול ידע 2 נ"ז

ניהול ידע ממוקד בניהול תהליכים, אינטגרציה ואינטראקציה ארגונית. מיפוי, איסוף, שימור, שיתוף ארגוני וחברתי ביצירת ידע, קניית ידע, ייבוא ידע רלוונטי ובזמן לאנשים הנכונים, הנחלת ידע ותהליכי יצירת ידע בארגון, מדידת נכסי הידע, מנגנונים להפצת ידע, קהילות ידע ועוד.

ניהול פרוייקטים במערכות מידע 4 נ"ז

מטרת הקורס היא הקניית הידע בנושאים המרכזיים של ניהול פרויקטים תוך התמקדות בהיבטים הייחודיים לפרוייקטים בתוכנה, חשיפה למתודולוגיות, תקנים, ומחקרים בתחום ובכלים ממוכנים לניהול פרוייקטים.

ניהול שינויים בארגונים 2 נ"ז

הקורס מעניק הזדמנות לרכוש ידע על הבנת תופעת השינוי בארגונים מאספקטים התנהגותיים, טכנולוגיים ותרבותיים. הנחות היסוד של הקורס מבוססות על התפישה הרואה בתהליכי שינוי תופעות שהן לחם חוקם השגרתי והקבוע של ארגונים, המתקיימות בסביבה סוערת, גלובאלית ומגוונת ביותר; תופעות המתאפיינות בתרבות ארגונית התומכת בהשתנות מהירה, ובסגנון ניהולי המעודד חדשנות ושינוי, יכולת למידה מהירה, יכולת פענוח מעמיקה של מגמות, איומים והזדמנויות.

ניהול והטמעת מערכות אירגוניות 2 נ"ז

מערכות לתכנון וניהול כולל של משאבי הארגון (ERP) היא תפיסה המבוססת על מערכות מידע ממוחשבות אינטגרטיביות. מערכות ה- ERP משמשות ככלי עזר לניהול אינטגרטיבי של פעילויות בתוך ארגון ומסייעות ביוזמה להטמעת אוטומטיזציה ואינטגרציה בארגונים.

מבוא לאבטחת מידע 4 נ"ז

בד בבד עם עלית חשיבותן של מערכות המידע לניהול ארגונים, גדלים באופן ניכר הסיכונים העסקיים הקשורים בהן. כתוצאה מכך, גובר הצורך בפיתוח ויישום אמצעי בקרה להקטנת סיכונים ובמיוחד מנגנוני אבטחת מידע.

טכנולוגיות מידע כיתרון תחרותי 2 נ"ז

טכנולוגיית המידע יכולה לא רק לשפר את תפקודו של הארגון אלא גם להקנות לו יתרון תחרותי של פני מתחריו. הקורס יציג את האופנים בהם יכול יתרון תחרותי כזה להתממש תוך דיון באירועים רבים המייצגים ניסיון של קשת רחבה של ארגונים.

סמינר - נושאים מתקדמים בניהול מערכות מידע 2 נ"ז

קצב ההתפתחות המהיר של טכנולוגיות המידע מעצים את האתגר במיצוי ההזדמנויות ובניצול מושכל שלהן. בסמינר יסקרו טכנולוגיות חדשניות(state of the art), ידונו השלכותיהן, וינותחו מאמרים מהספרות האקדמית והמקצועית הסוקרים את ניסיונם של ארגונים במינוף טכנולוגיות חדשניות.

ניהול המשאב האנושי בארגונים 2 נ"ז

בשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בעולם העבודה. השינויים משליכים גם על תחום ניהול משאבי אנוש. ארגונים עתירי ידע (חברות היי-טק ,סטארט-אפ, חברות לטכנולוגיות מתקדמות, ביוטכנולוגיה, תרופות ועוד) הפועלים בסביבה הגלובלית נדרשים לתגובה מהירה ולגלות הבנה טובה יותר במטרה להתמודד עם המציאות המשתנה.

דילמות חברתיות במערכות מידע 2 נ"ז

טכנולוגיות המידע מציבות אתגרים חדשים לחברה ולמדינה: ה"פער הדיגיטלי" ואי השוויון בין קבוצות אוכלוסייה מבחינת יכולתן ליהנות מאיכות החיים ורמת החיים הנובעים מהשימוש הגובר בטכנולוגיות אלה; יחסי שלטון- אזרחים בעידן מהפיכת המידע ועוד.

יזמות היי-טק 2 נ"ז

יצירתיות, מודלים עסקיים ותוכנית עסקית הינם רק הבסיס ליצירת עסק הלכה למעשה. בעידן הדיגיטאלי יש צורך גם בהכרות עם הסביבה הטכנולוגית, הכרות עם יישומיים מרושתים וניצול משאבי הרשת.

נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה 2 נ"ז

הקורס נועד לפתח הבנה מעמיקה של עקרונות הנדסת תוכנה. הקורס עוסק בנושאים מתקדמים בתחום: הכרת הארכיטקטורות לעיצוב תוכנה של מערכות קריטיות תוך כדי הגדרת המפרט הפונקציונלי לאבטחת אמינות, בטיחות וסודיות התוכנה של מערכות אלה, ניהול אנשים העוסקים בפיתוח התוכנה וכיו"ב.

תרבות דיגיטאלית 2 נ"ז

קורס זה כולל מושגים ותפיסות לגבי השינויים והתמורות החברתיים והתרבותיים בעידן הידע והדיגיטציה.

כריית נתונים 2 נ"ז

בקורס יילמדו ארכיטקטורות לעיצוב מחסן נתונים אפקטיבי וכן ארכיטקטורות של מוצרי BI. כמו כן יילמדו בקורס מתודולוגיות לניתוח מושכל של הנתונים ומציאת קשרים ביניהם, וכן אלגוריתמים ומודלים אנליטיים מתחום הסטטיסטיקה והאינטליגנציה המלאכותית והעסקית. הקורס הינו קורס המשך לקורס: "בינה עסקית".

חיזוי טכנולוגי 2 נ"ז

הקורס פותח בהצגת המתודולוגיות העיקריות של החיזוי, במשתני החיזוי העיקריים שאותם אנו מפעילים על ענפים נבחרים כגון טכנולוגיות מידע, טלקום, מדיה, כוח אדם טכנולוגי, ובלימוד אתרי האינטרנט של ארגונים חשובים המשתמשים בחיזוי.

מודלים חישוביים 2 נ"ז

מטרת הקורס היא העמקת הידע וההבנה של הסטודנטים בתיאוריה שמאחורי הגדרת שפות תכנות ומימוש אלגוריתמים.

עיצוב מימשק משתמש 2 נ"ז

הקורס יתמקד בתכנון ועיצוב ממשקי משתמש ליישומי תוכנה, ובאופן שבו ניתן להיעזר בידע תיאורטי רלוונטי בנושאים כגון למידה, זיכרון, תפיסה, קשב וקבלת החלטות, לצורך אפיון ותכנון ממשק משתמש. הקורס יוביל את התלמידים בקורס לאורך מחזור חיים של פרוייקט. במהלך הקורס יתנסו התלמידים בשלבי התכנון והבנייה של ממשק משתמש ליישום תוכנה.

איחזור מידע 2 נ"ז

איחזור מידע מהווה בסיס לפעילויות רבות בכל היבטי חיינו. הקורס יתמקד בהיבטים הטכנולוגיים של איחזור מידע ויקנה לתלמידים הבנה אודות המנגנונים באמצעותם מבצוע איחזור המידע ואודות מגמות מחקר ופיתוח בתחום זה.

פרויקט גמר 6 נ"ז

צפה בוידאו