שם הקורס
נקודות זכות

קורסים בתחום טכנולוגיות המידע (בדגש על פיתוח תוכנה)

מבוא לתכנות 4 נ"ז

המטרה העיקרית של הקורס היא להציג את המושגים הבסיסיים הקשורים ליישומי מערכות מחשב ולהוות תשתית לקורסים מתקדמים בתכנית. הסטודנט ילמד להשתמש בסביבת הפיתוח העדכנית של חברת מיקרוסופט (שפת (C#) ולהשתמש בפונקציות עיקריות. הקורס יציג גם מושגים עיקריים מתחום מדעי המחשב.

פיתוח מערכות מבוססות Web 4 נ"ז

הסטודנט ילמד להשתמש בסביבת הפיתוח החדשה של מיקרוסופט ASP.NET בשילוב קוד הפיתוח #C ולהשתמש בפונקציות עיקריות. הקורס יכלול גם מושגים עיקריים ממדעי המחשב שהם חיוניים לניהול הפרויקט היישומי.

עיצוב ותכנות מונחה עצמים בשפת Java 4 נ"ז

הקורס מציג את עקרונות העיצוב והתכנות מונחה העצמים (Object Oriented Design / Object Oriented Programming ) וממחיש את העקרונות הנלמדים תוך תרגול שפת התכנות Java.

מבני נתונים ואלגוריתמים 4 נ"ז

מטרת קורס זה היא להציג בפני הסטודנטים כלים לייצוג מופשט של נתונים ולביצוע תהליכים בסיסיים כגון מיון וחיפוש המהווים את הבסיס לניהול המידע בארגון.

תכנון וניהול בסיסי נתונים 4 נ"ז

בסיסי נתונים מהווים כיום עמוד השדרה של מערכות מידע בארגונים. הקורס עוסק בעקרונות ניהול בסיסי נתונים בסביבה רבת משתמשים ומרובת משימות, לרבות היבטים של עיצוב בסיסי נתונים לפי המודל הטבלאי וכן מודל טבלאי מונחה עצמים. הקורס מקיף נושאים רבים של פיתוח, אבטחה, ותקינות בסיסי נתונים עם הדגש יישומי מעשי בעזרת שפת SQL.

ארכיטקטורה של מחשבים ועקרונות של מערכות הפעלה 4 נ"ז

היכרות מעמיקה עם ארכיטקטורה של מחשבים ועם עקרונות של מערכות הפעלה. היכרות עם מערכות הפעלה מתקדמות (כגון: מערכות הפעלה המתאימות למכשירים סלולריים). הבנת ההיבטים הניהוליים הקשורים בבחירת מערכות הפעלה, ומשמעויות הבחירה בקוד פתוח או במערכות הפעלה סגורות.

מבוא לתקשורת נתונים 4 נ"ז

הקורס מציג את העקרונות המנחים בתחום תקשורת הנתונים. בקורס יחקרו יסודות של רשתות מקומיות ואיזוריות, אותות אנלוגיים ודיגיטליים. יובהרו חשיבות הסטנדרטים בתקשורת ויפורטו הפרוטוקולים שהם ביסודות התקשורת, עם דגש של שיקולי ניתוח עיצוב וניהול של רשתות תקשורת.

נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה 2 נ"ז

הקורס נועד לפתח הבנה מעמיקה של עקרונות הנדסת תוכנה. הקורס עוסק בנושאים מתקדמים בתחום: הכרת הארכיטקטורות לעיצוב תוכנה של מערכות קריטיות תוך כדי הגדרת המפרט הפונקציונלי לאבטחת אמינות, בטיחות וסודיות התוכנה של מערכות אלה, ניהול אנשים העוסקים בפיתוח התוכנה וכיו"ב.

קורסים בתחום הניהול והאירגון

מבוא לכלכלה-מיקרו 4 נ"ז

הקורס עוסק במושגים היסודיים בתורת הכלכלה, בניתוח מודלים בסיסיים במיקרו כלכלה, בתפיסות ומושגי יסוד בכלכלה.

מבוא לכלכלה-מאקרו 2 נ"ז

הקורס מתמקד בהבנת תהליכים מאקרו כלכליים במשק הישראלי ובכלכלה העולמית, חשבונאות לאומית, תקציב המדינה, הכרת שוק הכסף ושוק העבודה (כולל פונקצית ייצור ופונקצית מחירים), הכרת שוק ההון והבורסה. במהלך הקורס תיערך השוואה אמפירית בין המשק הישראלי לעולם בנושאים שילמדו.

התנהגות אירגונית 2 נ"ז

תחום ההתנהגות האירגונית משלב מספר דיצפלינות במדעי החברה: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה התעשייתית, כלכלה ותחומים אחדים במדעי הניהול. תחום ההתנהגות הארגונית למעשה מפגיש ומאחד שני מושגים "התנהגות" ו"ארגון" למסגרת אחת של "מדעי ההתנהגות".

יסודות החשבונאות 2 נ"ז

קורס זה יאפשר לסטודנטים להכיר את מושגי היסוד בחשבונאות הפיננסית. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים להכיר ולהכין את הדוחות הכספיים הבסיסיים וכן יושם דגש על מקומה של החשבונאות כיום בעולם הפיננסי.

עקרונות המימון למערכות מידע 2 נ"ז

הסטודנט ירכוש גישות בסיסיות בתחום הניהול הכספי של פרויקטים בתחום מערכות המידע. ניתוחי כדאיות כלכלית ו- ROI , תהליכי קבלת החלטות ובחירה בין ספקים, שיטות שונות לרכש מערכות מידע, במסגרת הקורס תיערך סקירה של היבטים שונים הנוגעים לתקצוב והערכה כלכלית של מערכות מידע וערכו של המידע.

מבוא למודלים כמותיים בניהול 2 נ"ז

הכרת מתכונות שונות לארגון נתונים כמותיים ולניתוחם, תוך מתן דגש על שימוש מיטבי בהן בהקשרים ארגוניים/ עסקיים.

עקרונות השיווק 2 נ"ז

הנושאים המרכזיים בהם עוסק הקורס: מיצובה של פונקצית השיווק בארגון, התפיסה השיווקית המודרנית , ניתוח הזדמנויות שיווקיות, פיתוח אסטרטגיות שיווקיות, תכנון תוכניות שיווקיות וניהול המאמץ השיווקי תוך התייחסות הן לשווקים "מסורתיים" והן לתחום ה"היי-טק".

ניהול התפעול והייצור 2 נ"ז

שיטות מתקדמות לניהול הייצור והתפעול הן מרכיב חשוב בכישורים הנדרשים מכל מנהל, והן עשויות לשפר מאד את ביצועיהם של ארגונים ואת תוצאותיהם. בקורס זה יילמדו שיטות מרכזיות וחדשניות בניהול התפעול והייצור במערכות השונות.

ניהול המשאב האנושי באירגון 2 נ"ז

בשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בעולם העבודה. השינויים משליכים גם על תחום ניהול משאבי אנוש. ארגונים עתירי ידע (חברות היי-טק ,סטארט-אפ, חברות לטכנולוגיות מתקדמות, ביוטכנולוגיה, תרופות ועוד) הפועלים בסביבה הגלובלית נדרשים לתגובה מהירה ולגלות הבנה טובה יותר במטרה להתמודד עם המציאות המשתנה.

ניהול ומנהיגות 2 נ"ז

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי באשר למגוון תפקידי המנהל והמיומנויות הנדרשות ממנו כדי להיות מנהל אפקטיבי בארגונו. הדגש יהיה על טכניקות להפעלת אנשים כפרטים וכצוותים, הגברת המוטיבציה שלהם ויצירת מחויבות ארגונית, תוך דגש על השגת יעדי הארגון ובו זמנית סיוע במימוש היעדים האישיים של העובדים.

ניהול שינויים באירגון 2 נ"ז

הקורס מעניק הזדמנות לרכוש ידע על הבנת תופעת השינוי בארגונים מאספקטים התנהגותיים, טכנולוגיים ותרבותיים. הנחות היסוד של הקורס מבוססות על התפישה הרואה בתהליכי שינוי תופעות שהן לחם חוקם השגרתי והקבוע של ארגונים, המתקיימות בסביבה סוערת, גלובאלית ומגוונת ביותר; תופעות המתאפיינות בתרבות ארגונית התומכת בהשתנות מהירה, ובסגנון ניהולי המעודד חדשנות ושינוי, יכולת למידה מהירה, יכולת פענוח מעמיקה של מגמות, איומים והזדמנויות.

מסחר ועסקים אלקטרוניים 4 נ"ז

הקורס דן בטכנולוגיות ובהשלכות של פריצת הגבולות האירגוניים ומינוף רשת האינטרנט לשיפור המודל העסקי של ארגון.

יזמות היי-טק 2 נ"ז

יצירתיות, מודלים עסקיים ותוכנית עסקית הינם רק הבסיס ליצירת עסק הלכה למעשה. בעידן הדיגיטאלי יש צורך גם בהכרות עם הסביבה הטכנולוגית, הכרות עם יישומיים מרושתים וניצול משאבי הרשת.

קורסים אינטגרטיביים בתחום מערכות מידע

יסודות מערכות מידע 4 נ"ז

קורס זה מקנה לתלמידים מושגי יסוד בטכנולוגיות המידע העדכניות, בוחן את ההשלכות ההדדיות בין מערכות המידע לבין אירגונים מענפים שונים, ומציג את המתכונת המיטבית שאימוצה יביא אירגון להפקת תועלת מירבית מטכנולוגיות המידע ולגידור מיטבי של סיכוניה (ובכלל זה סיכוני סייבר). הקורס מהווה "שער כניסה" לתוכנית "מערכות מידע".

ניתוח ועיצוב מערכות מידע 4 נ"ז

הקורס עוסק באפיון, עיצוב וחקר ישימות של מערכות מידע לפי שלוש המתודולוגיות הנפוצות: מוכוונות תהליכים, אירועים ואובייקטים. בקורס יינתן דגש לביצוע נכון של הנדסת אנוש לסוגיה תוך ראיית הצרכים העסקיים והניהוליים של הארגון.

ניהול והטמעת מערכות אירגוניות 2 נ"ז

מערכות לתכנון וניהול כולל של משאבי הארגון (ERP) היא תפיסה המבוססת על מערכות מידע ממוחשבות אינטגרטיביות. מערכות ה- ERP משמשות ככלי עזר לניהול אינטגרטיבי של פעילויות בתוך ארגון ומסייעות ביוזמה להטמעת אוטומטיזציה ואינטגרציה בארגונים.

ניהול פרוייקטים במערכות מידע 4 נ"ז

מטרת הקורס היא הקניית הידע בנושאים המרכזיים של ניהול פרויקטים תוך התמקדות בהיבטים הייחודיים לפרוייקטים בתוכנה, חשיפה למתודולוגיות, תקנים, ומחקרים בתחום ובכלים ממוכנים לניהול פרוייקטים.

עיצוב מימשק משתמש 2 נ"ז

הקורס יתמקד בתכנון ועיצוב ממשקי משתמש ליישומי תוכנה, ובאופן שבו ניתן להיעזר בידע תיאורטי רלוונטי בנושאים כגון למידה, זיכרון, תפיסה, קשב וקבלת החלטות, לצורך אפיון ותכנון ממשק משתמש. הקורס יוביל את התלמידים בקורס לאורך מחזור חיים של פרוייקט. במהלך הקורס יתנסו התלמידים בשלבי התכנון והבנייה של ממשק משתמש ליישום תוכנה.

בינה עיסקית 4 נ"ז

הקורס סוקר את המתודולוגיות והטכנולוגיות המרכזיות של תחום הבינה העסקית וכריית הנתונים, החל משלב איסוף הנתונים מהמערכות התפעוליות, דרך טיוב הנתונים וריכוזם במחסן ארגוני, דרך עיבודם באלגוריתמים של בינה מלאכותית ועד להצגתם למשתמשים. נמשיך ונסקור את הספקים הגדולים בעולם בתחום ובהדגמת יישומים נבחרים בענפים חשובים כמו בנקאות, טלקום וחינוך.

מבוא למדע הנתונים וללמידה חישובית 2 נ"ז

הקורס סוקר מושגים בסיסיים ושיטות מתקדמות במדעי הנתונים. הקורס עוסק בחלק התיאורטי של הנושא כמו גם בפן המעשי תוך הכרות עם שפת התכנות המקובלת בתחום (Python) במטרה לאפשר לסטודנטים להתנסות באופן מעשי בפיתוח מודלים של למידה חישובית.

ניהול ידע 2 נ"ז

ניהול ידע ממוקד בניהול תהליכים, אינטגרציה ואינטראקציה ארגונית. מיפוי, איסוף, שימור, שיתוף ארגוני וחברתי ביצירת ידע, קניית ידע, ייבוא ידע רלוונטי ובזמן לאנשים הנכונים, הנחלת ידע ותהליכי יצירת ידע בארגון, מדידת נכסי הידע, מנגנונים להפצת ידע, קהילות ידע ועוד.

מבוא להגנת סייבר 4 נ"ז

איומי הסייבר הולכים ומתעצמים וכנגדם יש ליישם מדיניות וכלים להגנת סייבר. קורס זה מניח את התשתית להבנת עולם הסייבר, להכרת האופן בו ניתן להתמודד עם איומיו והמסגרת הרגולטורית (חוקים, תקנות, עקרונות מנחים) שהתגבשה עד כה.

היבטים משפטיים ואתיים במערכות מידע 2 נ"ז

הקורס יכיר לסטודנט גישות בסיסיות בתחום חוקי המחשב בכלל ובתחום האינטרנט ואוטוסטרדת המידע בפרט. בין הנושאים שיילמדו - קניין רוחני, רישום פטנטים, חתימה וירטואלית, הגנה על זכויות יוצרים ועוד.

איחזור מידע 2 נ"ז

איחזור מידע מהווה בסיס לפעילויות רבות בכל היבטי חיינו. הקורס יתמקד בהיבטים הטכנולוגיים של איחזור מידע ויקנה לתלמידים הבנה אודות המנגנונים באמצעותם מבצוע איחזור המידע ואודות מגמות מחקר ופיתוח בתחום זה.

טכנולוגיות מידע כיתרון תחרותי 2 נ"ז

טכנולוגיית המידע יכולה לא רק לשפר את תפקודו של הארגון אלא גם להקנות לו יתרון תחרותי של פני מתחריו. הקורס יציג את האופנים בהם יכול יתרון תחרותי כזה להתממש תוך דיון באירועים רבים המייצגים ניסיון של קשת רחבה של ארגונים.

סמינר - נושאים מתקדמים בניהול מערכות מידע 2 נ"ז

קצב ההתפתחות המהיר של טכנולוגיות המידע מעצים את האתגר במיצוי ההזדמנויות ובניצול מושכל שלהן. בסמינר יסקרו טכנולוגיות חדשניות(state of the art), ידונו השלכותיהן, וינותחו מאמרים מהספרות האקדמית והמקצועית הסוקרים את ניסיונם של ארגונים במינוף טכנולוגיות חדשניות.

טכנולוגיות סייבר 6 נ"ז

עולם הסייבר משופע בטכנולוגיות רבות ומגוונות, העלולות להוות כלי מרכזי ביצירת איומי סייבר וגם עשויות להוות אמצעי להתגוננות מפני איומי סייבר.
קורס זה מקנה מקנה לסטודנטים היכרות עם מיגוון טכנולוגיות רלוונטיות לעולם הסייבר, והבנה על האופן בו הן באות לידי ביטוי.

ניהול אירועי סייבר 2 נ"ז

השלכותיהם של אירועי סייבר עלולות להיות חמורות מבחינת הגורם המותקף (אירגון, ואפילו גורם פרטי). קורס זה מקנה מקנה לסטודנטים כלים לניהולם של אירועים כאלה.

ניהול הגנת סייבר באירגון 2 נ"ז

כל אירגון, קטן כגדול, חייב להיערך להתמודדות עם איומי הסייבר ולנהלם. הקורס מקנה לסטודנטים הבנה אודות ההיערכות הנדרשת ומקנה להם "ארגז כלים" מתאים.

פרוייקט מסכם בהגנת סייבר 6/ 2 נ"ז

הקורס מסכם את אשכול הקורסים במסלול "מתודולוגיית הגנת סייבר", ובתור שכזה נועד לאפשר לסטודנטים ליישם את שלמדו ב"תנאי אמת" – ע"י ביצוע פרוייקט באירגון.

קורסים בתחום המתמטיקה והסטטיסטיקה

מבוא ללוגיקה 2 נ"ז

הלוגיקה היא "תורת ההיגיון", והיא מנסה, בין השאר, להשיב על שאלות כגון : מה ההבדל בין היסק הגיוני להיסק לא הגיוני? מדוע כשלים לוגיים נשמעים כל כך משכנעים? האם הבור שאינו יודע דבר יכול להיות הגיוני? האם יכולתנו להסיק מסקנות הגיוניות מתוך הנחות הוא תנאי לחיים רציונאליים? הקורס יתמקד בתיאוריה הלוגית המהווה בסיס של ענפי חקירה רבים מתחומים שונים ובפרט במתמטיקה, מדעי המחשב ואינטליגנציה מלאכותית.

אלגברה לינארית 4 נ"ז

הנושאים המרכזיים בהם עוסק הקורס : פתרון מערכת משוואות ליניאריות, מטריצה, דטרמיננטה, מרחבים ווקטורים, ערכים עצמיים והעתקות ליניאריות.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 4 נ"ז

הנושאים המרכזיים בהם עוסק הקורס: מספרים ממשיים, סדרות אינסופיות של מספרים ממשיים, פונקציה ממשית של משתנה יחיד, גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות, גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי, במשפט טיילור (כולל לופיטל), חקירת פונקציה, פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה, אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגראלי ואינטגרל מוכלל.

מתמטיקה דיסקרטית 4 נ"ז

מטרת הקורס היא לרכוש מושגים, תוצאות ודרכי עבודה בנושאים מתמטיים המהווים כלים חשובים לטיפול ביסודות התיאורטיים של מדעי המחשב ולתרום לפיתוח החשיבה המתמטית של הסטודנט.

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות 2 נ"ז

בקורס שני חלקים עיקריים: בחלק הראשון מתמקד ב"סטטיסטיקה תיאורית". החלק השני של הקורס יעסוק ב"מבוא להסתברות".

הסקה סטטיסטית 2 נ"ז

הקורס מלמד מושגים שונים מעולם ההסקה הסטטיסטית וכן שיטות שונות לביצוע הסקה ממדגם לאוכלוסייה.

שיטות מחקר כמותיות בניהול 2 נ"ז

הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים מחקריים לביצוע עצמאי של פרוייקטי מחקר וכלי ניתוח ביקורתיים להערכת איכויותיהם של מחקרים שונים. בסוף הקורס יוכל כל סטודנט להציב על שולחנו ו/או מדף הספרים "ארגז כלים", שיכיל כלים מרכזיים וחשובים בביסוס ההחלטות שיבצע ברמה האיכותית הגבוהה ביותר.

קורסי העשרה

חשיבה ביקורתית וקבלת החלטות 2 נ"ז

הקורס יעסוק בניתוח תהליכי קבלת ההחלטות ובהיבטים התנהגותיים של שיפוט אנושי. בקורס ילמדו המודלים השונים של קבלת ההחלטות. יוצג המודל הנורמטיבי-רציונלי של קבלת החלטות, כמו גם מודלים תיאוריים, מושגי יסוד, וממצאים מחקריים הקשורים לתהליכים הפסיכולוגיים המעורבים בשיפוט ובקבלת החלטות.

קורסי בחירה - העשרה 2*2 נ"ז

* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו