שם הקורס
נקודות זכות

מתודולוגיה שיטות מחקר כמותיות 2 נ"ז

קורס מבוא במתודולוגית החקירה המדעית , המציג בפני התלמיד את המושגים הבסיסיים ,השיטות, הבעיות והקשיים בחקירה מדעית כמותית. הקורס משלב הרצאות פרונטאליות ותרגולים. התלמיד יתבקש לבצע מספר תרגילים ומטלות כמו קריאה ביקורתית של מחקרים, ניסוח שאלות מחקר והשערות, ביקורת החקירה הכמותית וכד'.

מתודולוגיה שיטות מחקר איכותניות 2 נ"ז

מטרת הקורס להעמיק את ההבנה ואת היכולת של הלומד לפעול כחוקר וכסוכן לשינוי חברתי בסביבת למידה רב תרבותית ומשתנה. במסגרת הקורס תהיה - חשיפה לשיטות מחקר איכותניות, והסטודנטים יתנסו בשימוש בהן לשם הבנה של סוגיות תרבותיות ולשם אבחון והתערבות. במחקר איכותני קשה להפריד בין "טכניקה" לבין ה"חוקר". הנחת היסוד היא שהתנסות ב"טכניקות" של מחקר איכותני היא גם דרך לפיתוח היכולת הרפלקטיבית של היועץ חוקר.

סמינר: התערבות ייעוצית על-פי תיאוריות וגישות 4 נ"ז

הקורס יתמקד בהתערבויות ייעוציות בחיי היום-יום של בית הספר. במהלכו תיסקרנה תיאוריות אישיות ושיטות שנגזרו מהתיאוריות הללו, תוך התייחסות לדילמות המרכזיות ביחסי יועץ-נועץ במערכת הבית-ספרית. כך גם תיבחן גישה אקלקטית המותאמת לילדים ולמתבגרים ולעבודתו של היועץ. בנוסף, תינתן תשומת לב לתפישת עולמו של התלמיד בן דור ההווה ותיבחן הגישה לאורה התלמידים יבצעו התערבות ייעוצית מבוקרת.

הריאיון המסייע למתקדמים 2 נ"ז

הקורס עוסק בראיון המסייע ככלי בתהליך הייעוץ, משלב תיאוריה ומעשה בתקשורת בין אישית, מקנה כלים ומיומנויות לניהול ראיון מסייע ומהווה בסיס להתערבויות ייעוציות נוספות.

בי"ס כארגון- תהליכים וכלים בייעוץ למערכת 2 נ"ז

הקורס יעסוק בתפקידו של היועץ בביה"ס בהיבט של מערכת חברתית ארגונית, במטרה להביא לתפקוד מיטבי ולמיצוי מרבי של הכוחות הטמונים בו, באווירה תומכת ומקבלת. עניינו של הקורס לתרום להבנת תפקידי היועץ החינוכי כמי שעשוי לסייע להתפתחות הארגון, לפתח את חוסנה של המערכת, לסייע בפיתוח קשר של מעורבות ושיתוף פעולה כיסוד לקיום אקלים מיטבי, ולהיות חלק מהצוות המוביל המנהיג קידום מיטביות ופיתוח אורח חיים בריא במערכת.

סמינר פרקטיקום א' + ב' 6 נ"ז

הקורס, המלווה את ההכשרה המעשית אשר ניצבת בלב התוכנית ללימודים מתקדמים, מאפשר לסטודנט לבחון מצבי ייעוץ שהתנסה בהם לאור תיאוריות שנלמדו בקורסים השונים. כמו כן, מאפשר לסטודנט לבחון במסגרת הקורס את ערכיו, נטיותיו וכישוריו האישיים כיועץ בעתיד.

אבחון והערכה- מבחנים פסיכולוגיים 2 נ"ז

קורס זה מהווה מבוא להערכה של אינטליגנציה, כישורים לימודיים וכישורים חברתיים. הקורס חושף את המבחנים הבסיסיים בהם משתמש היועץ החינוכי בעבודתו בבית הספר. הקורס יעניק בסיס תיאורטי להבנת משמעותם של המבחנים השונים, מהימנות ותוקף ויפתח רגישות לדילמות אתיות העולות ממבחנים תלויי תרבות. כמו כן הקורס יקנה הבנה של ממצאי האבחון ויכולת ניתוח הממצאים שלו.

ייעוץ קבוצתי לתלמידים ומורים בביה"ס 4 נ"ז

הקורס עוסק בלמידה תיאורטית ובהתנסות חווייתית בהקשר לתכנים בין אישיים ותוך אישיים העולים בקבוצה, תוך שימת דגש על מודעות, צמיחה אישית וטיפוח תקשורת תומכת. התלמיד מתנסה במסגרת הקורס בצפייה במתרחש בקבוצה ובהשתתפות בה. כמו כן, נדרש ללוות את ההתנסות בקריאה.

שילוב ילדים עם לקויות למידה וצרכים מיוחדים 4 נ"ז

הקורס סוקר אפיונים לימודיים, התנהגותיים וחברתיים – רגשיים של ילדים ובני נוער, המראים קשיים ספציפיים בתהליכי תפיסה, עיבוד והבעה המפריעים ללמידה. הקורס עוסק בסוגיות הקשורות להיבטים הרגשיים והחברתיים של ילדים בעלי ליקויי למידה ומשפחותיהם, ומציגן באמצעות תיאוריות וממצאי מחקרים מעודכנים. בקורס ייחשפו הסטודנטים לגישות ייעוציות לילד עם הצרכים המיוחדים ולמשפחתו, לדרכים לקביעת מטרות ודרכי עבודה עם צוות ביה"ס בנוגע לסוגיית השתלבותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בהיבט הלימודי, החברתי והרגשי.

ייעוץ למשפחה, סוגיות בעבודה עם הורים בביה"ס 2 נ"ז

הקורס סוקר מושגים תיאורטיים מרכזיים מתחום הטיפול המשפחתי ותיאוריות של ייעוץ מערכתי למשפחה מזווית ראייה אקולוגית. בקורס יוצגו סוגיות מעולם הייעוץ החינוכי, בהן מעורבות המשפחה חשובה ואף חיונית. יושם דגש על הבנת מערכות היחסים בין בני זוג, הורים, המשפחה הגרעינית והמשפחה המורחבת. הקורס יקנה כלים ליישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ, וידון בסוגיות מקצועיות ואתיות בעבודה עם התלמיד ומשפחתו, במסגרת בית ספרית.

ייעוץ התנהגותי-קוגניטיבי לתלמידים בגיל ההתבגרות 2 נ"ז

בקורס זה הסטודנטים ילמדו את עקרונות המודל ההתנהגותי קוגניטיבי ויישומו בייעוץ למתבגרים. גישת יעוץ זו מתאימה במיוחד לשינוי התנהגויות של התלמיד, הנועץ, אשר עלולות להזיק ולהפריע לו להשתלב בתהליך הלימודי והחברתי בבית הספר.

בעיות נוירו ביולוגיות 2 נ"ז

בקורס תלמד האנטומיה והפיזיולוגיה של מערכת העצבים. לאחר מכן יוצג הבסיס הנוירו-ביולוגי לערות ושינה, חישה ותפיסה, תנועה ופעילות יזומה. הבסיס הנוירו-פסיכולוגי להפרעות שפה ודיבור, קשב וריכוז, למידה וזכירה. דגש מיוחד יושם על לימוד פגיעות מוחיות ונזקיהם. כמו כן יוצגו כלי אבחון נוירולוגיים ונוירו-פסיכולוגיים.

מוקדי לחץ והתמודדות 2 נ"ז

הקורס יתמקד בתהליכי חוסן והתמודדות של ילדים ומתבגרים במצבי לחץ ומשבר שונים, בהתמודדות מערכתית של בית-הספר ושל הצוות החינוכי עם מצבים אלו ובבחינת תפקיד היועץ/ת בהתמודדות זאת. הקורס סוקר תיאוריות מרכזיות העוסקות בהתמודדות עם לחצים ומציג ממצאי מחקרים מעודכנים בתחום. בקורס ייחשפו הסטודנטים לגישות ולעקרונות של הטיפול במצבי לחץ ולהיבטים כגון: תגובות ללחצים אלה ודרכים לאיתור הפרטים הזקוקים להתערבות ייעוצית. דגש מושם בקורס על גישות ייעוציות לקידום החוסן והעמידות של כלל התלמידים והצוות החינוכי ולמקומו של היועץ בהיערכות יעילה של בית-ספר כמערכת למצבי לחץ ומשבר.

ייעוץ בחברה רב-תרבותית 2 נ"ז

הקורס מעלה את הסוגיה של עבודת היועץ בקונטקסט של תרבויות שונות. הקורס מקנה ראייה רחבה וקבלה של תרבויות שונות, דרכי גישה אל התרבויות ומציאת דרכי עבודה וגישור בין תרבויות שונות. בקורס יוצגו דילמות וקשיים העולים בתקשורת בין תרבויות.

ייעוץ לאוכלוסיות בשלבי התפתחות שונים 2 נ"ז

הקורס יעסוק בממד ההתפתחותי כבסיס לתהליכי ייעוץ לפרט ולמערכת. הקורס סוקר את מאפייני ההתפתחות (פיסית, קוגניטיבית, רגשית, חברתית) בשלבים השונים, בחלוקה לגילאי הגן, גילאי ביה"ס היסודי והמעבר לבגרות. בסקירה זו ניתן דגש להשפעות העידן המודרני על ההתפתחות. בקורס ייבחנו המשמעויות של מאפייני הגיל לעבודת היועץ ברמה הפרטנית וברמה המערכתית, בייעוץ לתלמידים, לצוות החינוכי ולהורים.

משתנים קוגניטיביים ורגשיים בלמידה 2 נ"ז

הקורס יסקור גישות שונות המתייחסות לזיקה שבין התחום הקוגניטיבי לבין התחום הרגשי והשפעתן על הלמידה. הסקירה תיעשה תוך כדי התייחסות לתקופה ולהשפעתו של המחשב. תיסקר מקומה של הלמידה בעולם בו שפע של מקורות ידע זמינים לכל דורש וייעשה ניסיון להראות שהתחום הרגשי הוא גורם מפתח בהתאמתה של הלמידה לתקופה, כלומר, להפוך את הלמידה מפעילות הממוקדת ברכישת אינפורמציה לפעילות שעיקרה עיבוד ויצירה (מ"בור סוד" ל"עוקר הרים וטוחנן זה בזה"). בקורס נחפש תשובה לשאלה למה זקוק הלומד של "דור ההווה."

התפתחות מקצועית ופיתוח קריירה 2 נ"ז

הקורס כולל סקירה על עולם העבודה והפנאי, תוך הגדרת המושג קריירה כתחום בעל אופי רחב ומשתנה. בקורס יילמדו התיאוריות העיקריות בבחירת מקצוע ותהיה התייחסות ליישום המעשי שלהן. הסטודנטים ייחשפו לתהליך של הכוונה מקצועית, יכירו וגם יתנסו בפועל בהעברת שאלונים, מבחנים, ראיונות, תוכנות מחשב ודמיון מודרך. תינתן סקירה של תכניות ייעוציות- התפתחותיות בנושא התפתחות קריירה לאורך חיי האדם - כאשר יושם דגש על תכניות המתאימות לבתי הספר.

היוועצות 2 נ"ז

היוועצות היא שיטת התערבות עקיפה שבה היועץ מקנה לאחר כלים לפתרון בעיות של אדם שלישי. מטרת קורס זה להקנות ידע כללי בנושא של היוועצות על פי גישות שונות ובעיקר הגישה ההתנהגותית, גישת בריאות הנפש והגישה הארגונית. הסטודנטים ירכשו כלים מעשיים להיוועצות התנהגותית כלל מערכתית, לפתרון בעיות של נועץ. כמו כן, ילמדו הסטודנטים תכנון והערכה של תוכנית התערבות באמצעות היוועצות ליחידים ולקבוצות.

פרקטיקום בשטח 8 נ"ז

על כל סטודנט להתנסות בעבודה מעשית בבית ספר בהנחיית יועץ/ת מאמן/ת. היועצים המאמנים הם אלה המורשים על ידי אגף הייעוץ של השרות פסיכולוגי ייעוצי, הקשר בינם לבין הסטודנטים מתואם ונקבע על ידי מרכזת הפרקטיקום של התכנית.
ההכשרה המעשית היא חוויה לימודית מעשירה, הסטודנט מקבל הזדמנות להכיר את עבודת היועץ על כל מרכיביה ואת מקומו של היועץ במערכת.
הוא מתנסה בעבודה מעשית בהכוונת ובהדרכת המאמן ונמצא בדיאלוג שוטף עמו. תוך כדי כך מתאפשר לסטודנט לגלות את נטיותיו האישיות והמקצועיות בסיטואציות ייעוץ שונות.

מבוא לחינוך* 28 שעות אקדמיות

*בעלי תואר ראשון בחינוך (B.ed, MA, BA בחינוך) או בעלי תעודת הוראה פטורים מלימוד הקורס.
מטרת הקורס היא לאמץ הסתכלות רחבה על מקומו ומרכזיותו של החינוך בחברה בתרבות. הקורס סוקר גישות שונות בחינוך ובהוראה, תוך בחינת הקשר שביניהן לבין תפיסות העולם בהן התפתחו. בנוסף, יושם דגש על התפתחות החינוך וההוראה בישראל בעולם.
תכנים מרכזיים - חינוך וביה"ס במאה ה- 21, חינוך לדמוקרטיה, החינוך בחברה החופשית, החינוך כנרטיב בין דורי, השקפה פוסט- מודרנית על חינוך ועוד.


במסגרת התמחות בייעוץ למשפחה

משפחות בישראל - מימד רב תרבותי 2 נ"ז

בארצות המתועשות, מסוף המאה ה- 20 , משתנה מוסד המשפחה עד לבלי היכר. בנוסף לדפוסים מסורתיים ומודרניים, סוגים שונים של משפחות מופיעים כגון: משפחות כפולות קריירה, משפחות חד-הוריות, משפחות חד-מיניות, משפחות משולבות ועוד. הטכנולוגיה הרפואית משנה את כל מושגי הפריון, הנישואין וההורות. שיעורי הנישואין יורדים ושיעורי הגירושין עולים. אבי-טיפוס חדשים מופיעים: ה"אב החדש", ה"סבתא החדשה" וגם משתנה מעמדו של הילד וכו'.

סוגיות ייעוציות בעבודה עם משפחות בבית הספר 2 נ"ז

הקורס סוקר מושגים תיאורטיים מרכזיים מתחום הטיפול המשפחתי ותיאוריות של ייעוץ מערכתי למשפחה מזווית ראייה אקולוגית. בקורס יוצגו סוגיות מעולם הייעוץ החינוכי, בהן מעורבות המשפחה חשובה ואף חיונית. יושם דגש על הבנת מערכות היחסים בין בני זוג, הורים, המשפחה הגרעינית והמשפחה המורחבת. הקורס יקנה כלים ליישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ, וידון בסוגיות מקצועיות ואתיות בעבודה עם התלמיד ומשפחתו.

ייעוץ התנהגותי-קוגניטיבי עם ראייה לטיפול משפחתי 2 נ"ז

הקורס מתבסס על מושגים תיאורטיים מרכזיים מתחום הטיפול המשפחתי ותיאוריות של ייעוץ מערכתי למשפחה מזווית ראייה אקולוגית, אשר נלמדו בחלק א'. בקורס יישומו גישות טיפוליות סביב סוגיות מעולם עבודת היועצת עם משפחות, בשלבי התפתחות שונים החל מגן הילדים ועד מסגרת התיכון. לאורך הקורס יכירו הסטודנטים כלי התערבות מעולם הטיפול המשפחתי ויתרגלו יישומים אלה בשיעורים. יושם דגש על התערבות בנושאים כמו כלים לאבחון המשפחה וזיהוי צרכים, בניית תוכנית התערבות מתאימה, מערכות היחסים בין בני זוג, הדרכת הורים, הקשר בין הורה וילד, ביה"ס בראייה משפחתית, עבודה עם מטפלים חיצוניים ועוד. הקורס יקנה כלים ודרכי התערבות ליישום עקרונות העבודה עם משפחות בעבודת היועץ. כמו כן הקורס ידון בסוגיות מקצועיות ואתיות בעבודה עם צוות ההנהלה, כלל צוות ביה"ס, התלמיד ומשפחתו וגורמי חוץ.

מורכבות היחסים הבין דוריים במשפחה ומקומו של הילד - סמינר 4 נ"ז

הסמינר יפתח כלים אנליטיים ויישומיים כדי להבין את כינונם ומהותם של יחסים בין דוריים במשפחות בישראל, שהיא חברה דינאמית, מגוונת ורב-תרבותית, בה דפוסים מסורתיים, מודרניים ופוסט מודרניים משולבים זה בזה. בעזרת תיאורית האמביוולנטיות הסוציולוגית ומחקרים עדכניים בנידון, ינותחו טקסטים תקשורתיים בכיתה כדי לתרגל גם את התובנות התיאורטיות וגם את ארגז הכלים שהן מציעות. מטרות הסמינר הן להכיר את הסוגיות השונות המאפיינות את היחסים הבינ דוריים במשפחות בישראל. הכרה זו תוכל לתרום ממד נוסף חשוב בתהליך הייעוצי כדי לזהות בעיתיות ולנסות לפתור אותה.

אמא יש רק אחת?! אימהות בראייה רב תחומית 2 נ"ז

מהו אינסטינקט אימהי? האם יש חוויה אימהית ייחודית? האם אפשר ללמוד להיות "אם" ? אולי ייתכן והאמהות היא רק מוסד חברתי? מה הם המיתוסים הקשורים לאמהות ולאבהות? איך האמהות נחווית בהקשרים תרבותיים שונים? באיזה הקשר ניתן לומר שהאמהות היא מנגנון תרבותי המכוון לדיכוי הנשים? מהו התרגום של האמהות בספירה הפוליטית? מה מקומם של האבות? איך משפיעות הטכנולוגיות הרפואיות על כינון הורות והבנית האמהות? איך ניתן להסביר התעללות האמהות והאבות בילדיהם? מה תפקיד התקשורת בנושא? קורס אינטרדיציפלינארי זה ינסה לתת תשובות מחקריות , מתחום הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, ההיסטוריה, המשפט, התקשורת וכו' לשאלות אלה. במסגרת הקורס, גם ידונו סוגיות הקשורות לאימוץ, לפונדקאות ולהבניית ההורות בעידן הפוסט-מודרני. הקורס יקנה לסטודנט הבנת התופעות מנקודת מבטו של היועץ בעבודתו עם הילד, המשפחה וצוות בית הספר.

סמינר פרקטיקום בייעוץ למשפחה א' + ב' 2+2 נ"ז

הקורס, המלווה את ההכשרה המעשית אשר ניצבת בלב תכנית ההתמחות בייעוץ למשפחה, מאפשר לסטודנט לבחון תהליכים של ייעוץ והדרכה, שהתנסה בהם לאור תיאוריות ומודלים שנלמדו בקורסים השונים. כמו כן, מאפשר לסטודנט לבחון במסגרת הקורס את ערכיו, נטיותיו וכישוריו האישיים כיועץ למשפחה במערכות חינוכיות. אופי הקורס הוא סדנא והוא מתבצע במסגרת קבוצתית. הסדנאות תכלולנה הצגה וניתוח מקרים, סימולציות, הדגמות, סרטונים וקריאת חומר. שיטת העבודה היא הדרכה קבוצתית ודורשת השתתפות פעילה.

פרקטיקום בייעוץ למשפחה בשטח א' + ב' 2+2 נ"ז

* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו