תואר שני במנהל מערכות בריאות (MA)


שם הקורס
נקודות זכות

ארגון‭ ‬ומנהל‭ ‬שירותי‭ ‬בריאות‭ ‬בישראל 2 נ"ז

ארגון‭ ‬ותפקוד‭ ‬שירותי‭ ‬הבריאות‭ ‬בישראל‭ ‬בעשור‭ ‬השני‭ ‬של‭ ‬המאה‭ ‬21‭‬ הינם‭ ‬המשך‭ ‬למה‭ ‬שהתפתח‭ ‬במשך‭ ‬שנים‭ ‬רבות‭ ‬במסגרת‭ ‬מוסדות‭ ‬מרובים‭ ‬וקשור‭ ‬לתפיסת‭ ‬העולם‭ ‬של‭ ‬מקבלי‭ ‬ההחלטות‭ ‬בתקופות‭ ‬השונות,‭ ‬לכן‭ ‬הכרת‭ ‬התהליכים‭ ‬מהווה ‬בסיס‭ ‬להבנת‭ ‬המבנה‭ ‬והתפעול‭ ‬כיום‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ניהול‭ ‬משאבי‭ ‬אנוש (א) 2 נ"ז

ניהול‭ ‬וטיפוח‭ ‬המשאב‭ ‬האנושי‭ ‬המועסק‭ ‬במערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬הפך‭ ‬להיות‭ ‬אחד‭ ‬הכלים‭ ‬המכריעים‭ ‬והחשובים‭ ‬להעלאת‭ ‬רמת‭ ‬השירות ‭ ‬שמגישה‭ ‬מערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬בישראל‭ ‬לתושביה.‭ ‬בקורס‭ ‬יושם‭ ‬דגש‭ ‬מיוחד‭ ‬בהבנת‭ ‬מבנה‭ ‬מערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬בישראל‭ ‬והשפעתה‭ ‬על‭ ‬תכנון‭ ‬וניהול‭ ‬משאבי‭ ‬אנוש,‭ ‬המועסק‭ ‬במערכות‭ ‬הבריאות‭ ‬השונות‭ ‬ובמוסדות‭ ‬בריאות‭ ‬וסיעוד‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

מערכות‭ ‬מידע‭ ‬בשירותי‭ ‬הבריאות 2 נ"ז

בעולם הרפואה המידע הינו המשאב השני בחשיבותו לאחר המטופל. ניהול המידע וארגונו הופכים למשימה חיונית בכל ארגון רפואי קטן כגדול. הקורס יעסוק בסוגיות הטכנולוגיות והארגוניות הקשורות במערכות מידע בעולם הרפואה ושוק הבריאות. יבחנו פתרונות חומרה, תוכנה, תקשורת ומערכות מידע. יוצגו היתרונות והחסרונות של הפתרונות השונים תוך שימת דגש על תפקיד המנהל בבחינת העלויות, התועלות ובחירה בחלופות הולמות. ידונו סוגיות חוקיות ואתיות הקשורות לנושא המידע, ההגנה עליו וההשלכות לחוקי צנעת הפרט, חופש המידע, וזכויות החולה. יודגמו חידושים טכנולוגיים המשחרים לפתחנו דוגמת בינה מלאכותית.
בתום הקורס יהיו למשתתפים מיומנויות וידע שיסייעו להם להגדיר צרכי מידע ארגוניים, לבחור בחלופה נכונה, להכיר ביתרונות ובמגבלות של מערכות מידע רפואיות ולתקשר עם אנשי טכנולוגיות מידע בצורה טובה יותר.

היבטים‭ ‬חברתיים‭ ‬והתנהגותיים‭ ‬בניהול‭ ‬שירותי‭ ‬בריאות 2 נ"ז

הקורס‭ ‬יעסוק‭ ‬בהקניית‭ ‬מושגי‭ ‬יסוד‭ ‬על‭ ‬ההיבטים‭ ‬החברתיים‭ ‬וההתנהגותיים‭ ‬בנושאי‭ ‬בריאות‭, ‬ חולי‭ ‬ותפקידים‭ ‬מרכזיים‭ ‬במערכת‭ ‬הבריאות. נבחן‭ ‬כיצד‭ ‬גורמים‭ ‬סוציו‭-‬ דמוגרפיים‭ ‬ותפיסות‭ ‬בריאות‭ ‬משפיעות‭ ‬על‭ ‬מצבי‭ ‬ותוצרי‭ ‬בריאות‭ ‬ועל‭ ‬ההתנהגות‭ ‬הבריאותית‭ ‬של‭ ‬פרטים‭ ‬וקהילות‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

שיטות מחקר 2 נ"ז

הקורס דן בניהול מחקר על כל שלביו, החל מהצגת שאלת המחקר, בניית מודל המחקר, ניסוח השערות המחקר, בניית מערך המחקר, איסוף הנתונים, יישום של טכניקות סטטיסטיות שונות לניתוח הנתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מסכם. הקורס מלווה בהתנסות מעשית בנושאי מפתח, כולל כתיבה של הצעת מחקר.

כלכלת בריאות 2 נ"ז

הקורס מיועד להכיר לסטודנט המתמחה בניהול מערכות בריאות את הידע העדכני הקיים בתחום כלכלת הבריאות, להציג בפניו דוגמאות לשימוש בכלי הניתוח הכלכלי בתחום הרפואה והבריאות, ולהכשירו להיות מסוגל להבין דיונים בנושא ולהשתמש בכלים אלה בעבודתו.

בריאות הציבור ורפואה מונעת 2 נ"ז

שירותי בריאות הציבור מהווים מרכיב בסיסי של מערכת שירותי בריאות ומכוונים לקידום ושיפור מצב הבריאות של האוכלוסיה עם דגש על פעילות מניעתית המכוונת ומותאמת לקבוצות האוכלוסיה במדינה.

מימון ותקצוב בשרותי הבריאות 1 נ"ז

הקורס פותח בבחינת תפקידיו של התקצוב הציבורי כמרכיב מרכזי של קביעת מדיניות ציבורית ותכנון לאומי ובמטרות התקצוב הציבורי במדינות הדמוקרטיות המערביות. בהמשך נבחנת ההשפעה של הפוליטיקה על תהליך העיצוב והגיבוש של התקציב הציבורי ועל סדרי ההקצאה של עוגת התקציב הציבורי וחלוקתה לפי יעדים ואינטרסים.

קבלת החלטות/ ניתוחי עלות תועלת 2 נ"ז

הקורס מעניק הזדמנות לרכוש ידע על תהליכי קבלת החלטות ומדיניות ברמת הפרט, הקבוצה והארגון/ מדינה. דגש מיוחד ניתן בקורס על בחינת תפקידם של משתנים כלכליים ופסיכולוגיים. הקורס מאתגר את הסטודנטים לבחון את הסוגיות הנדונות בקורס בראייה ביקורתית שלהם ושל אחרים.

ביצוע מחקר קליני בבני אדם 2 נ"ז

GCP- Good Clinical Practice. הקורס מקנה למשתתפים ידע בסיסי בדרישות לאישור וניהול מחקרים קליניים בבני אדם על מנת לאפשר למשתתפים להכיר ולבצע מחקר רפואי.


אתיקה בשירותי בריאות 2 נ"ז

הקורס דן בסוגיות אתיות מתחום העשייה הטיפולית על היבטיה השונים. סוגיות אלו תבחנה בהקשר אישי, מקצועי, בין מקצועי וחברתי. יושם דגש על שיקולים מנחים להתנהגות במצבי קונפליקט בין פרופסיות טיפוליות הפועלות יחדיו במסגרת משותפת, ועל חשיבות קיומו של שיח אתי בין הגורמים השונים במערכת הבריאות מתוך השקפת עולם פלורליסטית.

קורסים ייחודים למסלול הכללי

ניהול בתי חולים 4 נ"ז

הקנית הידע על מבנה ארגוני של בית החולים, הכרת התשומות והתפוקות של מערך בית החולים, לימוד יחסי הגומלין שבין הסקטורים השונים. הכרת הסוגיות הניהוליות כמו משאבי האנוש, וועדי עובדים, שיטות תגמול, יחסי הגומלין שבין בית החולים למשרד הבריאות, קופות החולים וחברות הביטוח.

ניהול שירותי בריאות בקהילה 4 נ"ז

הכרת‭ ‬מערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬בקהילה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬חלקיה‭ ‬והכרת‭ ‬המרפאה‭ ‬כאבן‭ ‬היסוד‭ ‬בקהילה, מקצועות‭ ‬ומקצועיות‭ ‬העובדים‭ ‬בתחומים‭ ‬השונים‭ -‬‭ ‬רופאים, ‬אחיות, ‬אנשי‭ ‬משרד‭ ‬וכד'‭י .‬ישום‭ ‬הידע‭ ‬והכלים‭ ‬הניהוליים‭ ‬בחיי‭ ‬היום‭ ‬יום‭ ‬במרפאה, מנהלת, הנהלה.

מערכות בריאות בעולם 2 נ"ז

ישנו קשר הדוק בין מבנה מערכת הבריאות, רמת השירותים, איכות הרפואה ואיכות החיים. הכרת מערכות הבריאות בעולם, המבנה, שיטות המימון, סל השירותים והבעייתיות בכל מבנה- תעמיק את התובנה של הסטודנט לגבי מערכת הבריאות הישראלית, מקומה בחברה, יכולת ההשפעה והשינוי ומגמות עתידיות של פני הרפואה בישראל.

טכנולוגיות בשירותי הבריאות 2 נ"ז

הקורס יעסוק בהיבטים שונים של התחום: הכרת מושגי יסוד, הכרת השלבים של כניסתה של טכנולוגיה רפואית חדשה למשק הרפואי משלב תכנון הניסוי הקליני, ניהולו
ואופן הסקת מסקנות ממנו, עבור דרך העברתה של טכנולוגיה רפואית חדשה לייצור, לרבות הגשתה לרשויות רגולטוריות לצורך אישורה לשימוש שוטף וכלה בהכנסתה
לסל הבריאות.

פרויקט מסכם 5 נ"ז

בפרויקט זה על הסטודנט, הפועל בקבוצה של 4-5 עמיתים, לבדוק מחקרית נושא בעל משמעות למסלול הלימודים (מסלול כללי או ניהול איכות) ועל ידי כך לנצל את הנלמד בקורסים המרכיבים את תכנית הלימודים ב- MA. ממצאי הפרויקט ינוצלו להכנת תכנית פעולה התערבותית שניתן ליישם בשירות.

קורסי התמחות בניהול איכות במערכת הבריאות

ניהול תהליכים ויישום ארגוני לשיפור איכות 4 נ"ז

מטרות הקורס להציג תפישה ארגונית של יישום ופרישה של תכניות איכות, להדגים השימוש במתודולוגיה של שיפור תהליכים בסוגיות חוצות ארגון כגון בטיחות הטיפול,
איכות נתפסת (שביעות רצון מטופלים) ובנוסף להקנות ידע תיאורטי מעמיק על תפישת האיכות במערכות בריאות מודרניות, להכיר שיטות וכלים מדעיים של ניהול תהליכים קליניים, להכיר שיטות של תיעדוף של תהליכים קליניים למטרת שיפור.
במהלך הקורס יוצגו דוגמאות ויישומים בארץ ובעולם על תהליכי שיפור במערכות בריאות.

אקרדיטציה כאמצעי לקידום בטיחות ואיכות הטיפול במערכת הבריאות 2 נ"ז

הכרת תהליך האקרדיטציה, רקע והתפתחות המגמה בעולם ובארץ והאתגרים בהטמעת התהליך – תעמיק את התובנה של הסטודנט לגבי מקומה של האיכות במערכת הבריאות העולמית והישראלית, יכולת ההשפעה של התהליך על מערכת הבריאות ומגמות עתידיות, ותעניק לו כלים יישומיים להטמעת האקרדיטציה בצורה הטובה ביותר במקום בו הוא עובד.

בטיחות וניהול סיכונים ברפואה 2 נ"ז

התחום המקצועי של ניהול הסיכונים ברפואה כולל את הבנת גורמי הכשל, איתורם, תחקורם, מניעתם ומדידת השיפור שהושג. התוצאה של פעילות בתחום זה היא הבטחת בטיחות הטיפול. כיום מהווה התחום חלק בלתי נפרד מהעשייה הרפואית וממדידת איכות הטיפול הרפואי המוענק במוסדות הבריאות השונים, ועל כן ידע מקצועי
בתחום זה הוא הכרח לכל מטפל ומנהל במערכת הבריאות.

ניהול השירות הלכה למעשה 2 נ"ז

אחד המוקדים המרכזיים עליהם נסבה התחרות בין ארגונים בעולם הבריאות היא ניהול השירות. מטרת הקורס לבחון סוגיות נבחרות הקשורות לשיפור איכות השירות והאפקטיביות של השירות בארגוני בריאות ברמת האזרחים/לקוחות, ברמת ארגוני הבריאות, וברמת המדינה. הקורס יתמקד בשירות כתפישה אסטרטגית- הוליסטית ויעסוק בתיאוריות העכשוויות בתחום השירות ובדרכים ליישמן בארגון הלכה למעשה.

טכנולוגיות בשרותי הבריאות 2 נ"ז

הקורס יעסוק בהיבטים שונים של התחום: הכרת מושגי יסוד, הכרת השלבים של כניסתה של טכנולוגיה רפואית חדשה למשק הרפואי משלב תכנון הניסוי הקליני, ניהולו
ואופן הסקת מסקנות ממנו, עבור דרך העברתה של טכנולוגיה רפואית חדשה לייצור, לרבות הגשתה לרשויות רגולטוריות לצורך אישורה לשימוש שוטף וכלה בהכנסתה
לסל הבריאות.

פרוייקט מסכם 5 נ"ז

בפרויקט זה על הסטודנט, הפועל בקבוצה של 4-5 עמיתים, לבדוק מחקרית נושא בעל משמעות למסלול הלימודים (מסלול כללי או ניהול איכות) ועל ידי כך לנצל את הנלמד בקורסים המרכיבים את תכנית הלימודים ב- MA. ממצאי הפרויקט ינוצלו להכנת תכנית פעולה התערבותית שניתן ליישם בשירות.

קורסי השלמה - 2 קורסי מבואות המיועדים לסטודנטים אשר לא למדו נושאים אלו בלימודים אקדמיים קודמים

מיומנויות חמחשוב אישי*

מבחן פטור או הוראה בסדנת הוראה מקוונת

מבוא לסטטיסטיקה ניהולית 28 שעות

הקניית ידע בסיסי לסטודנטים ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחום מנהל העסקים, בתום הקורס יוכלו הסטודנטים להפיק מחקר אמפירי המיישם את השיטות הסטטיסטיות אשר נלמדו בקורס.

מבוא לאפידמיולוגיה 28 שעות

הקורס מקנה רקע כללי בעקרונות והמושגים האפידמיולוגיים, הבנה בנוגע לטבען של מחלות כרוניות וזיהומיות והתהליכים הקשורים אליהן בקהילה ובאוכלוסייה .
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו